Naar inhoud

GGZ 

Wil je hulp bij psychische klachten? Bijvoorbeeld van een psycholoog of een psychotherapeut? En heb je een FBTO Zorgverzekering? Dan heb je recht op vergoeding van GGZ vanuit de basisverzekering. Je krijgt vergoeding onder voorwaarden. FBTO vergoedt geen zorg vanuit de aanvullende modules.

Wat is GGZ?

GGZ is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met psychische klachten. 

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Ben je 18 jaar of ouder en heb je psychische klachten waarvoor je hulp nodig hebt? Dan krijg je een vergoeding voor hulp van een:

 • Psychiater
 • Klinisch (neuro)psycholoog
 • Psychotherapeut
 • GZ-psycholoog
 • Verpleegkundig specialist GGZ
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Klinisch geriater (bij dementie)
 • Verslavingsarts (bij verslaving en/of gokproblemen)

Ook krijg je een vergoeding voor opname in een GGZ-instelling als je psychische problemen hebt waarbij opname nodig is.

Wat krijg je daarnaast vergoed als je wordt opgenomen?

 • Verpleging en verzorging
 • Paramedische zorg
 • Geneesmiddelen
 • Hulpmiddelen
 • Verbandmiddelen

Je krijgt maximaal 1.095 dagen vergoed vanuit de basisverzekering. In deze dagen tellen we ook mee:

 • Revalidatie in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • Niet-psychiatrisch ziekenhuisverblijf
 • Eerstelijnsverblijf
 • Weekend- en/of vakantieverlof

Is er een onderbreking in je behandeling? En is deze meer dan 30 dagen? Dan begint de telling opnieuw.

Goed om te weten: vanaf 2022 krijg je een vergoeding voor losse consulten. We vergoeden dan geen trajecten meer.

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

Je krijgt geen vergoeding voor:

 • de behandeling van aanpassingsstoornissen
 • hulp bij werk- en relatieproblemen
 • hulp bij psychische klachten als je geen psychische stoornis hebt
 • behandelingen waarvan het effect niet wetenschappelijk bewezen is (kijk op de lijst met psychologische interventies van Zorginstituut Nederland bij behandelingen die niet voldoen) 

Heb je toestemming nodig?

Je hebt toestemming nodig:

 • Als je kiest voor een niet-gecontracteerde instelling voor je psychiatrisch ziekenhuisverblijf.
 • Voor het gebruik van het geneesmiddel Spravato (esketamine) bij een moeilijk behandelbare depressie.

Je zorgverlener vraagt de toestemming voor je aan.

Heb je een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig. Vraag de verwijzing aan je huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, een arts voor verstandelijk gehandicapten of SEH-arts (spoedeisende hulp). De verwijzing is 9 maanden geldig. Onderbreek je de behandeling langer dan 9 maanden? Of start je pas na 9 maanden na je verwijzing? Dan heb je een nieuwe verwijzing nodig.

Je arts houdt zich aan de voorwaarden voor een verwijzing zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Voor een crisisopname heb je geen verwijzing nodig.

Waar kun je naar toe?

Je vindt gecontracteerde zorgverleners in de FBTO Zorgzoeker.

Heb je een eigen risico?

Ja, je betaalt je een eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.