Naar inhoud

Privacy statement FBTO

Sluit je een verzekering of financiële dienst af? Dan hebben wij jouw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met je persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens. Zoals je kenteken voor een autoverzekering. Of je bankrekeningnummer voor het automatisch afschrijven van de premie. Het verschilt per product welke gegevens wij nodig hebben. Meestal geef je je gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij jouw gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld je schadevrije jaren op bij Roy-data.

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij je informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die bij jou passen. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

Krijg je ook e-mails van FBTO?

Wij slaan je klikgedrag in onze e-mails op. Bijvoorbeeld om te zien of een e-mail is geopend en op welke linkjes je hebt geklikt. Zo maken wij onze e-mails nóg geschikter voor jou.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om:

 • je een product of dienst aan te bieden.
 • een product of dienst af te sluiten.
 • een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren.
 • jouw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
 • onze producten en diensten beter op jouw behoeften aan te laten sluiten.
 • je op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen.
 • een schatting te maken van onze risico’s.
 • fraude tegen te gaan. In een persoonlijk onderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij over jou op internet vinden.
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen.
 • ons aan de wet te houden.
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben.

Bekijk de complete lijst op de website van Achmea.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met je afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van je ontvangen.
 • telefoongesprekken en chats.
 • wat je op onze websites doet en bekijkt.
 • wat je in onze apps doet en bekijkt.
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp.

Achmea B.V. is verantwoordelijk

FBTO is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van jouw persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij jouw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij jouw gegevens door. En soms controleren wij je gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen je gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • andere merken van Achmea.
 • onze leveranciers en zakelijke partners, zoals schadeherstelbedrijven of expertise bureaus.
 • Bureau Kredietregistratie (BKR).
 • Belastingdienst.
 • Stichting CIS (Stichting Centraal Informatiesysteem).
  CIS is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Wij kunnen je gegevens opvragen of laten opnemen. Bijvoorbeeld voor schademeldingen. Maar ook als je belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen.

Bekijk de complete lijst op de website van Achmea.

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:

 • jouw Burgerservicenummer (BSN), en bankgegevens.
 • jouw medische gegevens.
  Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor het goed verwerken van jouw medische gegevens. Medewerkers kunnen alleen bij jouw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseur. De medisch adviseur en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 • gegevens uit het strafrecht.
  Wij kunnen vragen of je een strafrechtelijk verleden hebt als wij het risico voor een verzekering of financieel product moeten bepalen. Ben je langer dan 8 jaar geleden verdacht geweest of veroordeeld? Dan hoef je dat niet te melden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij jouw gegevens, of wij maken uw gegevens anoniem. Als wij je gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als je een verzekering afsluit, beoordelen we je aanvraag. En berekenen we je persoonlijke premie. Dat doen we automatisch, zonder dat er een mens aan te pas komt. En met behulp van profilering. Lees hoe we je verzekering beoordelen.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Het gaat dan onder andere om:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.
 • het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
 • gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • de Telecommunicatiewet

Het AVG-loket

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je hebt hiermee rechten gekregen om controle te houden over je persoonsgegevens. Het AVG-loket is een Achmea breed initiatief. Hier kun je een vraag of verzoek rondom privacy indienen. Het loket behandelt vervolgens je vraag. En neemt daarover contact met je op. Hieronder lees je wat jouw rechten zijn.

Jouw rechten

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

 • je gegevens bij ons opvragen.
 • je gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • je gegevens laten verwijderen.
  Het komt vaak voor dat wij jouw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij jouw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens.
  Als je bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je je kunt afmelden. Je mag ook bellen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • jouw toestemming stoppen.
  Gaf je ons toestemming om jouw gegevens te gebruiken? Dan mag je jouw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken jouw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • jouw gegevens overdragen.
  Wanneer je gegevens aan ons hebt gegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf.
 • het gebruik van jouw gegevens tijdelijk beperken.
  Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van jouw gegevens.

Laat ons weten als je gebruik wilt maken van jouw rechten

Stuur ons een e-mail of een brief. En stuur een kopie van je paspoort of ID-kaart mee. Maak je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van je e-mail of brief.

Ons e-mailadres is: avgloket@achmea.nl

FBTO
T.a.v. het AVG loket
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn
Je kunt veel van je gegevens bekijken of veranderen in MijnFBTO.

Heb je een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. Je kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.
t.a.v. de Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist
Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie.

Deze laatste versie is van 6 februari 2020.