Naar inhoud

Fraude

Jij vertrouwt ons. Wij vertrouwen jou. Daar gaan we vanuit. Maar het kan gebeuren dat iemand niet eerlijk is. En ons vertrouwen misbruikt. Dat noemen we fraude. Daar hebben wij niet alleen wij last van, maar ook onze verzekerden. Daarom gaan we fraude actief tegen.

Zo voorkomen wij fraude

Wij screenen onze medewerkers. Zo weten wij dat ze betrouwbaar zijn. Wij hebben medewerkers in dienst die fraude voorkomen en tegen gaan. Zij zijn daarvoor goed opgeleid en getraind. En ze gaan naar conferenties over fraude. Ook investeren wij in technologie. Daarom is soms een digitaal onderzoek onderdeel van het acceptatie- of schadeproces. Mensen die fraude willen plegen kunnen daardoor minder goed klant worden. Wij krijgen dan geen frauduleuze schadeclaims die veel geld kosten.

Voorbeelden van fraude bij schade- en levensverzekeringen

Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Je zet een inbraak, diefstal of brand in scene.
 • Je houdt medische informatie achter als je een levensverzekering afsluit.
 • Je stuurt ons dezelfde declaratie meerdere keren.
 • Je verandert het bedrag op een nota.
 • Je vertelt niet eerlijk of volledig wat er echt is gebeurd.
 • Je vraagt meer schade terug dan de werkelijke schade.
 • Je geeft een valse naam of een vals adres op.
 • Je houdt bewust informatie achter. Zoals een strafrechtelijk verleden. Of een eerdere weigering van een verzekering.

We denken dat iemand fraude pleegt

Denken we dat iemand fraude pleegt? Dan doen we er alles aan om achter de waarheid te komen. Natuurlijk volgen wij hierbij wel de regels. Bijvoorbeeld het recht van hoor en wederhoor. Vinden we fraude? Dan melden we dit op een waarschuwingslijst (registratie stichting Centraal Informatie Systeem). Zo waarschuwen we andere verzekeraars. En wordt het voor de fraudeur moeilijker zich (tegen de normale premie) te verzekeren.

We weten zeker dat iemand fraude pleegt

Blijkt dat het inderdaad om fraude ging? Dan kunnen we maatregelen nemen.

 • We betalen de schade of declaratie niet.
 • We vragen geld terug dat we al betaald hebben.
 • We brengen extra kosten die we gemaakt hebben in rekening.
 • We zeggen de verzekering op. We kunnen ook andere verzekeringen bij FBTO en Achmea opzeggen.
 • We melden de fraude bij stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Alle verzekeraars kunnen deze informatie zien.
 • We doen aangifte bij de politie.
 • De persoon die fraude pleegt, krijgt altijd meteen een brief van ons. Daarin leest hij wat we hebben gevonden. En wat we van plan zijn.

Aangiftebeleid

FBTO doet aangifte als dit zinvol is. Bijvoorbeeld:

 • Bij een grote financiële schade
 • Als we daardoor spullen terug kunnen krijgen, zoals gestolen auto’s
 • Als de politie daarom vraagt

Fraude bij zorgverzekeringen

Iemand vraagt een aanvullende zorgverzekering aan. Maar hij geeft verkeerde informatie. Of hij houdt informatie achter. Ook dat is fraude. Ontdekken wij dit niet? Dan kan de verzekering duurder worden. Jij betaalt dan te veel omdat iemand anders zorg of een uitkering krijgt waarop hij geen recht heeft. Dat is natuurlijk oneerlijk. We doen er daarom alles aan om fraude te voorkomen.

We treden streng op tegen fraude

Wij letten goed op om fraude te voorkomen. Pleegt iemand toch fraude? Dan treden we streng op. We komen op voor onze eerlijke klanten. Zo hoort het als eerlijke en betrouwbare verzekeraar.