Naar inhoud

Eerstelijn­sverblijf

Met de FBTO Zorgverzekering kun je een vergoeding krijgen voor de kosten van een eerstelijnsverblijf. Dit is tijdelijke zorg en opvang van minimaal 24 uur tot maximaal 3 maanden. De zorg is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen om medische redenen. Bijvoorbeeld na een operatie.

De vergoeding in het kort

Snel weten hoe het zit? Bekijk je vergoeding hieronder. Meer informatie vind je in de veelgestelde vragen.
2024
Basisverzekering
Ja
Aanvullende module
Nee
Eigen risico
Ja, als je 18 jaar of ouder bent
Verwijzing nodig
Ja
Toestemming nodig
Als je naar een zorgverlener zonder contract gaat of als je verblijf langer dan 3 maanden duurt

100% vergoed bij zorgverlener met contract

Dat is een zorgverlener waar we afspraken mee hebben. Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker. Bij een zorgverlener zonder contract krijg je meestal minder vergoed

Veelgestelde vragen

 • een verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg.
 • 24-uurs verpleging/verzorging
 • geneeskundige zorg
 • paramedische zorg in verband met je indicatie
 • palliatief terminale zorg in een instelling bij een levensverwachting van 3 maanden of korter

Je krijgt geen vergoeding voor:

 • Respijtzorg. Respijtzorg is het overnemen van zorg, omdat de mantelzorger tijdelijk niet voor je kan zorgen. Hiervoor kun je contact opnemen met je gemeente. Mogelijk krijg je wel een vergoeding voor gezinszorg.
 • Geneeskundige geestelijke zorg als je jonger bent dan 18 jaar. Dan valt het verblijf onder de Jeugdwet. Je kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente waarin je woont.
 • Verblijf als er een CIZ indicatie is voor de Wet Langdurige Zorg. Bijvoorbeeld met een ZZP4 of een volledig pakket thuis. Je kunt verblijf regelen via het zorgkantoor.
 • Verblijf als je zorg in een geclusterde woonvorm krijgt. Je kunt verblijf regelen via het zorgkantoor.
 • Extra kosten die de instelling in rekening brengt voor luxe of comfort. Dit betaal je zelf.

Bekijk ook de vergoeding in 2023.

Ja, je betaalt eigen risico als je 18 jaar of ouder bent.

Je betaalt geen eigen bijdrage.

Verblijf je in een particulier hospice?
Dan betaal je wel kosten voor eten, drinken en de was doen. Je kunt deze kosten vergoed krijgen uit de module Zorg & Herstel.

Je kunt naar een zorginstelling die 24 uur per dag verpleegkundige en geneeskundige zorg kan leveren. Je vindt gecontracteerde zorginstellingen die voldoen aan de voorwaarden in de FBTO Zorgzoeker.

Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet de instelling aan de volgende eisen voldoen:

 • De instelling voldoet aan de eisen en voorwaarden die de overheid gesteld heeft.
 • De eerstverantwoordelijke verpleegkundige is een verpleegkundige met minimaal deskundigheidsniveau 4.
 • Palliatief terminale zorg moet voldoen aan de Zorgmodule palliatieve zorg of het kwaliteitskader palliatieve zorg.

Je hebt een indicatie nodig van een huisarts, medisch specialist, SEH-arts, specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijke gehandicapten. De zorgaanbieders van het eerstelijnsverblijf toetsen of de indicatie terecht is.

Je hebt soms toestemming nodig: 

 • Als je verblijf langer dan 3 maanden duurt. Je zorgverlener moet voor de 60ste dag van jouw verblijf online toestemming aanvragen. Je hebt geen toestemming nodig voor palliatief terminale zorg.
 • Als je naar een zorgverlener gaat waarmee we geen contract hebben voor eerstelijnsverblijf. Je kunt hiervoor zelf online toestemming aanvragen.

Lees de voorwaarden

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20232022, of 2021.

Zo werkt de FBTO Zorg app

De FBTO Zorg app kan méér dan zorgnota's declareren alleen. Bekijk de video en ontdek alle voordelen!