Downloads zorgverzekering 2019

Op deze pagina vind je niet alleen de polisvoorwaarden van de FBTO Zorgverzekering, maar bijvoorbeeld ook lijsten met vergoedingen, aanvraag- of declaratieformulieren en reglementen. Kortom, alle belangrijke documenten bij elkaar. Wil je naar een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Dan kan het zijn dat je een lagere of helemaal geen vergoeding krijgt. Hoeveel je precies vergoed krijgt, zie je in de lijst met vergoedingen op deze pagina.

Kun je iets niet vinden? Heb je hulp nodig? Neem dan even contact met ons op. We helpen je graag!

Ga naar download pagina van 2018
Ga naar download pagina van 2017
Ga naar download pagina van 2016

Voorwaarden 2019

Polisvoorwaarden Basisverzekering
Polisvoorwaarden Aanvullende modules
Wijziging op polisvoorwaarden aanvullende modules 2019

Lijsten en formulieren 2019

Premieoverzicht
Toelichting premieoverzicht
Overzicht polisvormen
Informatiedocument Naturapolis
Informatiedocument Restitutiepolis
Informatiedocument Aanvullende verzekering
Algemeen materiële controlejaarplan 2018
Jaarcijfers basisverzekering 2017
Wettelijke eigen bijdragen
Declaratieformulier Bezoekkosten minderjarig kind
Declaratieformulier Niet gecontracteerd taxivervoer
Declaratieformulier Reiskosten eigen vervoer
Declaratieformulier Reiskosten openbaar vervoer
Declaratieformulier Thuisdialyse
Declaratieformulier Verblijfkosten voor gezinsleden
Declaratieformulier Buitenlandse nota's
Formulier Fertiliteitsbehandeling buitenland
Formulier Machtiging verlenging opname ELV
Formulier Venlafaxine taperingstrip
Formulier Ziektekosten ongeval
Indicatieprotocol Kraamzorg
Lijst Beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen
Lijst Preferente geneesmiddelen
Lijst Specialistische geneesmiddelen
Reglement Farmaceutische zorg
Reglement Hulpmiddelen
Reglement Persoonsgebonden budget
Veranderingen Persoonsgebonden budget zvw
Verklaring Dieetpreparaten

Lijsten met vergoedingen 2019

Tarieven Dieetadvisering
Tarieven Dienstverlening apotheek
Tarieven Eerstelijns verblijf
Tarieven Ergotherapie
Tarieven Fysiotherapie
Tarieven Gecombineerde leefstijlinterventie
Tarieven GGZ
Tarieven Huidtherapie (Oedeemtherapie)
Tarieven Hulpmiddelen
Tarieven Intramurale farmacie
Tarieven Kraamzorg
Tarieven Logopedie
Tarieven Medisch specialistische zorg
Tarieven Mondzorg
Tarieven Oefentherapie
Tarieven Wijkverpleging
Tarieven Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
Tarieven Zintuiglijk gehandicapten
Tarieven Orthodontische zorg
Tarieven Tandheelkundige zorg
Tarieven Verloskundige
Tarieven Vervoer
Tarieven Voetzorg