Naar inhoud

Eigen bijdrage in de zorg

In Nederland is het wettelijk zo geregeld dat je voor sommige zorg een eigen bijdrage betaalt. Dit betekent dat je een deel van de zorgkosten zelf moet betalen. Die krijg je dus niet vergoed vanuit je zorgverzekering. Een eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico.

Wat is de eigen bijdrage?

Voor sommige zorg betaal je in Nederland een eigen bijdrage. Dat is wettelijk zo geregeld. De regering bepaalt ook hoe hoog het bedrag precies is. En voor welke zorg je het wel of niet betaalt. Dit verschilt dus niet per zorgverzekeraar en is voor iedereen gelijk.

Soms betaal je een bepaald gedeelte. Of staat het bedrag vast. Zo is de eigen bijdrage voor kraamzorg en pruiken een vastgesteld bedrag. Voor een kunstgebit betaal je een percentage zelf. In de lijst met wettelijke eigen bijdragen (pdf) zie je precies hoeveel je betaalt voor de zorg die je nodig hebt.

Eigen bijdrage medicijnen

Soms moet je een eigen bijdrage betalen voor een medicijn. Het College voor Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) deelt medicijnen in groepen in. Alle medicijnen in een groep hebben dezelfde werking. De prijs van deze medicijnen kan wel verschillend zijn. Per groep medicijnen is een maximale vergoeding vastgesteld. Is een medicijn duurder dan de maximale vergoeding? Dan moet je dat verschil zelf bijbetalen.

Sinds 1 januari 2019 betaal je maximaal € 250,- eigen bijdrage voor medicijnen. Hiervoor was er nog geen maximum bedrag. Op medicijnkosten.nl kun je zien hoeveel je zelf moet betalen voor een geneesmiddel.

Betalen: hoe werkt dat?

Geldt er een eigen bijdrage voor zorg die je gebruikt hebt? Dan stuurt de zorgverlener waardoor je bent behandeld de nota naar ons. We betalen de nota vervolgens aan de zorgverlener. Je betaalt je eigen bijdrage aan ons. Dat doe je met een automatische incasso. Krijg je nog vergoedingen van ons? Dan stuur je de nota naar ons. Wij betalen de nota vervolgens aan jou terug. De eigen bijdrage houden we in op dit bedrag.

Eigen bijdrage uitgelegd

Soms wordt eigen bijdrage verward met eigen risico. In deze video zie je hoe het zit. Tip: lees meer over het eigen risico en het vrijwillig eigen risico.

Rekenvoorbeeld

Stel, je betaalt voor bepaalde zorgkosten die je hebt gemaakt zowel een eigen bijdrage als eigen risico. Hoe werkt dat dan? Je betaalt altijd eerst de bijdrage. Het bedrag dat na betaling over is, telt mee voor het verplichte eigen risico. We leggen het je uit aan de hand van een rekenvoorbeeld.

  • Je maakt voor € 200,- gebruik van ziekenvervoer uit de basisverzekering. De eigen bijdrage is € 111,-. Dat bedrag betaal je dus zelf.
  • Het bedrag dat dan over is van de nota, is € 200,- min € 111,- = € 89,-. Dit bedrag valt binnen het verplichte eigen risico van € 385,-. Deze € 89,- betaal je daarom ook zelf.
  • Je houdt dan nog een verplicht eigen risico over van € 385,- min € 89,- = € 296,-.

Je zorgkosten

Heb je een FBTO Zorgverzekering en wil je weten hoe het precies staat met je vrijwillig en verplicht eigen risico en de eigen bijdrages die je misschien moet betalen? Bekijk het declaratieoverzicht in MijnFBTO. Zo heb je altijd inzicht in wat je precies betaalt.

Veelgestelde vragen

Medicijnen kunnen flink in prijs verschillen. Het ene merk is soms veel duurder dan het ander. Daarom heeft de overheid een maximale vergoeding per medicijnen bepaald. Is het medicijn dat jij nodig hebt duurder dan die maximale vergoeding? Dan betaal je een eigen bijdrage.

Nee, dat kan niet. De eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. Voor het eigen risico geldt wel dat je kunt kiezen voor een vrijwillig deel. Je krijgt dan korting op je maandelijkse zorgpremie. De eigen bijdrage wordt wettelijk bepaald. Je kunt deze niet verhogen in ruil voor een lagere zorgpremie.

Nee, de eigen bijdrage is niet aftrekbaar van de belasting. Je betaalt dit bedrag dus helemaal zelf.

Meestal direct, bijvoorbeeld wanneer je de medicijnen waarvoor je een eigen bijdrage betaalt ophaalt bij de apotheek. Het kan ook zijn dat de rekening wat later komt. Als je bijvoorbeeld een eigen bijdrage betaalt voor bepaalde zorg, zoals kraamzorg. De zorginstelling stuurt de rekening dan naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar verrekent de eigen bijdrage met jou.

Goed om te weten, je kunt je eigen bijdrage ook automatisch in termijnen betalen.

Meer over je zorgverzekering

Lees eens onze blogs met handige tips en informatie.