Naar inhoud

Eigen bijdrage in de zorg

In Nederland is het wettelijk zo geregeld dat je voor sommige zorg een eigen bijdrage betaalt. Dit betekent dat je een deel van de zorgkosten zelf moet betalen. Die krijg je dus niet vergoed vanuit je Zorgverzekering. Een eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico.

Wat is de eigen bijdrage?

Voor sommige zorg betaal je in Nederland een eigen bijdrage. Dat is wettelijk zo geregeld. De regering bepaalt ook hoe hoog het bedrag precies is. En voor welke zorg je het wel of niet betaalt. Dit verschilt dus niet per zorgverzekeraar en is voor iedereen gelijk.

Soms betaal je een bepaald gedeelte. Of staat het bedrag vast. Zo is de eigen bijdrage voor kraamzorg en pruiken een vastgesteld bedrag. Voor een kunstgebit betaal je een percentage zelf. In de lijst met wettelijke eigen bijdragen (pdf) zie je precies hoeveel je betaalt voor de zorg die je nodig hebt.

Eigen bijdrage medicijnen

Soms moet je een eigen bijdrage betalen voor een medicijn. Het College voor Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) deelt medicijnen in groepen in. Alle medicijnen in een groep hebben dezelfde werking. De prijs van deze medicijnen kan wel verschillend zijn. Per groep medicijnen is een maximale vergoeding vastgesteld. Is een medicijn duurder dan de maximale vergoeding? Dan moet je dat verschil zelf bijbetalen.

Sinds 1 januari 2019 betaal je maximaal € 250,- eigen bijdrage voor medicijnen. Hiervoor was er nog geen maximum bedrag. Op www.medicijnkosten.nl kun je zien hoeveel je zelf moet betalen voor een geneesmiddel.

Betalen: hoe werkt dat?

Geldt er een eigen bijdrage voor zorg die je gebruikt hebt? Dan stuurt de zorgverlener waardoor je bent behandeld de nota naar ons. We betalen de nota vervolgens aan de zorgverlener. Je betaalt je eigen bijdrage aan ons. Dat doe je met een automatische incasso. Krijg je nog vergoedingen van ons? Dan stuur je de nota naar ons. Wij betalen de nota vervolgens aan jou terug. De eigen bijdrage houden we in op dit bedrag.

Verplicht eigen risico of eigen bijdrage?

Vaak wordt de eigen bijdrage verward met het eigen risico. Maar het is toch weer iets anders. In deze interactieve video leggen we je uit hoe het precies zit. Kies zelf waar je meer over wilt weten. Liever lezen? Op deze pagina’s vertellen we je meer over het eigen risico en het vrijwillig eigen risico.

Rekenvoorbeeld

Stel, je betaalt voor bepaalde zorgkosten die je hebt gemaakt zowel een eigen bijdrage als eigen risico. Hoe werkt dat dan? Je betaalt altijd eerst de bijdrage. Het bedrag dat na betaling over is, telt mee voor het verplichte eigen risico. We leggen het je uit aan de hand van een rekenvoorbeeld.

  • Je maakt voor € 200,- gebruik van zittend ziekenvervoer uit de basisverzekering. De eigen bijdrage is € 105,-. Dat bedrag betaal je dus zelf.
  • Het bedrag dat dan over is van de nota, is € 200,- min € 105,- = € 95,-. Dit bedrag valt binnen het verplichte eigen risico van € 385,-. Deze € 95,- betaal je daarom ook zelf.
  • Je houdt dan nog een verplicht eigen risico over van € 385,- min € 95,- = € 290,-.

Je zorgkosten

Heb je een FBTO Zorgverzekering en wil je weten hoe het precies staat met je vrijwillig en verplicht eigen risico en de eigen bijdrages die je misschien moet betalen? Bekijk het declaratieoverzicht in MijnFBTO. Zo heb je altijd inzicht in wat je precies betaalt.