Naar inhoud

Thuisdialyse

Heb je een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) en heb je een dialysebehandeling bij je thuis? Dan heb je recht op vergoeding van de daarmee samenhangende kosten.

Wat is thuisdialyse?

Dialyse is het zuiveren van je bloed omdat je nieren niet goed werken. Er zijn 2 vormen van dialyseren: hemodialyse (HD) en peritoneaaldialyse (PD) ook wel buikspoeling genoemd. Normaal ga je hiervoor naar het ziekenhuis of een dialysecentrum. Met thuisdialyse kun je dit in je eigen huis doen.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Vanuit de basisverzekering krijg je de volgende kosten vergoed:

 • het aanpassen van je woning
 • het herstellen van je woning
 • elektriciteit
 • water
 • andere kosten die nodig zijn voor de dialyse

Goed om te weten: thuisdialyse zelf krijg je via een andere vergoeding. Dat is een onderdeel van ziekenhuiszorg. Je krijgt dan een vergoeding voor bijvoorbeeld de apparatuur, begeleiding, onderzoek en behandeling.

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Tot max. 65% of 75% van het gemiddeld tarief dat wij hebben afgesproken (gecontracteerd tarief).
** Tot max. 100% van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Is dat er niet? Dan van het marktconforme tarief.

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

 • de kosten van water op dagen dat je niet thuis spoelt
 • de kosten van elektriciteit op dagen dat je niet thuis huis spoelt
 • de kosten als daarvoor al een andere vergoeding is uit een andere wettelijke regeling, bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning via je gemeente

Je spoelt bijvoorbeeld niet thuis omdat je in het ziekenhuis ligt. Of omdat je op vakantie bent. Je kunt deze dagen opgeven op het formulier voor thuisdialyse.

Waar kun je naar toe?

Je kunt terecht bij je behandelend medisch specialist.

Heb ik vooraf toestemming nodig?

Je medisch specialist vraagt toestemming voor je aan. De maatschappelijk werker van het ziekenhuis of dialysecentrum komt thuis om een schatting te maken van de kosten van: 

 • de tijdelijke aanpassingen in je woning
 • het elektriciteitsverbruik
 • het waterverbruik

Waar kun je kosten declareren?

Je declareert de kosten voor elektriciteit en water met het formulier Vergoeding thuisdialyse (pdf).

Wat krijg je vergoed in 2021?

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020 of 2019.