Naar inhoud

Ergotherapie

Wil je naar een ergotherapeut? Met een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) krijg je een vergoeding voor ergotherapie.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is voor mensen die na een ziekte moeite hebben met dagelijkse handelingen. Denk hierbij aan koken en boodschappen doen. Een ergotherapeut leert de dagelijkse handelingen opnieuw aan.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Je hebt vanuit je basisverzekering recht op vergoeding van 10 uur per kalenderjaar advisering, instructie, training of behandeling door een ergotherapeut. Ook als de behandelingen op school worden gedaan. Dit is 10 uur per kalenderjaar. Het is de bedoeling dat je door deze ergotherapie je zelfredzaamheid bevordert of herstelt. Hoe deze zorg er voor jou uitziet en hoe lang de zorg duurt hangt af van de zorg die de ergotherapeut jou biedt.

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Tot max. 65% of 75% van het gemiddeld tarief dat wij hebben afgesproken (gecontracteerd tarief).
** Tot max. 100% van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Is dat er niet? Dan van het marktconforme tarief.

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Heb je een verwijzing nodig?

Er is geen verwijzing nodig. Je mag zonder verwijzing contact opnemen met een zorgverlener.

Wat vergoeden we niet?

  • Een niet-nagekomen afspraak
  • Kosten van toeslagen voor behandelingen buiten reguliere werktijden
  • Rapporten

Waar kun je naar toe? 

Je kunt een afspraak maken bij een ergotherapeut die geregistreerd staat in het kwaliteitsregister Paramedici. Je vindt de gecontracteerde zorgverleners in de FBTO Zorgzoeker

Heb je een eigen risico?

Ja, je betaalt eigen risico.

Wat krijg ik vergoed in 2021?

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020 of 2019.