Naar inhoud

Transplantaties van organen en weefsels

Met een FBTO Zorgverzekering kun je een vergoeding krijgen voor transplantaties van organen en weefsels in een ziekenhuis.

De vergoeding in het kort

Snel weten hoe het zit? Bekijk je vergoeding hieronder. Meer informatie vind je in de veelgestelde vragen.

2024
Basisverzekering
Ja
Aanvullende module
Nee
Eigen risico
Ja, als je het orgaan of weefsel krijgt
Toestemming nodig
Als je naar een ziekenhuis zonder contract gaat en voor het vervoer van de donor

100% vergoed bij zorgverlener met contract

Dat is een zorgverlener waar we afspraken mee hebben. Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker. Bij een zorgverlener zonder contract krijg je meestal minder vergoed

Veelgestelde vragen

Je krijgt een vergoeding voor:

 • donor en ontvanger krijgen medisch-specialistische zorg tijdens de selectie van de donor, het onderzoeken, het bewaren en de operatie
 • de medische zorg voor de donor vergoeden we maximaal 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis. Bij een levertransplantatie is dat een half jaar. De kosten worden vergoed uit de verzekering van de ontvanger
 • vervoer van donororgaan en weefsel
 • vervoer van en naar het ziekenhuis in Nederland voor de donor. De kosten worden vergoed uit de verzekering van de ontvanger als de donor geen basisverzekering in Nederland heeft
 • vervoer van en naar Nederland als de donor voor een nier, beenmerg- of levertransplantatie in het buitenland woont en de ontvanger in Nederland. De kosten worden vergoed uit de verzekering van de ontvanger als de donor geen basisverzekering in Nederland heeft
 • de jaarlijkse controle. De donor betaalt geen eigen risico voor deze controle

Je krijgt geen vergoeding voor:

 • medische kosten die niets met de transplantatie te maken hebben
 • verblijfskosten van de donor als deze uit het buitenland komt
 • misgelopen inkomsten
 • medische kosten als je donor bent voor iemand die in het buitenland verzekerd is. De verzekering van de ontvanger moet dan betalen voor de kosten.

Goed om te weten, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft ook vergoedingen als deze niet door de zorgverzekering vergoed worden. Hierbij kun je denken aan een vergoeding voor bijvoorbeeld vervoer of kinderopvang.

Bekijk ook de vergoeding in 2023.

Ja, je hebt eigen risico als je de ontvanger bent. Ben je donor? Dan betaal je geen eigen risico. De persoon die het orgaan of het weefsel krijgt, is de ontvanger. De persoon die het geeft, is de donor.

Nee, je hebt geen eigen bijdrage.

Je kunt naar een ziekenhuis of naar een zelfstandig behandelcentrum. De zorgverlener moet voldoen aan de wettelijke eisen en regels voor het uitvoeren van een transplantatie. Je vindt gecontracteerde zorgverleners in de FBTO Zorgzoeker.

Ga je naar het buitenland? Dan krijg je alleen een vergoeding als de transplantatie plaatsvindt in een land uit de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen of IJsland. Of in het land van de donor als de donor familie is (je echtgenoot, geregistreerde partner of bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad).

Je mag rechtstreeks contact opnemen met een zorgverlener.

Je hebt toestemming nodig:

 • als de behandeling plaatsvindt in een niet-gecontracteerd ziekenhuis. Het ziekenhuis moet de toestemming vooraf aanvragen.
 • voor het vervoer van de donor. Hiervoor moet altijd telefonisch een machtiging worden aangevraagd bij de Vervoerslijn. Dit geldt ook voor vliegtuigtickets.

Lees de voorwaarden

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20232022, of 2021.

Zo werkt de FBTO Zorg app

De FBTO Zorg app kan méér dan zorgnota's declareren alleen. Bekijk de video en ontdek alle voordelen!