Naar inhoud

Gehoor­apparaat (hoor­toestel) vanaf 18 jaar

Heb je een FBTO Zorgverzekering en ben je slechthorend? Dan kun je een vergoeding krijgen voor een hoortoestel. Met een hoortoestel bedoelen we een hoortoestel per oor.

De vergoeding in het kort

Snel weten hoe het zit? Bekijk je vergoeding hieronder. Meer informatie vind je in de veelgestelde vragen.

2024
Basisverzekering
75%
Aanvullende module
Gezichtszorg & Orthodontie
Eigen risico
Alleen als je naar een zorgverlener zonder contract gaat 
Toestemming nodig
Als je naar een zorgverlener zonder contract gaat

Minder vergoed bij zorgverlener zonder contract

Met een niet-gecontracteerde zorgverlener hebben we geen afspraken. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je meestal minder vergoed

Veelgestelde vragen

De basisverzekering vergoedt:
 • een hoortoestel dat past bij je hoorprofiel
 • oorstukjes
 • een buitencategorie hoortoestel bij medische noodzaak. Dit wordt vastgesteld door een audioloog in een audiologisch centrum. Een buitencategorie hoortoestel is een hoortoestel dat niet behoort tot categorie 1 tot en met 5.
 • bezoek van je audicien aan huis als je om een medische reden niet naar de audicien kunt

Goed om te weten, bij een gecontracteerde leverancier leen je een nieuw toestel. Bij een niet-gecontracteerde leverancier koop je het toestel. Oorstukjes krijg je altijd in eigendom.

De module Gezichtszorg & Orthodontie vergoedt je eigen bijdrage tot maximaal € 250,-
De vergoeding is per verzekerde, per kalenderjaar. Goed om te weten, je krijgt misschien minder vergoed als je dit jaar al eerder zorg uit de module hebt gebruikt. In Zorggebruik zie je precies hoeveel je nog vergoed krijgt.

Je krijgt geen vergoeding voor:

 • een hoortoestel bij een gehoorverlies minder dan 35db
 • onderhoud
 • nieuwe batterijen
 • een oplaadapparaat
 • een buitencategorie hoortoestel zonder medische noodzaak

Bekijk ook de vergoeding in 2023.

Je gebruikt het hoortoestel minimaal 5 jaar. Heb je binnen 5 jaar een nieuwe nodig? Ga dan voor een nieuw hoortoestel naar de audicien die het geleverd heeft. Na 5 jaar mag je naar een andere audicien. Heb je eerder een nieuw toestel nodig? Dan vraagt de audicien eerst toestemming aan bij ons.

Je betaalt geen eigen risico voor het hoortoestel als je naar een gecontracteerde leverancier gaat. Kies je voor een niet-gecontracteerde leverancier? Dan betaal je wel eigen risico.

Goed om te weten, je betaalt altijd eigen risico voor losse oorstukjes en de reparatie van je hoortoestel.

Je betaalt zelf 25%. Dat is je eigen bijdrage voor het hoortoestel. Je krijgt een vergoeding voor de eigen bijdrage vanuit de module Gezichtszorg & Orthodontie.

Je kan terecht bij een audicien. Gecontracteerde audiciens staan in de FBTO Zorgzoeker.

Kies je voor een niet-gecontracteerde audicien?
Je kunt alleen naar een audicien, die geregistreerd staat bij Stichting Audicienregister (StAr) of Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH).

Je kunt zonder verwijzing naar een audicien.

Je hebt toestemming nodig voor:

 • een hoortoestel van een niet-gecontracteerde audicien
 • een bezoek van je audicien aan huis
 • een buitencategorie hoortoestel bij medische noodzaak

Overleg met je audicien wie toestemming aanvraagt. Moet je het zelf doen? Gebruik dan het online aanvraagformulier.

De module Gezichtszorg & Orthodontie kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Lees de voorwaarden

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20232022, of 2021.

Zo werkt de FBTO Zorg app

De FBTO Zorg app kan méér dan zorgnota's declareren alleen. Bekijk de video en ontdek alle voordelen!