Naar inhoud

GGZ vanaf 18 jaar

Wil je hulp bij psychische klachten? Bijvoorbeeld van een psycholoog of een psychotherapeut? Met de FBTO Zorgverzekering kun je een vergoeding krijgen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) uit de basisverzekering.

De vergoeding in het kort

Snel weten hoe het zit? Bekijk je vergoeding hieronder. Meer informatie lees je in de Veelgestelde vragen.

2024
Basisverzekering
Ja
Aanvullende module
Nee
Eigen risico
Ja
Verwijzing nodig
Ja
Toestemming nodig
Ja

100% vergoed bij zorgverlener met contract

Dat is een zorgverlener waar we afspraken mee hebben. Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker. Bij een zorgverlener zonder contract krijg je meestal minder vergoed

Veelgestelde vragen

Ben je 18 jaar of ouder en heb je psychische klachten waarvoor je hulp nodig hebt? Dan krijg je een vergoeding voor

 • hulp van een psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist ggz, specialist ouderengeneeskunde
 • opname en behandeling in een GGZ-instelling als dit nodig is

Er is geen maximum aantal consulten
Je behandelaar bepaalt samen met jou hoeveel behandelingen je nodig hebt aan de hand van je zorgvraag.

Naast behandelingen krijg je ook een vergoeding voor:

 • verpleging en verzorging
 • paramedische zorg
 • geneesmiddelen
 • hulpmiddelen
 • verbandmiddelen

De basisverzekering vergoedt bij opname maximaal 1.095 dagen

In deze dagen tellen ook mee:

 • revalidatie in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • niet-psychiatrisch ziekenhuisverblijf
 • eerstelijnsverblijf
 • weekend- en/of vakantieverlof

De telling begint opnieuw als je behandeling meer dan 30 dagen is onderbroken.  

Je krijgt geen vergoeding voor:

 • de behandeling van aanpassingsstoornissen
 • hulp bij werk- en relatieproblemen
 • hulp bij psychische klachten als je geen psychische stoornis hebt
 • behandelingen waarvan het effect niet wetenschappelijk bewezen is (kijk op de lijst met psychologische interventies van Zorginstituut Nederland bij behandelingen die niet voldoen)
 • behandelingen die niet vallen onder geneeskundige GGZ

Bekijk ook de vergoeding in 2023.

Ja, je hebt een eigen risico.

Nee, je hebt geen eigen bijdrage.

Je kunt naar een gecontracteerde zorgverlener. Deze vind je in de FBTO Zorgzoeker.

Ga je naar een zorgverlener zonder contract?
Onze gecontracteerde zorgverleners voldoen aan onze eisen. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Check dan zelf of de zorgverlener aan onze eisen voldoet:

 • Je zorgverlener heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut nodig. Vraag dit na bij je zorgverlener.
 • Je hebt een regiebehandelaar nodig. In de veldafspraken (pdf) staat wie regiebehandelaar mag zijn.

Ja je hebt een verwijzing nodig. Je krijgt de verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, regiebehandelaar (bij doorverwijzing), straatdokter of SEH-arts (spoedeisende hulp).

De verwijzing is maximaal 9 maanden geldig
Dit betekent dat je aangemeld moet zijn bij de zorgaanbieder binnen 9 maanden nadat je de verwijzing hebt gekregen. Zit er meer dan 9 maanden tussen? Vraag dan een nieuwe verwijzing.

Voor een crisisopname heb je geen verwijzing nodig.

Je hebt toestemming nodig als:

 • je kiest voor een niet-gecontracteerde instelling voor psychiatrisch ziekenhuisverblijf. Je zorgverlener vraag de toestemming voor je aan. 
 • een niet-gecontracteerde zorgverlener het geneesmiddel Spravato (esketamine) bij een moeilijk behandelbare depressie voorschrijft. Je zorgverlener vraagt de toestemming voor je aan. 
 • je kiest voor een zorgverlener in het buitenland zonder Nederlandse AGB-code. Je kunt hiervoor zelf online toestemming aanvragen.
 • je langer dan een jaar in een GGZ-instelling verblijft. Je zorgverlener vraagt toestemming voor je aan.
   

De overgangsregeling voor Basis Vrij stopt op 31 december 2023. Vanaf 2024 vergoedt Basis Vrij 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Ook als je voor 2024 met je behandeling bent gestart.

Lees de voorwaarden

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20232022, of 2021.

Zo werkt de FBTO Zorg app

De FBTO Zorg app kan méér dan zorgnota's declareren alleen. Bekijk de video en ontdek alle voordelen!