Naar inhoud

Verpleging en verzorging in eigen omgeving

Heb je een FBTO Zorgverzekering? Dan kun je een vergoeding krijgen voor zorg aan huis door een verpleegkundige of verzorgende met minimaal opleidingsniveau 3. Je krijgt bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en douchen. En met injecties en verzorging van wondjes. Mogelijk krijg je deze zorg via een Persoonsgebonden budget (Pgb) vergoed.

De vergoeding in het kort

Snel weten hoe het zit? Bekijk je vergoeding hieronder. Meer informatie vind je in de veelgestelde vragen.

2024
Basisverzekering
Ja
Aanvullende module
Nee
Eigen risico
Nee
Toestemming nodig
Als je naar een zorgverlener zonder contract gaat

100% vergoed bij zorgverlener met contract

Dat is een zorgverlener waar we afspraken mee hebben. Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker. Bij een zorgverlener zonder contract krijg je meestal minder vergoed

Veelgestelde vragen

De vergoeding is voor mensen die:

 • hulp nodig hebben bij dagelijkse verzorging als wassen en aankleden
 • verpleegkundige hulp nodig hebben, bijvoorbeeld met injecties toedienen en wondjes verzorgen
 • ernstige ziek zijn in de laatste fase van hun leven
 • kinderen met een lichamelijke handicap of kinderen waarvoor zorg 24 uur per dag in de buurt moet zijn omdat er een of meer specifieke verpleegkundige handelingen nodig zijn

Je krijgt een vergoeding voor:

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Geneeskundige zorg (voorheen intensieve kindzorg)
 • Palliatieve terminale zorg
 • Gespecialiseerde Verpleging (GVp, voorheen MSVT)
 • Ketenzorg bij dementie

De verpleging en verzorging moet door een verpleegkundige of verzorgende met minimaal opleidingsniveau 3 worden uitgevoerd.

Misschien krijg je zorg via een persoonsgebonden budget
Op onze website lees je meer over het persoonsgebonden budget. We vergoeden maximaal je toegekende jaarbudget.

Je krijgt geen vergoeding voor:

 • verpleging en persoonlijke verzorging als de gemeente die vergoedt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • verpleging en persoonlijke verzorging vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) door de zorgkantoren als je blijvend en 24 uur per dag zorg nodig hebt. Of als het niet veilig is om alleen te zijn. Er moet dan altijd iemand in je buurt zijn om je in de gaten te houden.
 • Zorg die je kunt krijgen van je naasten en mantelzorgers. Zoals je partner, kinderen, huisgenoten, familie of vrienden.

Heb je recht op zorg via de Wlz, maar is dit nog niet officieel vastgesteld? Dan krijg je geen vergoeding voor wijkverpleging uit je basisverzekering. Behalve als je palliatieve terminale zorg nodig hebt. Dan krijg je wel een vergoeding uit je basisverzekering.

Bekijk ook de vergoeding in 2023.

Je betaalt geen eigen risico.

Nee, je hebt geen eigen bijdrage.

Je kunt naar een verpleegkundige of verzorgende met minimaal opleidingsniveau 3. Je vindt gecontracteerde verpleegkundigen in onze FBTO Zorgzoeker.

Is bij je organisatie voor wijkverpleging het omzetplafond bereikt? Zoek dan een andere gecontracteerde verpleegkundige. FBTO Zorgbemiddeling kan je hierbij helpen. 

Je mag zonder verwijzing contact opnemen met een wijkverpleegkundige.

Goed om te weten, je hebt wel een indicatie nodig van een verpleegkundige. Je verpleegkundige stelt met jou een zorgplan op. Daarin staan je aantal uur verzorging en verpleging.

Je hebt een indicatie nodig
Dit is een zorgplan waarin staat hoeveel uur verzorging en verpleging je nodig hebt. Je maakt dit plan samen met je verpleegkundige.

Ben je 18 jaar of ouder?
Dan moet je indicatie zijn opgesteld door minimaal een BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige

Ben je jonger dan 18 jaar?
Dan moet je indicatie zijn opgesteld door minimaal een hbo-kinderverpleegkundige of verpleegkundig specialist met opleiding tot kinderverpleegkundige. De zorgverlener moet zijn aangesloten bij de Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ).

Ga je naar een niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige?
Dan heb je vooraf toestemming nodig. Je kunt dit online aanvragen.

Wil je wijkverpleging in het buitenland?
Dat kun je ook online aanvragen.

De overgangsregeling voor Basis Vrij stopt op 31 december 2023. Vanaf 2024 vergoedt Basis Vrij 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Ook als je voor 2024 met je behandeling bent gestart.

Lees de voorwaarden

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20232022, of 2021.

Zo werkt de FBTO Zorg app

De FBTO Zorg app kan méér dan zorgnota's declareren alleen. Bekijk de video en ontdek alle voordelen!