Naar inhoud

Het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

Het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) is een bedrag waarmee je zelf je zorg regelt. Je zorgverzekeraar regelt het pgb voor verpleging of verzorging.

Wanneer kun je een pgb krijgen?

  • Je hebt langer dan een jaar verpleging en verzorging nodig.
  • Er is sprake van palliatieve terminale zorg (zorg voor mensen waarbij genezing niet of niet meer mogelijk is). De behandelend arts heeft vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan 3 maanden.

Je pgb aanvragen

Neem contact op met een bevoegd (wijk)verpleegkundige. Bevoegd betekent geschoold op hbo-niveau. Je kunt ook terecht bij een verpleegkundige die in het BIG-register staat. De verpleegkundige beoordeelt of er een reden is voor een indicatie.

Voor zorg aan kinderen tot 18 jaar neem je contact op met een hbo-kinderverpleegkundige. Of een verpleegkundig specialist met opleiding tot kinderverpleegkundige. Wil je meer informatie over zorg aan kinderen? Kijk dan op binkz.nl.

Je vult het aanvraagformulier in

Het Aanvraagformulier pgb voor verpleging en verzorging (pdf) bestaat uit 2 delen. Een deel voor de wijkverpleegkundige en een deel voor de verzekerde.

Het wijkverpleegkundige deel laat je invullen door de wijkverpleegkundige die de indicatie stelt. Daarna onderteken je beiden het formulier. Het deel voor de verzekerde vul jezelf in. Alles ingevuld? Geef dan je aanvraag aan ons door via dit online formulier.

We hebben 6 tot 8 weken nodig om je pgb aanvraag te beoordelen

Dat is vanaf het moment dat wij je complete aanvraag (met zorgplan) hebben.

We laten je de uitkomst van je aanvraag weten

Wij beoordelen je aanvraag op basis van het Zvw-pgb reglement. De regels hiervoor vind je in het Reglement pgb verpleging en verzorging (pdf). De uitkomst van de beoordeling en de hoogte van het budget geven we schriftelijk aan je door.

Je krijgt alleen zorg vergoed die is goedgekeurd

Dit betekent dat je de zorg waarvoor je geen goedkeuring kreeg, zelf betaalt. De goedgekeurde uren staan in de toekenningsverklaring (pdf).

Je pgb veranderen?

Heb je op dit moment een pgb? En wil je dat aanpassen? Bijvoorbeeld van zorg door een familielid of bekende (natuurlijk persoon) naar een formele zorgverlener zoals een thuiszorgorganisatie of andersom? Vul dan dit online formulier in. We berekenen opnieuw je budget voor de resterende looptijd van je pgb.

Je pgb verlengen?

Loopt je indicatie af? Dan krijg je een nieuwe beoordeling. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe indicatie bij de wijkverpleegkundige. Je vult samen met je wijkverpleegkundige opnieuw het aanvraagformulier (pdf) in. Je geeft je aanvraag aan ons door via dit online formulier. Wij beoordelen dan je aanvraag. De regels hiervoor vind je in het Reglement pgb verpleging en verzorging (pdf).

Je pgb opzeggen?

Laat het ons weten, we horen graag. Gebruik hiervoor dit formulier.

Je kunt je pgb ook opzeggen door deze informatie te mailen naar info@fbto.nl .Of stuur het naar: FBTO Zorg, Postbus 318, 8901 BC in Leeuwarden:  

  • de datum waarop het Zvw-pgb eindigt
  • de reden van opzegging
  • je gegevens zoals naam en relatienummer
  • handtekening van de pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger 

Je pgb declareren doe je achteraf

Je krijgt zelf de rekening van de zorgverlener en declareert deze daarna bij ons. Dat kun je direct doen via onze Zorgapp of MijnFBTO. Wij maken de vergoeding binnen 10 werkdagen over.

Lukt het niet om je rekening digitaal te declareren? Stuur het dan per post naar: FBTO Zorg, Postbus 318 , 8901 BC in Leeuwarden. Heb je zorg gekregen van een familielid of een kennis? Gebruik hiervoor dan het Declaratieformulier pgb natuurlijke personen (pdf). Heb je een nota van een formele zorgaanbieder? Gebruik dan het Declaratieformulier van de formele zorgaanbieders (pdf).

Ook kun je gebruikmaken van het Urenoverzicht (pdf). Je houdt hierin de gewerkte uren van je zorgverlener(s) bij. Dit is voor je eigen administratie en hoef je dus niet naar ons op te sturen.

Je vult een zorgovereenkomst in

Je vult met elke zorgverlener waarvan je gebruik maakt een zorgovereenkomst in. Hierin staan de afspraken die je maakt met de zorgverlener. Bijvoorbeeld over de werkzaamheden en het uurtarief. Deze zorgovereenkomst is voor je eigen administratie en voor die van de zorgverlener. Let er goed op dat je de juiste zorgovereenkomst gebruikt.

Stap je over naar FBTO? Wij nemen je budget Zvw-pgb over

Stap je over van een andere zorgverzekeraar naar ons en heb je een persoonsgebonden budget vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb)? Wij nemen je toekenningsverklaring over tot de maximaal vermelde einddatum van de indicatie.

Voor het betalen van je nota, ontvangen wij graag deze toekenningsverklaring. Stuur de verklaring naar info@fbto.nl. Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven hanteert. Wij adviseren om deze toekenningsverklaring te bewaren zolang hij geldig is. Na overstap gelden verder de voorwaarden uit ons reglement Zvw-pgb.

Veranderingen pgb voor 2022

Lees de Veranderingen in de Zorgverzekeringswet voor je persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) (pdf).

Veelgestelde vragen

Als je zelf zorg inkoopt, word je soms ook werkgever. Dit geldt niet als je een zorgovereenkomst sluit met je partner, een familielid, een zorginstelling of een freelancer. In die gevallen word je opdrachtgever. De zorgverlener moet dan zelf de inkomsten opgeven en afdrachten doen bij de Belastingdienst.

Heb je een arbeidsovereenkomst afgesloten met een zorgverlener en werkt deze 3 dagen per week of minder? Dan mag je de zorgverlener bruto uitbetalen. De zorgverlener betaalt dan zelf de afdrachten aan de Belastingdienst.

In de bovenste twee situaties kun je samen met de zorgverlener kiezen voor 'opting-in': je spreekt dan af dat je de zorgverlener netto uitbetaalt en jij de afdrachten doet.

Heb je een arbeidsovereenkomst met een zorgverlener en werkt deze minimaal 4 dagen per week voor je? Dan ben je werkgever van de zorgverlener. Je bent dan wettelijk verplicht om een salarisadministratie bij te houden voor de zorgverlener. Behalve het brutoloon van je zorgverlener betaal je ook afdrachten aan de Belastingdienst. Houd hier rekening mee bij het bepalen van het loon van de zorgverlener.

Je apotheek bepaalt samen met je huisarts of specialist welk medicijn het beste bij je past. Wil je weten wat je vergoed krijgt voor je geneesmiddelen? Kijk dan op medicijnkosten.nl.

Voor vergoedingen uit de basisverzekering heb je niet opnieuw toestemming nodig. Wij nemen de machtiging over. Stuur ons wel de toestemming-machtiging van je huidige verzekeraar.

Gaat het om een vergoeding uit de aanvullende verzekering waar vooraf toestemming voor nodig is? Vraag dan toestemming voor de behandeling aan FBTO.

Heb je een hulpmiddel in eigendom? Dan hoef je niets te doen. Wanneer het hulpmiddel niet goed meer is kun je via de leverancier een nieuw hulpmiddel regelen. Als er een goedkeuring vooraf nodig is dan regelt de leverancier dit.

Heb je een hulpmiddel in bruikleen? Vraag je oude zorgverzekeraar om naar ons een overnamebod te doen met de restwaarde van het hulpmiddel. Lukt dat niet? Geef dat aan ons door. Wij sturen dan een brief aan je oude verzekeraar om een restwaarde voor op te vragen.