Vormen van de overlijdensrisico­verzekering vergelijken

Je hebt keuze uit 3 vormen van de FBTO Overlijdensrisicoverzekering. Wij kunnen niet voor je bepalen wat voor jou de beste oplossing is. We kunnen je wel informatie geven die je helpt bij het maken van je keuze.
Bereken je premie 2 minuten

Uitkering is bij iedere vorm anders

Het bedrag dat we uitkeren bij overlijden is het verzekerd bedrag. De gekozen vorm bepaalt de uitkering bij overlijden.

Gelijkblijvend verzekerd bedrag

Bij deze vorm blijft het verzekerd bedrag de hele looptijd hetzelfde. Je kunt deze vorm bijvoorbeeld kiezen om kosten op te vangen die min of meer gelijk blijven tijdens de looptijd van de verzekering. En waarvoor je niet spaart. Denk ook aan schulden die je op korte termijn niet aflost. Of een verzekerd bedrag dat je gebruikt om een inkomen aan te vullen voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld 5 jaar. Lees meer over de overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvend verzekerd bedrag.

Overlijdensrisicoverzekering gelijkblijvend
Gelijkblijvend verzekerd bedrag

Lineair dalend verzekerd bedrag

Bij deze vorm daalt het verzekerd bedrag iedere maand met hetzelfde bedrag. Je kunt deze vorm bijvoorbeeld kiezen als een inkomensaanvulling tot aan een bepaalde leeftijd. Het verzekerd bedrag kan dalen omdat de periode, waarover het inkomen moet worden aangevuld, steeds korter wordt. Ook kun je hierbij denken aan kosten waarvoor je nu spaart. Bij het overlijden wordt het spaarbedrag aangevuld met de uitkering uit deze verzekering. Zoals de studiekosten voor je kind. Lees meer over de overlijdensrisicoverzekering met een lineair dalend verzekerd bedrag.

Overlijdensrisicoverzekering lineair dalend
Lineair dalend verzekerd bedrag

Annuïtair dalend verzekerd bedrag

Bij deze vorm daalt het verzekerd bedrag iedere maand. Het verzekerd bedrag daalt niet iedere maand met hetzelfde bedrag. Aan het begin van de verzekering daalt het bedrag minder hard dan aan het eind. De daling hoort bij een annuïteitenpercentage. Je kunt deze vorm bijvoorbeeld kiezen bij een annuïteitenhypotheek. Het verzekerd bedrag volgt globaal de schuld die nog niet is afgelost. Lees meer over de overlijdensrisicoverzekering met een annuïtair dalend verzekerd bedrag.

Overlijdensrisicoverzekering annuïtair dalend
Annuïtair dalend verzekerd bedrag

Wat is het verschil in premie?

De premie van de lineair dalende verzekering is het laagst. Het duurst is de gelijkblijvende verzekering. De premie van de annuïtair dalende verzekering zit er tussenin. Je betaalt de premie altijd tot de einddatum van de verzekering.

Heb je een keuze gemaakt?

Ga dan verder met de aanvraag van de FBTO Overlijdensrisicoverzekering. We willen dan nog een paar dingen van je weten:

  1. Voor wie is de verzekering?
  2. Wat is de hoogte van het verzekerd bedrag?
  3. Wat is de looptijd van de verzekering?

Na het aanvragen van de verzekering vul je de online gezondheidsverklaring in.

Veelgestelde vragen

Je sluit de FBTO Overlijdensrisicoverzekering af voor minimaal 1 jaar. Je kunt de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering later nog aanpassen.

De maximale looptijd van de overlijdensrisicoverzekering is tot de 1e dag van de volgende maand na de 75e verjaardag van de verzekerde. Bijvoorbeeld: is de verzekerde jarig op 2 april? Dan stopt de verzekering op 1 mei. Heb je nog vragen over de looptijd? Bel dan met (058) 234 56 78.

Nee, de premie is iedere maand anders. Je betaalt de premie die hoort bij het risico van die maand. Zo betaal je nooit te veel. De hoogte van de maandpremie hangt onder andere af van:

  • Je verzekerd bedrag in die maand.
  • Jouw leeftijd die maand.
  • Je gezondheid bij de start van de verzekering.
  • Of je rookt of niet.

De premie die je per maand betaalt staat op je polis.

Dan stopt de verzekering. Met de FBTO Overlijdensrisicoverzekering spaar je niet. Deze verzekering keert alleen uit als de verzekerde voor de einddatum van de verzekering overlijdt.

Ja, dat kan. Je overlijdensrisicoverzekering kun je makkelijk oversluiten. We hebben wel een nieuwe gezondheidsverklaring nodig. Die vul je makkelijk en snel online in.

Let op! Zeg de overlijdensrisicoverzekering die je nu hebt nog niet op. Doe dat pas als je de bevestiging van je nieuwe overlijdensrisicoverzekering hebt gekregen.

Heb je je oude verzekering gekoppeld (verpand) aan je hypotheek? Dan moet de hypotheekverstrekker (pandhouder) toestemming geven. Lees meer over je overlijdensrisicoverzekering oversluiten.

Ja. Bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering moet je altijd een gezondheidsverklaring invullen. Lees meer over de gezondheidsverklaring en hoe dat precies werkt. En wat je rechten en plichten zijn.