Naar inhoud

Voor wie is de verzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit bij overlijden. Bijvoorbeeld een bedrag voor jezelf of voor je nabestaanden. Je weet zelf wat het beste bij je leven past. Daarom kies je zelf wie je verzekert. 

Verzeker het leven van jezelf of een ander

Je kunt de overlijdensrisicoverzekering op jezelf of op het leven van een ander afsluiten. Je bent minimaal 18 jaar als je de FBTO Overlijdensrisicoverzekering afsluit. Je bent dan verzekeringnemer. De persoon die je verzekert, noemen we de verzekerde. De verzekerde moet minimaal 15 jaar zijn.

Sluit je de verzekering af op het leven van je zelf?

Dan krijgen je nabestaanden een bedrag als je overlijdt. Met dit bedrag kunnen zij bijvoorbeeld (een deel van) de hypotheek of huur betalen. Of (een deel van) de kosten voor de kinderopvang studie of andere kosten.

Sluit je de verzekering af op het leven van een ander?

Verzeker je bijvoorbeeld je partner? Dan krijg jij een bedrag als je partner overlijdt. Met dit bedrag kun je bijvoorbeeld (een deel van) de hypotheek of huur betalen. Of (een deel van) de kosten voor de kinderopvang studie of andere kosten.

Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten op het leven van je partner kan voordelen hebben. Zo kun je bijvoorbeeld erfbelasting voorkomen.

Let op! Op de dag dat de verzekering start is de verzekerde maximaal 67 jaar. Vraag de verzekering op tijd aan. Wij vragen medische gegevens van de verzekerde. En beoordelen deze. Dit duurt soms wat langer. De verzekering start pas na de medische beoordeling. Is de verzekerde in die tijd 68 geworden? Dan kan de verzekering niet doorgaan.

Daarom een overlijdensrisico­verzekering

Waarom kiezen onze klanten voor de FBTO Overlijdensrisico­verzekering. Voor hun kind bijvoorbeeld. Of omdat een overlijdensrisico­verzekering verplicht is voor de hypotheek.
Bekijk de voorbeelden
2 mannen laten bij een steiger brandende kaarsen in het water

Wie krijgt een uitkering bij overlijden van de verzekerde?

Als de verzekerde overlijdt, dan keren we het verzekerd bedrag uit. De nabestaande die het bedrag krijgt, noemen we de begunstigde.

Verzekering afgesloten op het leven van jezelf

Dan is de volgorde waarin we uitkeren standaard:

 1. Echtgenoot of geregistreerd partner van de verzekeringnemer
 2. Kinderen van de verzekeringnemer
 3. Erfgenamen van de verzekeringnemer

Verzekering afgesloten op het leven van een ander

Dan is de volgorde waarin we uitkeren standaard:

 1. Jij als verzekeringnemer
 2. Echtgenoot of geregistreerd partner van de verzekeringnemer
 3. Kinderen van de verzekeringnemer
 4. Erfgenamen van de verzekeringnemer

Andere volgorde? Of andere begunstigde toevoegen?

Ben je bijvoorbeeld niet getrouwd, maar wil je wel je partner als begunstigde aanwijzen? Bel ons dan op (058) 234 56 78. Je bereikt ons op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur. En op zaterdag van 9.00 uur tot 14.00 uur.

Verzekering koppelen aan een hypotheek

Wil je de FBTO Overlijdensrisicoverzekering verpanden? Dat kan. Lees hier meer over je verzekering koppelen aan je hypotheek.

Verzekeringnemer of begunstigde aanpassen

Wil je de verzekeringnemer aanpassen? Of de persoon die de uitkering krijgt (de begunstigde)? Dat kan altijd. Gebruik hiervoor ons wijzigingsformulier (pdf). Nadat wij je formulier hebben ontvangen, krijg je zo snel mogelijk een nieuwe polis.

Veelgestelde vragen

 • De verzekerde
  Dit is de persoon wiens leven verzekerd is. Als deze persoon overlijdt, keren we het verzekerde bedrag uit.
 • De verzekeringnemer
  Dit is de persoon die de verzekering aanvraagt. Hij betaalt de premie voor de verzekering. De verzekerde en verzekeringnemer kunnen dus dezelfde persoon zijn, maar dit hoeft niet.
 • De begunstigde
  Dit is de persoon die het geldt krijgt als je overlijdt. Vaak is dit de partner van de verzekerde, maar het kan ook iemand anders zijn.

Ja, je kunt je overlijdensrisicoverzekering verpanden aan je hypotheekverstrekker of bank. Bij overlijden wordt de uitkering gebruikt om je hypotheek (voor een deel) af te lossen.  Als de uitkering uit de verzekering groter is dan de schuld aan de pandhouder, keren we de rest uit aan de begunstigde(n).

Nee, wij betalen het bedrag in 1 keer uit aan de nabestaanden.

Je hoeft geen inkomstenbelasting te betalen. In sommige gevallen telt de uitkering van overlijdensrisicoverzekering wel mee voor erfbelasting. Lees meer over erfbelasting.