Naar inhoud

Wie krijgt het bedrag na overlijden?

De FBTO Overlijdensrisicoverzekering keert uit als de verzekerde overlijdt binnen de looptijd van de verzekering. De begunstigde is de persoon die uitkering krijgt. Soms is de begunstigde een groep personen. Bijvoorbeeld de kinderen.

Wie krijgt de uitkering als je jezelf verzekert?

Bij jouw overlijden, keert de verzekering uit. Bij het afsluiten van de verzekering is dit automatisch de volgorde waarin we uitkeren:

 1. Echtgenoot of geregistreerd partner van de verzekeringnemer
 2. Kinderen van de verzekeringnemer
 3. Erfgenamen van de verzekeringnemer

Wie krijgt de uitkering als je iemand anders verzekert?

Bij het overlijden van de verzekerde, keert de verzekering uit. Bij het afsluiten van de verzekering is dit automatisch de volgorde waarin we uitkeren.

 1. Jij als verzekeringnemer
 2. Echtgenoot of geregistreerd partner van de verzekeringnemer
 3. Kinderen van de verzekeringnemer
 4. Erfgenamen van de verzekeringnemer

Wil je dat iemand anders de uitkering krijgt?

Dan kun je de begunstiging aanpassen. Dat kan nadat de verzekering is gestart. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier (pdf). Wij sturen je dan een nieuwe polis. In dit overzicht (pdf) lees je wie je als begunstigde kunt kiezen.

Goed om te weten: ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap? En wil je dat je partner de uitkering krijgt? Dan is het verstandig om de naam van je partner als begunstigde op de polis te zetten.

Verzekering koppelen aan een hypotheek

Je kunt de FBTO Overlijdensrisicoverzekering verpanden. Dit betekent bijvoorbeeld dat je hypotheekverstrekker een bedrag krijgt als je overlijdt.

Controleer regelmatig of de begunstiging bij je past

Verandert je persoonlijke situatie? Bijvoorbeeld als je gaat trouwen, een kind krijgt of uit elkaar gaat. Denk dan na over wie de uitkering moet krijgen. En pas de begunstiging aan als dat nodig is.

Veelgestelde vragen

Na het afsluiten van de verzekering kun je de begunstiging altijd aanpassen. We keren dan uit aan de personen die jij zelf kiest. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier.

We hebben voor je een overzicht gemaakt met alle mogelijkheden die er zijn.

Verzekeringnemer
Dit is degene die de verzekering afsluit.

Echtgenoot
Dit is de echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner op het moment dat een verzekerde overlijdt.

Kinderen
Het begrip ‘kind’ is in de wet (Burgerlijk Wetboek) vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan een:

 • eigen kind
 • erkend kind
 • geadopteerd kind

Een stiefkind is voor de begunstiging van een levensverzekering pas een kind, als in het testament is bepaald dat het stiefkind in de verdeling van de erfenis als eigen kind wordt gezien.

Goed om te weten, voor een uitkering aan de groep kinderen gelden speciale regels.

Broers en zussen
We verdelen de uitkering over de broers en zussen die nog leven als de verzekerde overlijdt.

Ouders
We verdelen de uitkering over de vader(s) en moeder(s) die nog leven als de verzekerde overlijdt.

Erfgenamen
Dit zijn de personen die recht hebben op (een deel van) de erfenis.

We keren eerst uit aan de begunstigde op plek 1
We betalen aan de begunstigden in de volgorde die op je polis staat. Kunnen we niet uitkeren aan degene die op plek 1 staat? Dan keren we uit aan de persoon of personen op plek 2.

Heb je je polis verpand?
Bijvoorbeeld aan je bank voor de hypotheek? Dan keren we eerst uit aan de pandhouder. Die is er dan zeker van dat een schuld wordt afbetaald. Blijft hierna geld over? Dan keren we de rest uit aan de 1e begunstigde op de polis.

Een voorbeeld
Op je polis staat de volgende begunstiging:

 1. Verzekeringnemer
 2. Kinderen van de verzekeringnemer
 3. Erfgenamen van de verzekeringnemer

De uitkering is € 150.000,-. Je polis is verpand. De pandhouder geeft aan dat de schuld nog € 75.000,- is. Dan betalen we eerst € 75.000,- aan de pandhouder. De andere € 75.000,- betalen we aan de verzekeringnemer.

Hoe de begunstiging precies werkt, is best lastig. In het document Wat je moet weten over de begunstiging (pdf) geven we extra informatie. Dit kan je helpen om de begunstiging te kiezen die het beste bij jouw situatie past.