Naar inhoud

Belastingregels overlijdens­risico­verzekering

Heb je een overlijdensrisicoverzekering? De belastingregels die voor jou gelden zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie. Wij geven je alleen een algemeen beeld van de regels. Je bent zelf verantwoordelijk om uit te zoeken welke belastingregels precies voor jou gelden

Toeslagen en subsidies

De eenmalige uitkering uit een overlijdens­risicoverzekering kan gevolgen hebben voor je toeslagen (zoals zorgtoeslag), subsidies (zoals huursubsidie) of de vermogens­rendementsheffing. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Inkomstenbelasting

Je betaalt tijdens de looptijd van de verzekering geen inkomstenbelasting over de overlijdensrisicoverzekering. Je kan de premie niet aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Krijgen je nabestaanden na jouw overlijden een uitkering? Dan hoeven zij hierover geen inkomstenbelasting te betalen. Blijft het bedrag of een deel ervan in het vermogen van de nabestaanden? Dan is wel inkomstenbelasting in box 3 verschuldigd.

Erfbelasting

Het bedrag dat wij uitkeren aan de begunstigden telt mee om te bepalen of en hoeveel erfbelasting zij moeten betalen.

Je kunt erfbelasting voorkomen

Je kunt erfbelasting voorkomen door je polis kruislings af te sluiten in de volgende situaties:

 • Jullie zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden.
 • Jullie hebben een geregistreerd partnerschap onder huwelijkse voorwaarden.
 • Jullie wonen samen en hebben daar verder geen afspraken over gemaakt.

Kruislings afsluiten betekent dat jij en je partner de overlijdensrisicoverzekering afsluiten op het leven van elkaar. Jullie hebben dan dus allebei een verzekering afgesloten.

Sluit je de polis wel op je eigen leven af? Dan kun je ook erfbelasting voorkomen. Je moet dan 3 dingen regelen:

 1. Jullie hebben in de huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden afspraken staan over de premieverschuldigdheid. Dat regel je bij de notaris.
 2. Jullie hebben bij het afsluiten premieverschuldigdheid aangevraagd. En hiervoor getekend.
 3. Wij hebben op de polis gezet dat premieverschuldigdheid van toepassing is.

Tip! Tijdens de looptijd van je verzekering kun je ook premieverschuldigdheid aanvragen. Je vult dan het wijzigingsformulier (pdf) in. Dat formulier stuur je naar ons op. Wij passen je polis aan.

Soms kun je erfbelasting niet voorkomen

In sommige situaties telt de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering mee voor erfbelasting:

 • Jullie zijn getrouwd in gemeenschap van goederen.
 • Jullie hebben geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen.

De hypotheek afgelost? Dan wordt de erfenis groter

Is de hypotheek afgelost? Dan valt het huis zonder óf met een lagere schuld in de erfenis. Ben je erfgenaam van het huis? Dan betaal je eerder erfbelasting.

Soms is een betalingsopdracht of partnerverklaring handig

Soms is het voor de belasting goed dat de uitkering niet direct naar de pandhouder gaat. Maar eerst naar de begunstigde(n). De pandhouder vindt dit alleen goed als met de uitkering (een deel van) de hypotheek wordt afgelost. Dit spreek je af in een 'betalingsopdracht' of een 'partnerverklaring'. In dit geval is niet de hypotheekverstrekker de begunstigde, maar krijgt de aangewezen begunstigde de uitkering om (een deel van) de hypotheek te betalen. De begunstigde lost dan de schuld af met eigen geld. En voor de erfbelasting kan dit handig zijn.

Vraag meer informatie bij de notaris of belastingadviseur

Een betalingsopdracht of partnerverklaring heeft invloed op de erfbelasting die je moet betalen. Of een betalingsopdracht of partnerverklaring handig is, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Zoals het vermogen en de vrijstellingen die gelden. Wij kunnen niet bepalen of een betalingsopdracht of partnerverklaring slim voor je is. Een hypotheekadviseur kan dit ook niet. Het beste is om voor meer informatie en advies naar een notaris of een belastingadviseur te gaan.

Erfbelasting is ook afhankelijk van wat je afspreekt over je gezamenlijk vermogen

Gaat de uitkering naar je partner? Dan kijkt de Belastingdienst naar wat is afgesproken over de verdeling van de gezamenlijke vermogens. Hieronder staan de belangrijkste situaties uitgelegd.

 • Je bent getrouwd in gemeenschap van goederen (tot 2018)
  Als je vóór 2018 trouwde of een geregistreerd partnerschap had en je regelde verder niets, dan is er automatisch een gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden van voor én tijdens het huwelijk zijn van jou en je partner samen. Als we uitkeren, dan zegt de Belastingdienst dat de helft van de premie door de overledene (erflater) is betaald. Daarom telt de helft van uitkering mee voor de erfbelasting.
 • Je bent getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 2018)
  Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht veranderd. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is er voortaan altijd een beperkte gemeenschap van goederen. Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk/partnerschap privé waren, blijven privé.
  • Sloot je de overlijdensrisicoverzekering ná het huwelijk/partnerschap? Dan wordt de premie gemeenschappelijk betaalt. En telt de helft van de uitkering mee voor de erfbelasting.
  • Sloot je de overlijdensrisicoverzekering vóór het huwelijk/partnerschap? Dan kan de uitkering buiten het gemeenschappelijk vermogen blijven. De premies moeten dan wel vanuit het privévermogen zijn betaald. De uitkering telt dan niet mee voor de erfbelasting.
 • Je bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden
  Om erfbelasting te voorkomen, moet in de voorwaarden staan dat de premies geen onderdeel zijn van de kosten van de huishouding. Erfbelasting kun je dan voorkomen door:
  • het kruislings sluiten van de verzekering of
  • een premieverschuldigde op de polis zetten.
 • Je woont samen
  •  Heb je geen samenlevingscontract? Dan blijven jullie vermogens gescheiden. Een uitkering uit de verzekering telt alleen mee als de overledene de premie betaalde. Dit regel je door ieder een eigen verzekering af te sluiten op elkaars leven. Dat heet kruislings afsluiten.
  • Heb je een samenlevingscontract? Zorg er dan voor dat je in het samenlevingscontract de afspraken goed vastlegt. Zodat je voorkomt dat je erfbelasting over de uitkering moet betalen. Een notaris weet hoe je dit regelt.

Veelgestelde vragen

Ja. Sinds 1 januari 2010 noemen we het geen successierecht meer. Maar erfbelasting. Over een erfenis moet je belasting betalen. Dit noem je erfbelasting.

Is je overlijdensrisicoverzekering verpand? Dan is de bank of geldverstrekker de pandhouder. Bij het uitkeren van de verzekering wordt eerst de hypotheekschuld (of een deel daarvan) afgelost. Zo is er minder schuld. En daardoor wordt de erfenis groter. De erfenis kan dan boven de vrijstelling van erfbelasting komen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Is de uitkering uit de verzekering groter dan de schuld aan de pandhouder? Dan wordt de rest uitgekeerd aan de begunstigde(n).

Soms is het voor de belasting gunstig dat de uitkering uit deze verzekering niet direct naar de pandhouder gaat. Maar eerst naar de begunstigde(n). De pandhouder vindt dit alleen goed als met de uitkering (een deel van) de schuld wordt afgelost. Dit wordt vastgelegd in een ‘betalingsopdracht’.

Een betalingsopdracht is alleen geldig als deze vóór het overlijden van de verzekerde is opgesteld. Of een betalingsopdracht voor jou zinvol is, hangt af van je persoonlijke situatie. Vraag meer informatie en advies aan een notaris of belastingadviseur.

Voordat we uitkeren, vragen we altijd of er een betalingsopdracht is. De uitkering maken wij meteen over aan de pandhouder. Voor de belasting is de uitkering naar de begunstigde(n) gegaan.

Is de 1e begunstigde overleden? Of weigert de 1e begunstigde de uitkering? Dan vervalt de betalingsopdracht. De pandhouder heeft dan weer het 1e recht op de uitkering.

Ben je een ondernemer? Dan wordt de overlijdensrisicoverzekering gerekend tot het fiscaal ondernemingsvermogen. Je financieel adviseur kan hier meer over vertellen.

Neem contact met ons op om het overlijden van een verzekerde door te geven. Daarna krijg je van ons een brief waarin staat welke informatie wij nodig hebben. Lees meer over een overlijden doorgeven.