Naar inhoud

Spoedeisende medische zorg in het buiten­land

Met een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) heb je recht op vergoeding voor spoedeisende medische zorg in het buitenland. Heb je ook de module Zorg in het buitenland (Europa of Wereld) aanstaan? Dan kun je een extra vergoeding krijgen.

De vergoeding in het kort

Snel weten hoe het zit? Bekijk je vergoeding hieronder. Meer informatie vind je in de veelgestelde vragen.
2023
Basisverzekering
Ja
Aanvullende module
Ja
Eigen risico
Ja
Toestemming nodig
Ja

Wat is spoed­eisende medische zorg?

Spoedeisende zorg in het buitenland is zorg die je nodig hebt in het buitenland. De behandeling van je klachten kan niet wachten tot je terug bent in Nederland.

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Veelgestelde vragen

Wat vergoedt de basisverzekering?

Je hebt in het buitenland recht op spoedeisende medisch zorg. Je krijgt maximaal het bedrag vergoed wat de behandeling in Nederland zou kosten.

De vergoeding is voor mensen die:

 • met spoed behandeling nodig hebben in het buitenland
 • deze behandeling niet hadden verwacht voor de reis begon
 • in het buitenland zijn voor vakantie, studie of werk 

Wat vergoedt de aanvullende module Zorg in het buitenland?

Heb je spoedeisende hulp nodig in het buitenland? Met de aanvullende module Zorg in het buitenland krijg je de volgende kosten volledig vergoed tot de prijs die je in het buitenland betaalt. Dit geldt voor:

 • de behandeling door een arts
 • medisch noodzakelijk ziekenvervoer
 • verpleegkosten bij een opname in een plaatselijk ziekenhuis. Dit ziekenhuis moet door de overheid zijn erkend
 • na toestemming van de FBTO Alarmcentrale: medisch noodzakelijke repatriëring naar een beter gespecialiseerd ziekenhuis in het buitenland, of naar een ziekenhuis in Nederland of uw woonplaats.

Hiervoor geldt dat je een deel van de kosten vergoed krijgt:

 • hulpmiddelen als onderdeel van de spoedeisende zorg tot maximaal € 150,- per kalenderjaar
 • tandheelkundige hulp die niet kan wachten tot terugkeer in Nederland (pijnbestrijding en treffen van noodvoorzieningen) of als gevolg van een ongeval tot maximaal € 500,- per kalenderjaar
 • kosten van geneesmiddelen tot maximaal € 50,- per verzekerde per kalenderjaar. Het gaat hierbij om geneesmiddelen die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering maar wel zijn voorgeschreven door een huisarts, medisch specialist of tandarts

Persoonlijke hulpverlening via de FBTO Alarmcentrale

Wanneer er een opname is in een buitenlands ziekenhuis, dan vergoeden wij:

 • de reiskosten (heen- en terugreis) van maximaal 2 personen die overkomen uit Nederland, wanneer de opname langer dan 5 dagen duurt en er geen familieleden ter plaatse zijn
 • de reiskosten (heen- en terugreis) van maximaal 1 persoon die overkomt om verzekerde kinderen (tot 16 jaar) terug te begeleiden naar Nederland, als de oorspronkelijke begeleider daar niet toe in staat is als gevolg van de omstandigheden
 • maximaal € 75,- per dag voor maximaal 10 dagen voor de verblijfkosten voor alle overgekomen personen samen
 • bij overlijden verzorgt de FBTO Alarmcentrale alle formaliteiten en het transport naar Nederland

Overlijd je tijdens de reis in het buitenland? En is vervoer van je stoffelijk overschot niet mogelijk of wenselijk? Dan vergoeden wij:

 • de kosten van de begrafenis of crematie ter plaatse
 • de reis- en verblijfskosten van familieleden (1e-/2e-graads) in verband met de begrafenis of crematie

Bekijk ook de vergoeding in 2022.

 • zelfzorgmiddelen, zoals maagzuurremmers
 • dieetpreparaten en drinkvoeding
 • verbandmiddelen
 • alles wat je in Nederland niet vergoed krijgt uit de basisverzekering
 • zorgkosten in een land waarvoor op je afreisdatum al een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gold. Goed om te weten: was je al in het land toen het reisadvies gegeven werd? Dan krijg je de kosten vergoed als je het land zo snel mogelijk verlaat.
 • de extra kosten als je behandeling duurder is dan in Nederland
 • alles wat je in Nederland niet vergoed krijgt uit de basisverzekering.

Je betaalt voor een vergoeding uit de aanvullende module geen eigen risico. Verzekerden die 18 jaar of ouder zijn betalen wel eigen risico voor de vergoeding vanuit de basisverzekering.

Je hebt geen eigen bijdrage.

Je kunt bij alle zorgverleners terecht die u in Nederland ook vergoed krijgt uit de basisverzekering. Bijvoorbeeld:

 • een huisarts
 • een medisch specialist

Bel altijd direct met de FBTO Alarmcentrale. Het liefst voordat je wordt opgenomen. Lukt dat niet? Bel de FBTO Alarmcentrale dan zo snel mogelijk. Je kunt 24/7 bellen met +31 (0)58 234 56 50.

Nee, je mag rechtstreeks contact opnemen met een zorgverlener. 

De medewerkers van de FBTO Alarmcentrale of de medisch adviseurs van FBTO bepalen of er toestemming nodig is voor een vergoeding. Daarom is snel contact met de alarmcentrale erg belangrijk.

De aanvullende module Zorg in het buitenland kun je direct aanzetten als je de basisverzekering afsluit. Maar je kunt de module ook later in het jaar aanzetten wanneer het jou uitkomt. De module gaat dan in op de 1e van de volgende maand. Zet je bijvoorbeeld in maart een module aan? Dan gaat de module 1 april in. Je kunt vanaf 1 april de module gebruiken. Dan ga je dus ook premie betalen.

Lees de voorwaarden

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20222021, of 2020.

Zo werkt de FBTO Zorg app

De FBTO Zorg app kan méér dan zorgnota's declareren alleen. Bekijk de video en ontdek alle voordelen!