Naar inhoud

Zittend zieken­vervoer

Wordt de taxi naar het ziekenhuis vergoed? Reiskosten voor je behandeling krijg je in sommige gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Je reist met de bus, tram, taxi of auto.

Wat wordt vergoed in 2019?

 • zittend ziekenvervoer (eigen vervoer, openbaar vervoer en taxivervoer) tot maximaal 200 km enkele reis
 • vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is

Voor zittend ziekenvervoer (openbaar vervoer, (meerpersoons) taxivervoer of eigen auto) betaal je de eerste € 103,- per kalenderjaar zelf. Dit is je wettelijke eigen bijdrage. De vergoeding voor gebruik eigen auto is € 0,30 p/km. Wij bepalen op basis van de postcode van je vertrekadres en je bestemming het te vergoeden aantal kilometers. Wij doen dit op basis van de snelste route. We berekenen de afstand op basis van de postcode van je vertrekadres en je bestemming. We doen dit op basis van de snelste route via 9292.nl of routenet.nl.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Voor wie is de vergoeding?

Voor mensen die:

 • nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn
 • radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn
 • visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen
 • in een rolstoel zitten
 • vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule)
 • jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen

Wat wordt niet vergoed?

 • reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis
 • reiskosten zonder toestemming van de vervoerslijn
 • parkeerkosten worden niet vergoed

Waar kan ik de vervoerskosten declareren?

Kosten voor zittend ziekenvervoer kunnen met het declaratieformulier vervoerskosten worden vergoed.

Heb ik toestemming nodig?

Vraag vooraf toestemming aan bij de Vervoerslijn. Zij bepalen of het goed is en van welk vervoer je gebruik mag maken. Bel de Vervoerslijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur via (071) 365 41 54.

Wat zijn de voorwaarden?

Bekijk de polisvoorwaarden van je basisverzekering (pdf) van FBTO.