Naar inhoud

Spoedeisende zorg in het buitenland

Word je plotseling ernstig ziek of krijg je een ongeluk tijdens je vakantie? Bel dan direct de FBTO Alarmcentrale (Eurocross Assistance). Het telefoonnummer is +31 (0)58 234 56 50. Dit nummer staat ook op je FBTO Zorgpas. Je kunt dag en nacht bellen. Moet je worden opgenomen in het ziekenhuis? Bel ook dan altijd eerst de Alarmcentrale.

Wat is spoedeisende zorg?

Spoedeisende medische zorg is zorg die je direct nodig hebt door een ongeval of plotselinge ernstige ziekte. Deze zorg kan niet wachten tot je weer in Nederland bent. En de behandeling kun je niet plannen. Heb je zorg in het buitenland nodig die je van tevoren kunt plannen? Lees dan meer over de vergoedingen en afspraken van planbare zorg in het buitenland.

Wanneer krijg je een vergoeding?

Er zijn 2 regelingen voor een vergoeding:

  • Volgens je basisverzekering en de aanvullende module Zorg in het buitenland
  • Volgens de vergoedingsregels van het land waar je de zorg krijgt. Bijvoorbeeld met de EHIC

Wat krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van hoe je verzekerd bent:

  • Je hebt de basisverzekering: We betalen maximaal 100% van het tarief in Nederland voor zorg. Vaak zijn de kosten van medische hulp in het buitenland hoger dan in Nederland. De kans is groot dat je dan moet bijbetalen.
  • Je hebt de aanvullende module Zorg in het buitenland: Je krijgt spoedeisende medische behandelingen in het buitenland helemaal vergoed. Bel altijd eerst met de FBTO Alarmcentrale. Het nummer is +31 (0)58 234 56 50. Let op: bij de aanvullende module Zorg in het buitenland kan je kiezen voor Europa of Wereld.

Heb je de FBTO Reisverzekering? Je kunt dan ook de module Zorg op reis aanzetten. Deze module is bijna gelijk aan de module Zorg in het buitenland. Lees meer over de verschillen.

Bel ons voordat je iets ondertekent

Bel altijd eerst met de FBTO Alarmcentrale voor je iets ondertekent of het nummer van je creditcard geeft. En gebruik nooit een buitenlands bemiddelingsbureau. Want deze (vaak hoge) kosten betalen wij niet.

De module Zorg in het buitenland is geen reisverzekering

De module Zorg in het buitenland van je FBTO Zorgverzekering is geen reisverzekering. Je krijgt alleen de kosten van spoedeisende medische behandelingen in het buitenland vergoed. Met een reisverzekering krijg je ook niet-medische kosten vergoed. Als je bijvoorbeeld door ziekte pas een week later naar huis kunt vliegen. De kosten voor de nieuwe vlucht betaalt je reisverzekering. Je zorgverzekering betaalt dit niet.

Declaratieformulier voor nota’s uit het buitenland

We betalen je zorgnota’s uit het buitenland graag snel. Daarvoor moet je het formulier Buitenlandse nota’s invullen.

Als de overheid reizen naar het gebied afraadt

Raadt het Ministerie van Buitenlandse zaken af om naar het land of gebied te reizen waar jij heengaat? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  1. Dit is al bekend voordat je op reis gaat, maar je gaat toch. Dan betalen wij medische kosten niet als die zijn ontstaan door de conflictsituatie in het land. Medische kosten met een andere oorzaak zijn wel verzekerd.
  2. Je bent al in dat land of gebied op het moment dat dit bekend wordt. Dan betalen wij medische kosten wel. Je vertrekt dan wel zo snel mogelijk uit dat land of gebied.