Naar inhoud

Wat is een omzetplafond?

Een omzetplafond is het maximale bedrag dat we ieder jaar betalen aan gecontracteerde zorgverleners. Dit betekent dat wij ieder jaar afspreken hoeveel geld zij maximaal krijgen om zorg te verlenen. Door het maken van deze prijsafspraken zorgen wij ervoor dat de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft.

Voor welke polissen geldt het omzetplafond?

Wanneer je een FBTO Zorgverzekering hebt met de optie Vrije keus zorgverlener- de restitutiepolis, dan geldt het omzetplafond niet voor jou. Heb je een naturapolis, dan heb je wel te maken met het omzetplafond.

Voor welke zorg worden omzetplafonds afgesproken?

We hebben omzetplafonds worden afgesproken met:

 • Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra
 • GGZ-zorgverleners
 • wijkverpleegkundige zorgverleners
 • zorgverleners die eerstelijns verblijf zorg bieden
 • zorgaanbieders voor geriatrische revalidatiezorg
 • aanvullende geneeskundige zorg door specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten (vanaf 1 januari 2020)

In de FBTO Zorgzoeker zie je welke zorgverleners een omzetplafond hebben. Dat zie je als je met je muis over het vinkje bij de contractering beweegt.

Soms kun je niet (direct) naar een zorgverlener

De zorgverlener verdeelt het afgesproken bedrag over het jaar. Hierdoor moet je soms langer wachten. En soms is het geld dus op. De zorgverlener vertelt je misschien dat hij je dit kalenderjaar niet kan behandelen. Wij gaan dan altijd met de zorgverlener in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Bekijk hieronder per zorgverlener wat het voor jou betekent als het omzetplafond wordt bereikt.

Bekijk wat de patiëntenstop voor je zorgverlener betekent

Het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum kan in de rest van het jaar geen nieuwe patiënten voor planbare zorg met een naturapolis van FBTO meer behandelen. Dit geldt niet voor patiënten die:

 • met spoed zorg nodig hebben (acute zorg)
 • geboortezorg nodig hebben
 • al onder behandeling zijn voor hun huidige zorgvraag
 • een restitutiepolis hebben (Vrije keuze zorgverlener)

Val je niet onder 1 van de bovenstaande groepen? Dan helpt het FBTO Zorgteam je graag bij het vinden van een andere zorgverlener in de buurt.

De GGZ-zorgverlener kan in de rest van het jaar geen nieuwe patiënten voor planbare zorg met een naturapolis van FBTO meer behandelen. Dit geldt niet voor patiënten die:

 • al onder behandeling zijn voor hun huidige zorgvraag
 • een restitutiepolis hebben (Vrije keus zorgverlener)

Heeft u met spoed zorg nodig? Dan kunt u altijd terecht bij de regionale ggz-crisisdienst.

Val je niet onder 1 van de bovenstaande groepen? Dan helpt het FBTO Zorgteam je graag bij het vinden van een andere zorgverlener in de buurt.

De aanbieder van wijkverpleegkundige zorg kan in de rest van het jaar geen nieuwe patiënten voor planbare zorg met een naturapolis van FBTO meer behandelen. Dit geldt niet voor patiënten die:

 • een indicatie hebben voor palliatief terminale zorg (door een arts)
 • al onder behandeling zijn voor hun huidige zorgvraag
 • een restitutiepolis hebben (Vrije keus zorgverlener)

Val je niet onder 1 van de bovenstaande groepen? Dan helpt het FBTO Zorgteam je graag bij het vinden van een andere zorgverlener in de buurt.

De aanbieder van eerstelijns verblijf zorg kan in de rest van het jaar geen nieuwe patiënten voor planbare zorg met een naturapolis van FBTO meer behandelen. Dit geldt niet voor patiënten die:

 • een indicatie hebben voor palliatief terminale zorg (door een arts)
 • al onder behandeling zijn voor hun huidige zorgvraag
 • een restitutiepolis hebben (Vrije keus zorgverlener)

Val je niet onder 1 van de bovenstaande groepen? Dan helpt het FBTO Zorgteam je graag bij het vinden van een andere zorgverlener in de buurt.

De instelling voor geriatrische revalidatiezorg kan in de rest van het jaar geen nieuwe patiënten voor planbare zorg met een naturapolis van FBTO meer behandelen. Dit geldt niet voor patiënten die:

 • al onder behandeling zijn voor hun huidige zorgvraag
 • een restitutiepolis hebben (Vrije keus zorgverlener)

Val je niet onder 1 van de bovenstaande groepen? Dan helpt het FBTO Zorgteam je graag bij het vinden van een andere zorgverlener in de buurt.

De specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten kan in de rest van het jaar geen nieuwe patiënten voor planbare zorg met een FBTO Zorgverzekering meer behandelen. Dit geldt niet voor patiënten die:

 • al onder behandeling zijn voor hun huidige zorgvraag
 • een restitutiepolis hebben (Vrije keus zorgverlener)

Val je niet onder 1 van de bovenstaande groepen? Dan helpt het FBTO Zorgteam je graag bij het vinden van een andere zorgverlener in de buurt.

Het FBTO Zorgteam helpt je graag

Het FBTO Zorgteam helpt je graag bij het vinden van een andere zorgverlener in de buurt. Je kunt ook contact opnemen met de zorgverlener.

Voor spoedeisende zorg kun je altijd bij het ziekenhuis terecht

Heb je met spoed zorg nodig? Dan kun je altijd bij het ziekenhuis terecht. En lopende behandelingen moet het ziekenhuis afmaken. Ook als het omzetplafond bereikt is dus.