Naar inhoud

Wat is een omzetplafond?

Een  omzetplafond is het maximale bedrag dat we ieder jaar betalen aan gecontracteerde zorgverleners. Dit betekent dat we ieder jaar met meer dan 60.000 zorgverleners afspraken maken over de kwaliteit van zorg, de hoeveelheid zorg die de zorgverlener levert en de prijs die wij voor de zorg betalen. Door het maken van deze prijsafspraken zorgen wij ervoor dat de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft. Zo weet je zeker dat je goede zorg krijgt als je het nodig hebt.

Voor welke polissen geldt het omzetplafond?

Wanneer je een FBTO Zorgverzekering Basis Vrij hebt (de combinatiepolis), dan geldt het omzetplafond alleen voor jou als je zorg krijgt via GGZ of wijkverpleging. Heb je een FBTO Zorgverzekering Basis of Basis Plus (naturapolissen), dan heb je vaker te maken met het omzetplafond.

Voor welke zorg worden omzetplafonds afgesproken?

We hebben omzetplafonds afgesproken met:

 • Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra
 • Met een deel van de GGZ-zorgverleners
 • Wijkverpleegkundige zorgverleners
 • Zorgverleners die eerstelijnsverblijfszorg bieden
 • Zorgaanbieders voor geriatrische revalidatiezorg
 • Zorgaanbieders voor geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP)
 • Astmacentra
 • Audiologische centra
 • Epileptische centra
 • Dialyse centra
 • Radiotherapie/bestralingsklinieken
 • Trombosediensten
 • Zorgverleners voor medisch specialistische revalidatie
 • Laboratoria (huisartsenlaboratoria en pathologische laboratoria) 

In de FBTO Zorgzoeker zie je welke zorgverleners een omzetplafond hebben. Dat zie je als je met je muis over het vinkje bij de contractering beweegt.

De zorgverlener heeft het maximum aantal behandelingen uitgevoerd

Dan gaan we altijd eerst met de zorgverlener in gesprek. We zoeken samen naar een oplossing. Soms maken we extra omzetafspraken met de zorgverlener. Bijvoorbeeld als er in de regio te weinig andere zorgverleners zijn om de zorg te geven. Zijn er genoeg andere zorgverleners in de regio, dan is een extra omzetafspraak niet nodig.

Dit betekent het voor jou

In de meeste gevallen verandert er voor jou helemaal niets. Je kunt in deze situaties gewoon terecht bij de zorgverlener:

 • Je bent al onder behandeling bij deze zorgverlener.
 • Je hebt met spoed zorg nodig in een ziekenhuis.
 • Je hebt met spoed geestelijke gezondheidszorg nodig. Je kunt altijd terecht bij de regionale ggz-crisisdienst.
 • Je hebt geboortezorg nodig in een ziekenhuis.
 • Bij wijkverpleging en eerstelijns verblijf.
 • Als er een indicatie is voor palliatief terminale zorg (door een arts).
 • Als je hebt gekozen voor de combinatiepolis, Vrije keuze zorgverlener. En je krijgt geen zorg van de GGZ of wijkverpleging.

Als een zorgverlener het omzetplafond heeft bereikt, dan is het mogelijk dat hij niet kan helpen wanneer je nieuwe behandeling nodig hebt. De zorgverlener vermeldt dat dan op zijn website. Voor nieuwe behandelingen kun je dan wel bij een andere zorgverlener in de regio terecht.

FBTO Zorgbemiddeling helpt je graag

Het team van FBTO Zorgbemiddeling helpt je graag bij het vinden van een andere zorgverlener in de buurt. Je kunt ook contact opnemen met de zorgverlener.

Voor spoedeisende zorg kun je altijd bij het ziekenhuis terecht

Heb je met spoed zorg nodig? Dan kun je altijd bij het ziekenhuis terecht. En lopende behandelingen moet het ziekenhuis afmaken. Ook als het omzetplafond bereikt is dus.