Naar inhoud
het

Prinsjesdag & je zorg­verzekering in 2021

Duurt lang he, die troonrede? Geen zorgen. Hier vind je een overzicht van veranderingen in de basisverzekering in 2021.
15 september 2020
Geen gouden koets of gezellige balkonscène. Het ging dit jaar even anders op Prinsjesdag. Wat wel hetzelfde bleef? Het koffertje vol informatie over 2021. Zoals over hoe je basisverzekering eruit gaat zien. Wat verandert er allemaal? Op deze pagina vertellen we je meer over je basis zorgverzekering in 2021.

De zorgpremie in 2021

Ieder jaar verandert de zorgpremie. Wat in 2021 precies de zorgpremie wordt die je betaalt, dat weten we nog niet. Zorgverzekeraars maken dit uiterlijk 12 november 2020 bekend. Wel is vandaag al aangekondigd dat het kabinet verwacht dat de zorgpremie met enkele euro's per maand stijgt. Door de coronacrisis werd eerder uitgegaan van een hogere stijging. De verwachting is dat het uiteindelijk meevalt, omdat veel andere zorg in 2020 is uitgesteld. Hoe het precies zit met de opbouw van de premie, lees je op de pagina over de zorgpremie.

De zorgtoeslag stijgt

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid. Op deze manier komt de overheid mensen met een lager inkomen tegemoet in de kosten van de zorgverzekering. Zo wil de overheid de basisverzekering voor iedereen betaalbaar houden. In 2021 wordt de zorgtoeslag verhoogd met:

 • Maximaal € 44,- meer voor een eenpersoonshuishouden
 • Maximaal € 99,- meer voor een meerpersoonshuishouden

Bekijk hier hoe het precies werkt en of je recht hebt op zorgtoeslag.

Het eigen risico blijft gelijk

Gebruik je zorg uit de basisverzekering? Dan betaal je vaak een deel van de zorgkosten zelf. Dit is het eigen risico. In 2021 is de hoogte van het eigen risico € 385,-. Dat is net zo hoog als in 2020, er verandert dus niets. Lees meer over het eigen risico.

Veranderingen in de basisverzekering

Vanaf 1 januari 2021 worden verschillende vergoedingen vanuit de basisverzekering aangepast. Deze veranderingen zijn voor alle zorgverzekeraars gelijk. Hieronder lees je wat er precies verandert.

Meer fysio voor deel COPD-patiënten

Vanaf 2021 wordt het aantal fysio- en oefentherapiebehandelingen van patiënten uit de subcategorie B2 verhoogd naar maximaal 70. Heb je in de jaren daarop ook nog behandelingen nodig? Dan krijg je maximaal 52 behandelingen per jaar vergoed. Voor patiënten uit categorie B1 blijft de vergoeding hetzelfde: 27 behandelingen in het 1e jaar en daarna maximaal 3 per jaar. Je zorgverlener beoordeelt in welke categorie je valt.

Geneeskundige zorg en vervoer voor specifieke doelgroepen

Geneeskundige zorg voor verschillende specifieke patiëntengroepen gaat naar de basisverzekering. Onder deze specifieke patiëntengroepen vallen bijvoorbeeld:

 • Oudere mensen met complexe aandoeningen
 • Mensen met chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington of multiple sclerose
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Mensen met een verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder
Is de dagbehandeling onderdeel van een zorgprogramma voor deze specifieke patiëntgroepen? Dan wordt het vervoer van en naar de dagbehandeling vergoed vanuit de basisverzekering.  

Aantal verwijzers uitgebreid

 • Het aantal verwijzers naar medisch specialistische zorg wordt uitgebreid met de orthoptist bij oogzorg
 • De specialist ouderengeneeskunde mag vanaf 2021 ook een verwijzer zijn voor geriatrische revalidatiezorg

Geen eigen risico voor zorgkosten bij orgaandonatie

Donoren betalen vanaf 1 januari 2021 geen verplicht eigen risico meer voor medische kosten die zijn voortgekomen uit een orgaandonatie.

Misschien geen verdragsafspraken tussen Verenigd Koninkrijk en Europese Unie voor vergoeding spoedeisende zorgkosten

Het wel of niet maken van deze verdragsafspraken is een onderdeel van de nog lopende Brexit-onderhandelingen. We houden je via fbto.nl op de hoogte van de ontwikkelingen. Wat betekent het voor je als er geen afspraken gemaakt worden vanaf 2021?

 • Je hebt bij zorg in het Verenigd Koninkrijk alleen recht op een vergoeding van spoedeisende zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief via de basisverzekering.
 • Je krijgt eventueel een aanvulling tot de buitenlandse prijs vanuit een aanvullende verzekering bij spoedeisende zorg.
 • Je kan dan geen gebruik meer maken van de vergoedingsafspraken, zoals die in 2020 gelden, door gebruik te maken van de EHIC kaart op de achterkant van je zorgpas.
 • Je krijgt geen toestemming meer voor niet-spoedeisende zorg met een S2 formulier, die je in 2020 nog bij ons kon aanvragen.

Wijziging verdragsland Marokko

Marokko heeft per 1 januari 2021 geen verdrag voor vergoeding van de spoedeisende zorgkosten via de verdragsregels met de Europese Unie. Dit betekent voor jou dat:

 • Je bij zorg in Marokko alleen recht hebt op een vergoeding van spoedeisende zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief via de basisverzekering.
 • Je eventueel een aanvulling krijgt tot de buitenlandse prijs vanuit je aanvullende verzekering bij spoedeisende zorg.
 • Je vanaf 2021 geen gebruik meer kunt maken van de vergoedingsafspraken, zoals die in 2020 gelden. N/M-formulieren zijn vanaf 2021 niet meer geldig. En deze kun je niet meer aanvragen.

Blijf op de hoogte van je zorgverzekering in 2022

Zo, nu ben je op de hoogte van de veranderingen in de basisverzekering. Zodra we meer informatie hebben over hoe je aanvullende zorgverzekering en premie er volgend jaar uit gaan zien, laten we het je natuurlijk weten. De belangrijkste data én informatie vind je op deze pagina over de zorgverzekering in 2022.