Naar inhoud

Zittend zieken­vervoer

Heb je een FBTO Zorgverzekering? Dan krijg je een vergoeding voor zittend ziekenvervoer.

Wat is zittend ziekenvervoer?

Zittend ziekenvervoer is het vervoer van en naar het ziekenhuis met bijvoorbeeld een taxi, bus, tram of eigen vervoer als je een behandeling nodig hebt.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2020?

Reiskosten voor je behandeling krijg je in sommige gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Je reist met de bus, tram, taxi of auto.

Wat wordt vergoed?

 • Zittend ziekenvervoer (eigen vervoer, openbaar vervoer en taxivervoer) tot maximaal 200 km enkele reis.
 • Vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is.

Wij bepalen op basis van de postcode van je vertrekadres en je bestemming het te vergoeden aantal kilometers. Hierbij gaan we uit van de snelste route. We gaan uit van de snelste route volgens een door ons gekozen routeplanner. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files. Reis je met het openbaar vervoer? Dan berekenen we de reiskosten via 9292.nl.

Voor wie is de vergoeding?

Voor mensen die:

 • nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn
 • radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn
 • visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen
 • in een rolstoel zitten rolstoelgebruikers: enkel wanneer je je in een rolstoel kan verplaatsen
 • vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule)
 • jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen
 • geriatrische revalidatie nodig hebben

Waar kan ik de vervoerskosten declareren?

Kosten voor zittend ziekenvervoer kunnen met het declaratieformulier vervoerskosten worden vergoed.

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Bekijk de maximale tarieven (pdf) die wij vergoeden bij een zorgverlener zonder contract.

Wat vergoeden we niet?

 • reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis
 • reiskosten zonder toestemming van de vervoerslijn
 • parkeerkosten worden niet vergoed
 • reiskosten voor maatschappelijk werk
 • overnachtingskosten als je kiest voor een vergoeding van zittend ziekenvervoer

Heb ik vooraf toestemming nodig?

Vraag vooraf toestemming aan bij de Vervoerslijn met het toestemmingsformulier. Zij bepalen of het goed is en van welk vervoer je gebruik mag maken. Bel de Vervoerslijn op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur of op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur via (071) 365 41 54.

Heb ik eigen risico?

Ja, je hebt een eigen risico.

Heb ik een eigen bijdrage?

Voor zittend ziekenvervoer (openbaar vervoer, (meerpersoons) taxivervoer of eigen auto) betaal je de eerste € 105,- per kalenderjaar zelf. Dit is je wettelijke eigen bijdrage. De vergoeding voor gebruik eigen auto is € 0,32 p/km.

Wat zijn de voorwaarden voor 2020?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2019 of 2018.