Naar inhoud

Fysiotherapie bij chronische indicatie

Ben je 18 jaar of ouder en heb je een chronische indicatie? En wil je naar een fysiotherapeut of oefentherapeut? Met een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) krijg je soms een vergoeding voor fysiotherapie. Met de aanvullende module Spieren & Gewrichten kun je ook een vergoeding krijgen.

Ben je jonger dan 18 en heb je een chronische indicatie? Kijk dan bij fysiotherapie tot 18 jaar met chronische indicatie.

Wat is fysiotherapie?

Een fysiotherapeut of oefentherapeut behandelt klachten die te maken hebben met houding en bewegen.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2020?

Ben je 18 jaar of ouder en heb je een ziekte of klacht die op de speciale lijst met chronische ziektes van de overheid staat? Dan krijg je een vergoeding vanaf de 21e behandeling. Je krijgt een vergoeding voor:

 • behandelingen fysiotherapie
 • behandelingen oefentherapie Cesar/Mensendieck
 • manuele lymfedrainage als je last hebt van ernstig lymfoedeem

Heb je geen chronische indicatie? Kijk dan eens bij:

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Als dat er niet is, dan krijg je 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld tarief dat wij hebben afgesproken (het gecontracteerd tarief)

Bekijk de maximale tarieven (pdf) die wij vergoeden bij een zorgverlener zonder contract.

Wat vergoeden we niet?

 • de eerste 20 behandelingen per ziekte of klacht (hiervoor krijg je wel een vergoeding met de module Spieren & Gewrichten)
 • trainingen om je conditie te verbeteren
 • zwangerschapsgymnastiek
 • gymnastiek na de bevalling (postnatale gymnastiek)
 • medische fitness
 • massage
 • extra kosten voor behandeling buiten openingstijden
 • gemiste afspraken
 • het maken van rapporten
 • een behandeling fysiotherapie of oefentherapie als je voor dezelfde ziekte of klacht al aan een beweegprogramma meedoet
 • verband- en hulpmiddelen die je fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck je heeft gegeven

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt geen verwijzing nodig, maar wel een bewijs dat je een chronische indicatie hebt. Dit noemen we een bewijs van diagnose. Je krijgt dit bewijs van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Je hoeft dit bewijs niet naar ons te sturen. Je kunt het afgeven aan de oefentherapeut of fysiotherapeut. Kun je door je klachten niet naar de praktijk komen? Dan staat op het bewijs van diagnose dat je de behandeling bij je thuis krijgt.

Heb ik vooraf toestemming nodig?

Wij vergoeden maximaal 1 behandeling per dag. Voor meer behandelingen per dag is toestemming van ons nodig. Je vraagt toestemming aan het FBTO Zorgteam.

Wat vergoedt de aanvullende module Spieren & Gewrichten?

Met de module Spieren & Gewrichten krijg je een vergoeding voor fysiotherapeutische behandelingen. Het gaat in alle gevallen om medisch noodzakelijke behandelingen. Je hebt recht op een vergoeding van maximaal € 200,- of € 350,- per verzekerde, per kalenderjaar. Alle vormen van fysiotherapeutische behandelingen zijn onderdeel van het maximaal te vergoeden bedrag.

Goed om te weten: wil je een fysiotherapeutische behandeling in het buitenland? Dat kan alleen als de zorgverlener voldoet aan dezelfde voorwaarden als een zorgverlener in Nederland.

Let op: onze aanvullende module Spieren & Gewrichten heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar. Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Wanneer kan ik de module aanzetten?

De module Spieren & Gewrichten kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Waar kan ik naar toe?

 • een fysiotherapeut
 • een oefentherapeut Cesar/Mensendieck
 • voor manuele lymfedrainage mag u ook naar een huidtherapeut

Je vindt de gecontracteerde zorgverleners in onze FBTO Zorgzoeker.

Je krijgt bepaalde therapieën alleen vergoed als je therapeut staat ingeschreven

 • Ga je naar een fysiotherapeut voor kinder-, bekken-, oedeemtherapie of voor geriatrische, manuale of psychosomatische fysiotherapie? Dan krijg je alleen vergoeding van een fysiotherapeut die staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of bij het Keurmerk Fysiotherapie
 • Ga je naar een oefentherapeut voor kindertherapie of psychosomatische therapie? Dan krijg je alleen vergoeding bij een oefentherapeut die staat ingeschreven in het register van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

Heb ik eigen risico?

Je betaalt eigen risico vanaf de 21e behandeling. Je betaalt geen eigen risico voor vergoeding uit de aanvullende module Spieren & Gewrichten.
Goed om te weten: loopt je chronische indicatie door in het nieuwe jaar? Je betaalt dan voor de behandelingen in het nieuwe jaar gelijk het eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2020?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2019 of 2018.