Naar inhoud

Transplantaties van organen en weefsels

Met een FBTO Zorgverzekering heb je recht op vergoeding van transplantaties van organen en weefsels in een ziekenhuis.

Wat is het?

Voor mensen met een niet of slechtwerkend orgaan kan een transplantatie een oplossing zijn. De persoon die het orgaan of het weefsel krijgt noemen we de ontvanger. De persoon die het orgaan of weefsel geeft noemen we een donor.

Wat wordt vergoed in 2019?

 • donor en ontvanger krijgen medisch-specialistische zorg tijdens de selectie van de donor, het onderzoeken, het bewaren en de operatie
 • de medische zorg voor de donor vergoeden we maximaal 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis. Bij een levertransplantatie is dat een half jaar. De kosten worden vergoed uit de verzekering van de ontvanger
 • vervoer van donororgaan en weefsel
 • vervoer van en naar het ziekenhuis in Nederland voor de donor. De kosten worden vergoed uit de verzekering van de ontvanger als de donor geen basisverzekering in Nederland heeft
 • vervoer van en naar Nederland als de donor voor een nier, beenmerg- of levertransplantatie in het buitenland woont en de ontvanger in Nederland. De kosten worden vergoed uit de verzekering van de ontvanger als de donor geen basisverzekering in Nederland heeft

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Wat wordt niet vergoed?

 • medische kosten die niets met de transplantatie te maken hebben
 • verblijfskosten
 • misgelopen inkomsten

Heb ik eigen risico?

Ja, je hebt eigen risico.

Waar kun je naar toe?

Je kunt naar een ziekenhuis of in een zelfstandig behandelcentrum. De zorgverlener moet voldoen aan de wettelijke eisen en regels voor het uitvoeren van een transplantatie. Je vindt gecontracteerde zorgverleners in de FBTO Zorgzoeker.

Ga je naar het buitenland? Dan krijg je alleen een vergoeding als de transplantatie plaatsvindt in een land uit de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Of in het land van de donor als de donor familie is (je echtgenoot, geregistreerde partner of bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad).

Wat zijn de voorwaarden?

Bekijk de polisvoorwaarden van je basisverzekering (pdf) van FBTO.