Naar inhoud

Psychiatrisch ziekenhuis­verblijf voor 18 jaar en ouder

Moet je verblijven in een GGZ-instelling, zoals een psychiatrisch ziekenhuis? Dan heb je met een FBTO Zorgverzekering recht op een vergoeding.

Wat is het?

Het gaat om een psychiatrisch ziekenhuisverblijf voor verzekerden van 18 jaar en ouder met psychische problemen.

Wat wordt vergoed in 2019?

 • verblijf in een GGZ-instelling
 • verpleging en verzorging
 • gespecialiseerde GGZ
 • paramedische zorg
 • geneesmiddelen
 • hulpmiddelen
 • verbandmiddelen

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Hoeveel dagen krijg ik vergoed uit de basisverzekering?

Je krijgt maximaal 1.095 dagen vergoed vanuit de basisverzekering. In deze dagen tellen wij ook mee:

 • revalidatie in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • niet-psychiatrisch ziekenhuisverblijf
 • eerstelijns verblijf
 • weekend- en/of vakantieverlof

Is er een onderbreking van je behandeling? En is deze meer dan 30 dagen? Dan begint de telling opnieuw.

Wat wordt niet vergoed?

 • de behandeling van aanpassingsstoornissen
 • hulp bij werk- en relatieproblemen
 • hulp bij psychische klachten als je geen psychische stoornis hebt
 • behandelingen waarvan het effect niet wetenschappelijk bewezen is (kijk op de lijst met psychologische interventies op de website van Zorginstituut Nederland bij behandelingen die niet voldoen)
 • psychiatrisch ziekenhuisverblijf voor kinderen tot 18 jaar. Deze worden uit de Jeugdwet via de gemeente vergoed.

Heb ik eigen risico?

Ja, je hebt eigen risico.

Heb ik toestemming nodig?

Er is alleen toestemming nodig bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Kies je voor een zorgverlener waar wij afspraken mee hebben gemaakt? Dan is er vooraf geen toestemming van ons nodig. Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan is er wél vooraf toestemming nodig. Je zorgverlener vraagt de toestemming voor je aan. Ben je al in 2018 al een behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener gestart? Dan kan deze in 2019 zonder toestemming afgemaakt worden.

Waar kun je naar toe?

Je kan naar een:

 • ziekenhuis met een psychiatrische afdeling
 • psychiatrische universiteitskliniek

Je krijgt alleen een vergoeding bij een instelling met een kwaliteitsstatuut dat geregistreerd is op GGZ Kwaliteitsstatuut.nl. Onze gecontracteerde zorgverleners hebben zo'n certificaat. Je vindt gecontracteerde zorgverleners in de FBTO Zorgzoeker.

Wat zijn de voorwaarden?

Bekijk de polisvoorwaarden van je basisverzekering (pdf) van FBTO.