Naar inhoud

Voetzorg bij diabetes

Heb je diabetes? Dan kun je vanuit de FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) een vergoeding krijgen voor voetonderzoek en voetzorg. Voor een vergoeding gelden voorwaarden.

Wat is voetzorg bij diabetes?

Met diabetes heb je een verhoogd risico op diabetische ulcera (zweren). Voetzorg bij diabetes richt zich op de verzorging, behandeling van diabetesvoeten en het voorkomen van ulcera.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2020?

Wat je vergoed krijgt vanuit de basisverzekering hangt af van je Zorgprofiel. Een podotherapeut stelt je Zorgprofiel vast. Tijdens het jaar kan je Zorgprofiel veranderen. Bijvoorbeeld als je een verhoogd of verlaagd risico hebt op diabetische ulcera (zweren). De podotherapeut past dan je behandelplan aan.

Vergoeding bij Zorgprofiel 1

 • Jaarlijks voetonderzoek door de podotherapeut

Let op! Bij Zorgprofiel 1 krijg je géén vergoeding voor voetzorg.

Vergoeding bij Zorgprofiel 2

 • Jaarlijks voetonderzoek door de podotherapeut
 • Opstellen van een behandelplan door de podotherapeut
 • Controleafspraken, educatie en het aanmoedigen van zelfmanagement
 • Voetzorg om ulcera te voorkomen

Vergoeding bij Zorgprofiel 3

 • Jaarlijks voetonderzoek door de podotherapeut
 • Opstellen van een behandelplan door de podotherapeut
 • Toepassen van podotherapeutische therapie of therapieën, en podotherapeutische controle consult door de podotherapeut
 • Preventieve voetverzorging en instrumentele behandeling bij druk en wrijvingsproblemen om het risico op een ulcus kleiner te maken.

Vergoeding bij Zorgprofiel 4

 • Jaarlijks voetonderzoek door de podotherapeut
 • Opstellen van een behandelplan door de podotherapeut
 • Toepassen van podotherapeutische therapie of therapieën, en podotherapeutische controle consult door de podotherapeut
 • Preventieve voetverzorging en instrumentele behandeling bij druk en wrijvingsproblemen op de huid en nagels. Met als doel dat de huid heel blijft, zodat het risico op een ulcus laag blijft.

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Als dat er niet is, dan krijg je 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld tarief dat wij hebben afgesproken (het gecontracteerd tarief)

Bekijk de maximale tarieven (pdf) die wij vergoeden bij een zorgverlener zonder contract.

Wat vergoeden we niet?

 • Voetzorg voor verzekerden zonder een Zorgprofiel
 • Voetzorg voor verzekerden met Zorgprofiel 1
 • Nota’s die de pedicure rechtstreeks indient bij FBTO

Heb ik een verwijzing nodig?

Of je een verwijzing nodig hebt, hangt af van je Zorgprofiel en de zorg die je nodig hebt.

Jaarlijks voetonderzoek door podotherapeut

 • Met Zorgprofiel 1 heb je een verwijzing nodig voor het jaarlijks voetonderzoek. De huisarts, internist of ouderengeneeskundige verwijst je door naar de podotherapeut.
 • Met Zorgprofiel 2, 3 en 4 heb je geen verwijzing nodig voor het jaarlijks voetonderzoek.

Voetzorg door pedicure

 • Met Zorgprofiel 2, 3 en 4 verwijst de podotherapeut je door naar de medisch pedicure of pedicure met certificaat Diabetische Voet (DV)

Waar kan ik naar toe?

Bij wie je terecht kunt, hangt af van de zorg die je nodig hebt.

Podotherapeut
Je kunt terecht bij een podotherapeut die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)
 • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici

Je vindt de podotherapeuten met wie wij afspraken hebben gemaakt met de FBTO Zorgzoeker.

Pedicure voor voetzorg
Je kunt voor voetzorg terecht bij een medisch pedicure of pedicure met certificaat Diabetische Voet (DV). Jij én de podotherapeut mogen een pedicure uitzoeken.

De pedicure moet een ‘betaalafspraak’ met de podotherapeut hebben. Dit betekent dat de pedicure de nota stuurt naar de podotherapeut. De podotherapeut declareert dan de nota bij FBTO. Let op! Nota’s die de pedicure indient bij FBTO, vergoeden wij niet.

Heb ik eigen risico?

Voor zorg uit de basisverzekering heb je eigen risico.

Heb ik een eigen bijdrage?

Je kunt een eigen bijdrage hebben. Dat is mogelijk als de behandeling bij de pedicure duurder is dan het bedrag dat hij of zij heeft afgesproken met de podotherapeut. De kosten van deze eigen bijdrage vergoeden wij niet en moet je zelf betalen.

Wat zijn de voorwaarden voor 2020?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2019 of 2018.