Naar inhoud

Prenatale screening

Wil je een prenatale screening zoals een 20 wekenecho? Met een FBTO Zorgverzekering krijg je hiervoor een vergoeding.

Wat is het?

Een prenatale screening is een onderzoek tijdens de zwangerschap naar afwijkingen bij je kind.

Wat wordt vergoed in 2019?

Je hebt als vrouwelijke verzekerde recht op:

 • counseling waarbij uitgelegd wordt wat prenatale screening inhoudt
 • de 20 weken echo

Wat wordt soms vergoed?

 • de combinatietest op o.a. downsyndroom, alleen bij medische indicatie
 • de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), een bloedtest op het o.a. downsyndroom, alleen bij medische indicatie of positieve combinatietest
 • invasieve diagnostiek, bijvoorbeeld vlokkentest of vruchtwaterpunctie, alleen bij medische indicatie, een positieve combinatietest of een positieve NIPT

Er is een verwijzing nodig met medische indicatie voor bepaalde screenings

Er is een verwijzing met medische indicatie nodig voor:

 • de combinatietest
 • de NIPT. Kijk voor meer informatie op de website van Zilveren Kruis
 • invasieve diagnostiek (bijvoorbeeld vlokkentest of vruchtwaterpunctie)

Vraag de verwijzing aan je huisarts, verloskundige of medisch specialist.

Heb ik eigen risico?

Je betaalt eigen risico voor de NIPT, vlokkentest en vruchtwaterpunctie.

Wat wordt vergoed?

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Waar kun je naar toe?

Je kunt terecht bij een

 • verloskundige
 • ziekenhuis
 • zelfstandig behandelcentrum

Let op: Vraag of je zorgverlener een wbo-vergunning heeft (Wet op het bevolkingsonderzoek). Zonder deze vergunning geven wij geen vergoeding. Je vindt de gecontracteerde zorgverleners in de FBTO Zorgzoeker.

Wat zijn de voorwaarden?

Bekijk de polisvoorwaarden van je basisverzekering (pdf) van FBTO.