Naar inhoud

Palliatieve zorg in hospice of bijna-thuis-huis

Heeft je arts aangegeven dat je levensverwachting gemiddeld 3 maanden of korter zal zijn? Dan heb je met een FBTO Zorgverzekering en de module Zorg & Herstel recht op palliatief terminale zorg in een instelling voor eerstelijns verblijf.

Wat is het?

Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt wanneer er geen genezing van ziekte mogelijk is. Dit noemen we palliatief terminale zorg.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2019?

Palliatieve zorg in een eerstelijns verblijf of bij je thuis met behulp van verpleging en verzorging door de wijkverpleging. In deze situaties geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener met contract:

  • Restitutiepolis: 100% vergoeding
  • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

  • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het marktconforme tarief
  • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Wat krijg je vergoed uit de module Zorg & Herstel?

In totaal krijg je met deze module maximaal € 750,- vergoed per kalenderjaar, per verzekerde. Wij vergoeden de eigen bijdrage voor palliatieve zorg in een hospice of een bijna-thuis-huis. Een hospice of een bijna-thuis-huis brengt een eigen bijdrage in rekening. Deze is voor de dagelijkse kosten zoals eten, drinken en de wasserette. De eigen bijdrage voor een hospice of een bijna-thuis-huis dat deel uitmaakt van een gezondheidsinstelling zoals een verpleeghuis, bejaardenhuis of verzorgingshuis vergoeden wij niet.

Let op: onze aanvullende module Zorg & Herstel heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar, per verzekerde. Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Heb ik een eigen bijdrage?

De eigen bijdrage voor een hospice of een bijna-thuis-huis dat deel uitmaakt van een gezondheidsinstelling zoals een verpleeghuis, bejaardenhuis of verzorgingshuis vergoedt FBTO niet.

Heb ik eigen risico?

Je betaalt voor een vergoeding uit de aanvullende module geen eigen risico.

Wanneer kan ik deze module aanzetten?

De module Zorg & Herstel kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Wat zijn de voorwaarden?

Bekijk de polisvoorwaarden van je basisverzekering (pdf) van FBTO en de voorwaarden FBTO Aanvullende modules (pdf).