Naar inhoud

Fysiotherapie

Wil je naar een fysiotherapeut of oefentherapeut? Met een FBTO Zorgverzekering krijg je een vergoeding voor fysiotherapie.

Wat is het?

Een fysiotherapeut of oefentherapeut behandelt klachten die te maken hebben met houding en bewegen.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2019?

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je recht op een vergoeding voor alle behandelingen.

 • behandelingen fysiotherapie
 • behandeling manuele therapie
 • behandelingen oefentherapie Cesar/Mensendieck
 • manuele lymfedrainage als je last hebt van ernstig lymfoedeem
 • behandeling op school als wij hierover afspraken hebben met je zorgverlener 

Ben je 18 jaar of ouder? Fysiotherapie voor een tijdelijke klacht, een sportblessure of rugklachten wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Je krijgt wel een vergoeding uit de basisverzekering voor:

 • fysiotherapie bij een chronische aandoening vanaf de 21e behandeling
 • fysiotherapie bij etalagebenen
 • fysiotherapeutisch nazorgtraject bij chronische aandoening
 • bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Met een niet-gecontracteerde zorgverlener hebben wij geen afspraken. Kijk hiervoor in de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Je hebt geen verwijzing nodig

 • Je mag zonder verwijzing contact opnemen met een zorgverlener.
 • Wij vergoeden maximaal 1 behandeling per dag.

Voor meer behandelingen per dag is toestemming  van ons nodig.

Waar kan je terecht?

 • een fysiotherapeut 
 • een oefentherapeut Cesar/Mensendieck
 • voor manuele lymfedrainage mag u ook naar een huidtherapeut

Je vindt de gecontracteerde zorgverleners in onze FBTO Zorgzoeker.

Je krijgt bepaalde therapieën alleen vergoed als je therapeut staat ingeschreven.

 • Ga je naar een fysiotherapeut voor kinder-, bekken-, oedeemtherapie of voor geriatrische, manuale of psychosomatische fysiotherapie? Dan krijg je alleen vergoeding van een fysiotherapeut die staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of bij het Keurmerk Fysiotherapie
 • Ga je naar een oefentherapeut voor kindertherapie of psychosomatische therapie? Dan krijg je alleen vergoeding bij een oefentherapeut die staat ingeschreven in het register van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

Wat wordt niet vergoed?

 • trainingen om je conditie te verbeteren
 • zwangerschapsgymnastiek
 • gymnastiek na de bevalling (postnatale gymnastiek)
 • medische fitness
 • massage
 • extra kosten voor behandeling buiten openingstijden
 • gemiste afspraken
 • het maken van rapporten
 • Intake & screening bij niet-gecontracteerde fysiotherapeut
 • een behandeling fysiotherapie of oefentherapie als je voor dezelfde ziekte of klacht al aan een beweegprogramma meedoet 

Wat krijg ik vergoed uit de aanvullende module Spieren & Gewrichten?

Met de module Spieren & Gewrichten krijg je een vergoeding voor fysiotherapeutische behandelingen. Het gaat in alle gevallen om medisch noodzakelijke behandelingen. Je hebt recht op een vergoeding van maximaal € 200,- of € 350,- per verzekerde, per kalenderjaar. Alle vormen van fysiotherapeutische behandelingen zijn onderdeel van het maximaal te vergoeden bedrag.

Let op: onze aanvullende module Spieren & Gewrichten heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar. Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Heb ik eigen risico?

Krijg je een vergoeding uit de basisverzekering en ben je 18 jaar of ouder? Dan heb je eigen risico. Je betaalt geen eigen risico voor vergoeding uit de aanvullende module. 

Wanneer kan ik deze module aanzetten?

De module Spieren & Gewrichten kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Wat zijn de voorwaarden?

Bekijk de polisvoorwaarden van je basisverzekering (pdf) van FBTO en de Voorwaarden FBTO Aanvullende modules (pdf).