Naar inhoud

Vergoeding voor voetzorg bij diabetes

Iedere diabetespatiënt vanaf Zorgprofiel 1 heeft het recht om 1 keer per jaar onderzocht te worden door een podotherapeut. De huisarts, internist of ouderengeneeskundige verwijst je door naar de podotherapeut. Deze beslist in welk Zorgprofiel je zit. Aan de hand van je Zorgprofiel bepalen wij wat je vergoed krijgt voor voetzorg. Je kunt je niet aanvullend verzekeren voor voetzorg. Wat je vergoed krijgt uit de basisverzekering lees je hier.

Vergoeding voor het jaarlijkse voetonderzoek bij Zorgprofiel 0

Je krijgt geen vergoeding voor een voetonderzoek en voetzorg.

Vergoeding voor voetzorg bij Zorgprofiel 1

Je krijgt een vergoeding uit de basisverzekering voor het jaarlijkse voetonderzoek door de podotherapeut. Let op! Voetzorg voor diabetespatiënten met Zorgprofiel 1 wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Je kunt je hiervoor bij FBTO niet aanvullend verzekeren. Die kosten betaal je zelf.

Vergoeding voor voetzorg bij Zorgprofiel 2

Je krijgt een vergoeding uit de basisverzekering voor:

 • Het jaarlijks podotherapeutisch gericht voetonderzoek.
 • Het opstellen van een behandelplan door de podotherapeut.
 • Controleafspraken, educatie en het aanmoedigen van zelfmanagement.
 • Voetzorg om ulcera te voorkomen.

Vergoeding voor voetzorg bij Zorgprofiel 3

Je krijgt een vergoeding uit de basisverzekering voor:

 • Het jaarlijks podotherapeutisch gericht voetonderzoek.
 •  Het opstellen van een behandelplan door de podotherapeut.
 • Het toepassen van podotherapeutische therapie of therapieën en podotherapeutische controle consult door de podotherapeut.
 • Preventieve voetverzorging en instrumentele behandeling bij druk en wrijvingsproblemen om het risico op een ulcus kleiner te maken.

Vergoeding voor voetzorg bij Zorgprofiel 4

Je krijgt een vergoeding uit de basisverzekering voor:

 • Het jaarlijks podotherapeutisch gericht voetonderzoek.
 • Het opstellen van een behandelplan door de podotherapeut.
 • Het toepassen van podotherapeutische therapie of therapieën en podotherapeutisch controle consult door de podotherapeut.
 • Preventieve voetverzorging en instrumentele behandeling bij druk en wrijvingsproblemen op de huid en nagels. Met als doel dat de huid heel blijft, zodat het risico op een ulcus laag blijft.

De podotherapeut mag je doorverwijzen

Je kunt door je podotherapeut doorverwezen worden om zorg uit Zorgprofiel 2, 3 of 4 te laten doen door een medisch pedicure of een pedicure met certificaat Diabetische Voet (DV). Jij én de podotherapeut mogen een pedicure uitzoeken, als de pedicure maar een 'betaalafspraak' heeft met de podotherapeut. De pedicure stuurt de nota naar de podotherapeut, de podotherapeut declareert de nota bij FBTO. De behandeling wordt dan vergoed uit de basisverzekering.

Let op: de kosten van de eigen bijdrage bij de pedicure worden niet door FBTO vergoed. Deze moet je zelf betalen. Deze kosten mag je pedicure bij jou in rekening brengen als de behandeling bij de pedicure duurder is dan het bedrag dat hij met de podotherapeut heeft afgesproken.

Je Zorgprofiel kan tijdens het jaar veranderen

Wanneer er sprake is van een verhoogd of verlaagd risico op diabetische ulcera (zweren) kan je zorgprofiel tijdens het jaar veranderen. De podotherapeut (je hoofdbehandelaar) past dan het behandelplan aan.

Voorwaarden voor een vergoeding

Met Zorgprofiel 1 krijg je een vergoeding uit de basisverzekering voor het jaarlijkse voetonderzoek door de podotherapeut. Andere behandelingen worden niet vergoed. En je kunt je bij FBTO niet aanvullend verzekeren. De kosten voor behandelingen betaal je zelf.

Vanaf Zorgprofiel 2 vergoeden wij de nota’s voetzorg vanuit de basisverzekering. Maar alleen als je podotherapeut de nota indient. De podotherapeut hoeft niet gecontracteerd te zijn, maar moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De podotherapeut moet lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • De podotherapeut kan pedicures inschakelen. De pedicures moeten voldoen aan de eisen voor voetzorg die staan in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wordt de nota door de pedicure ingediend? Dan wordt deze niet vergoed.