Naar inhoud

Beleggingsfondsen Levensverzekering

FBTO verkoopt geen beleggingsverzekeringen meer.

Achmea mixfondsen

Je belegt via je FBTO Beleggingsverzekering in Achmea mixfondsen. Ben je benieuwd hoe de fondsen presteren? Bekijk de koersen op de website van Achmea Investment Management. Je vindt hier ook meer informatie, de factsheets en prospectussen van de fondsen:

Fondskosten of beleggingskosten

Fondskosten of beleggingskosten zijn de kosten die de fondsbeheerder maakt om je geld te beleggen. De fondsbeheerder berekent het totaal aan kosten als een percentage van het totaal belegde vermogen en brengt dit in mindering op de koers. De fondskosten verschillen per fonds en vind je in de prospectussen en factsheets via de linkjes van de fondsen hierboven.

Achmea Variabele Renterekening

Naast de fondsen hebben we de Achmea Variabele Renterekening. Dit is een rekening binnen je beleggingsverzekering waarop een variabele rente wordt vergoed.

  • Vanaf 19-12-2019: 0,10%
  • Vanaf 01-01-2018: 0,15%
  • Vanaf 12-10-2017: 0,25%
  • Vanaf 10-08-2017: 0,30%

Direct regelen

Heb je een vraag? Of wil je een verandering doorgeven? Bel (058) 234 56 78. Je bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur.

Zelf je gegevens aanpassen

Heb je een ander adres of rekeningnummer? Je contactgegevens of rekeningnummer aanpassen regel je zelf via MijnFBTO. Lees meer over je gegevens aanpassen.

Een switch of redirection doorgeven

  • Met een switch kun je je beleggingskeuze veranderen.
  • Met een redirection kun je de premieverdeelsleutel van je beleggingspolis wijzigen. Zo wijzig je de belegging van je toekomstige premies en extra stortingen.

Een switch of redirection doorgeven kan telefonisch of per mail. Opdrachten die we ontvangen op werkdagen voor 15.30 uur, verwerken we tegen de koers van de eerstvolgende beursdag. Opdrachten die we ontvangen op werkdagen om 15.30 uur of later, verwerken we tegen de koers van de tweede daarop volgende beursdag.

Verzekering beëindigen of de premie verlagen

Het verlagen van de premie of het opzeggen van de verzekering vóór de einddatum kan financieel nadelige gevolgen hebben. Vraag eerst naar de consequenties voordat je een beslissing neemt over het beëindigen van de verzekering of het verlagen van de premie.

Meer weten

Lees op de website van Achmea Investment Management:

Veelgestelde vragen

Het rekeningoverzicht loopt tot en met 31 december van het vorige jaar. Je ontvangt dit standaard 1 keer per jaar. Startte de verzekering in de loop van het jaar? Dan loopt het rekeningoverzicht van de begindatum van de verzekering tot en met 31 december van dat jaar.

Als hier een bedrag staat: Een positief bedrag betekent dat er overlijdensrisicopremies in mindering zijn gebracht op uw saldo. In dit overzicht vermelden wij het totaal aan overlijdensrisicopremies dat wij over de periode in rekening hebben gebracht. Een negatief bedrag betekent dat er een toevoeging aan uw saldo heeft plaatsgevonden.

Er zijn 2 mogelijkheden waarom je saldo lager wordt:
  1. De kosten en/of premies zijn hoger dan je inleg. De beleggingen leveren niet genoeg op om dit tekort goed te maken. Je saldo daalt.
  2. De kosten en/of premies zijn lager dan je inleg. Maar als de beurs daalt, daalt de waarde van je beleggingen ook. Deze daling is groter dan de inleg minus kosten en/of premies. Je saldo daalt.

Voor het administreren van je verzekering brengen wij administratiekosten in rekening.

De getoonde voorbeeldkapitalen zijn voorbeelden van de waarde op de einddatum en geen garantie. Wij wijzen je erop dat de waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen in aandelen is op korte termijn risicovoller dan op lange termijn. Het is verstandig om je beleggingskeuze regelmatig goed te bekijken.