Naar inhoud

Beleggingsfondsen Levensverzekering

FBTO verkoopt geen beleggingsverzekeringen meer.

Achmea mixfondsen

Je belegt via je FBTO Beleggingsverzekering in Achmea mixfondsen. Ben je benieuwd hoe de fondsen presteren? Bekijk de koersen via de link hieronder. Je vindt hier ook meer informatie, de factsheets en prospectussen van de fondsen:

Fondskosten of beleggingskosten

Fondskosten of beleggingskosten zijn de kosten die de fondsbeheerder maakt om je geld te beleggen. De fondskosten verschillen per fonds en vind je in de prospectussen en factsheets via de linkjes van de fondsen hierboven.

Achmea Variabele Renterekening

Naast de fondsen hebben we de Achmea Variabele Renterekening. Dit is een rekening binnen je beleggingsverzekering waarop een variabele rente wordt vergoed.

  • Vanaf 24-03-2020: 0,04%
  • Vanaf 19-12-2019: 0,10%
  • Vanaf 01-01-2018: 0,15%
  • Vanaf 12-10-2017: 0,25%

Direct regelen

Heb je een vraag? Of wil je een verandering doorgeven? Dat kan via de pagina direct regelen. Bel (058) 234 56 78. Je bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Wil je het overlijden van een verzekerde melden? Dat kan via het formulier melden overlijden verzekerde (pfd).

Zelf je gegevens aanpassen

Heb je een ander adres of rekeningnummer? Je contactgegevens of rekeningnummer aanpassen regel je zelf via MijnFBTO. Lees meer over je gegevens aanpassen.

Een aanpassing van fondsen doorgeven

Je hebt keuze uit 2 mogelijkheden:

  1. Je wilt de huidige beleggingswaarde in een ander fonds beleggen. Dit noemen we een switch.
  2. Je wilt de toekomstige premies in een ander fonds beleggen.

Een aanpassing doorgeven kan telefonisch, per mail of via het 'Formulier Switchen (pdf)'. Wij verkopen de aandelen tegen de openingskoers van de eerste beursdag na ontvangst van de verzoek. Je switchverzoek moet hiervoor uiterlijk om 15.30 uur bij ons binnen zijn. We kopen de nieuwe aandelen tegen de openingskoers van de eerste beursdag nadat we de aandelen hebben verkocht. Ontvangen wij je switchverzoek na 15.30 uur? Dan schuift alles één beursdag op.

Wil je nagaan welk fonds het beste bij je past? Dan kunt je hiervoor het formulier 'Bepalen risicoprofiel (pdf)' voor gebruiken.

Verzekering beëindigen of de premie verlagen

Het verlagen van de premie of het opzeggen van de verzekering vóór de einddatum kan financieel nadelige gevolgen hebben. Vraag eerst naar de consequenties voordat je een beslissing neemt over het beëindigen van de verzekering of het verlagen van de premie.

Meer weten

Lees meer via de links hieronder:

Veelgestelde vragen

Het waardeoverzicht geeft informatie over een verzekerd jaar. Een verzekerd jaar loopt van maand van ingangsdatum van een verzekering tot een jaar daarop. Bijvoorbeeld je verzekering start op 1 mei van een jaar. Je ontvangt dan in mei het jaar daarop een overzicht van 1 mei tot en met 30 april.
 

Als de verzekerde voor de einddatum overlijdt, dan stopt de verzekering. Op de polis staat of we een bedrag uitkeren en zo ja, wat we uitkeren. In dit overzicht staat het totaal aan overlijdensrisicopremies dat wij over de periode in rekening brachten. Een positief bedrag betekent, dat de overlijdensrisicopremies in mindering zijn gebracht op de beleggingswaarde. Een negatief bedrag betekent dat we de overlijdensrisicopremie toevoegden aan de beleggingswaarde.

Er zijn 2 mogelijkheden waarom je saldo lager wordt:
  1. De kosten en/of premies zijn hoger dan je inleg. De beleggingen leveren niet genoeg op om dit tekort goed te maken. Je tegoed daalt.
  2. De kosten en/of premies zijn lager dan je inleg. Maar als de beurs daalt, daalt de waarde van je beleggingen ook. Deze daling is groter dan de inleg minus kosten en/of premies. Je saldo daalt.

Voor het administreren van je verzekering brengen wij administratiekosten in rekening.

De getoonde voorbeeldkapitalen zijn voorbeelden van de waarde op de einddatum en geen garantie. Wij wijzen je erop dat de waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen in aandelen is op korte termijn risicovoller dan op lange termijn. Het is verstandig om je beleggingskeuze regelmatig goed te bekijken.