Naar inhoud

Vermogensopbouw

Met de FBTO Beleggingsverzekering leg of legde je periodiek, bijvoorbeeld elke maand, een vast bedrag in 1 van onze fondsen. Of je hebt aan het begin van de looptijd een bedrag ingelegd. Dit noemen we een koopsom.

Onze beleggingsfondsen

Jouw ingelegde premie of koopsom wordt belegd in een Achmea mixfonds. Je kunt er ook voor kiezen om het geld op de Achmea Variabele Renterekening te zetten.

Achmea Variabele Renterekening

Naast de fondsen hebben we de Achmea Variabele Renterekening. Dit is een rekening binnen je beleggings­verzekering waarop een variabele rente wordt vergoed. De rente is vanaf 24-11-2023: 2,1%.

Achmea mixfondsen

Er zijn 5 Achmea mixfondsen. De mixfondsen hebben verschillende risicoprofielen: van zeer defensief tot zeer offensief.

Informatie mixfondsen

Je belegt via je FBTO Beleggingsverzekering in Achmea mixfondsen. Ben je benieuwd hoe de fondsen presteren? Bekijk de koersen via de link hieronder. Je vindt hier ook meer informatie, de factsheets en prospectussen van de fondsen:

Je belegt via jouw beleggings­verzekering in fondsen

Van de premie die je inlegt worden beleggings­eenheden aangekocht in jouw gekozen fonds(en). Bij de fondsen van FBTO brengt de fondsbeheerder kosten in rekening. Deze kosten zijn verwerkt in de fondskoers.

Duurzaamheidsinformatie

Je belegt met jouw beleggings­verzekering in beleggingsfondsen. Ook kan je kapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). In het Beleggingsbeleid Achmea lees je er meer over.

Europese regels voor duurzame beleggingen

De Europese Unie stelde regels op over hoe wij jou moeten informeren over de duurzaamheid van onze beleggingen. De regels staan in 2 verordeningen:

 • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
 • Taxonomy Regulation (TR)

Wij houden in onze beleggingen rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Dit wordt ook wel Environmental, Social en Governance, of ESG-integratie genoemd. In de SFDR staan 3 categorieën van duurzaamheid. Het hangt af van de categorie of beleggingen meer of minder ESG-kenmerken hebben. De 3 categorieën zijn:

 1. Grijs beleggingsproduct (artikel 6 SFDR)
  Een grijs beleggingsproduct heeft geen duurzame beleggingsdoelstellingen. We sluiten wel beleggingen uit. We beleggen niet in bepaalde landen en bedrijven. Daarover lees je meer in het MVB-beleid.
 2. Lichtgroen beleggingsproduct (artikel 8 SFDR)
  Een lichtgroen beleggingsproduct werkt mee aan ecologische en sociale kenmerken en goed bestuur. Maar heeft duurzaamheid niet als doel.
 3. Donkergroen beleggingsproduct (artikel 9 SFDR)
  Een donkergroen beleggingsproduct heeft een duurzame belegging als doel.

Wat betekenen de kleuren grijs, lichtgroen en donkergroen?

Hieronder lees je een aantal voorbeelden wat de verschillende kleuren kunnen betekenen voor jouw belegging:

 • Beleg je in Achmeafondsen? Dan is je belegging lichtgroen. Ofwel een artikel 8 beleggingsproduct.
 • Staat je kapitaal helemaal op een variabele renterekening? Dan is je beleggingsverzekering een artikel 6 beleggingsproduct volgens de SFDR. Een grijze belegging.

Informatie over de duurzaamheid van jouw belegging

Lees meer over de mate waarin de Achmeafondsen ecologische en/of sociale kenmerken of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. Wil je precontractuele informatie? Kijk dan in de prospectussen van de Achmeafondsen. De periodieke informatie vindt u in de bijlage SFDR Annex informatie van de jaarverslagen van de Achmeafondsen.

Hoe wij rekening houden met ongunstige gevolgen op duurzaamheid

Wil je weten hoe wij omgaan met de identificatie, prioritering en verwerking van de belangrijkste ongunstige gevolgen van onze beleggingsbeslissingen? Lees dan de ‘Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (pdf)’.

Je krijgt 1 keer per jaar een waarde overzicht

Op het waarde overzicht zie je de actuele waarde van jouw verzekering. En hoe de waarde zich heeft ontwikkeld over het jaar ervoor.

Bekijk ook