Naar inhoud

Vermogensopbouw

Met de FBTO Beleggingsverzekering leg of legde je periodiek, bijvoorbeeld elke maand, een vast bedrag in 1 van onze fondsen. Of je hebt aan het begin van de looptijd een bedrag ingelegd. Dit noemen we een koopsom.

Onze beleggingsfondsen

Jouw ingelegde premie of koopsom wordt belegd in een Achmea mixfonds. Je kunt er ook voor kiezen om het geld op de Achmea Variabele Renterekening te zetten.

Achmea Variabele Renterekening

Naast de fondsen hebben we de Achmea Variabele Renterekening. Dit is een rekening binnen je beleggings­verzekering waarop een variabele rente wordt vergoed. De rente is vanaf 09-06-2023: 1,50%.

Achmea mixfondsen

Er zijn 5 Achmea mixfondsen. De mixfondsen hebben verschillende risicoprofielen: van zeer defensief tot zeer offensief.

Informatie mixfondsen

Je belegt via je FBTO Beleggingsverzekering in Achmea mixfondsen. Ben je benieuwd hoe de fondsen presteren? Bekijk de koersen via de link hieronder. Je vindt hier ook meer informatie, de factsheets en prospectussen van de fondsen:

Je belegt via jouw beleggings­verzekering in fondsen

Van de premie die je inlegt worden beleggings­eenheden aangekocht in jouw gekozen fonds(en). Bij de fondsen van FBTO brengt de fondsbeheerder kosten in rekening. Deze kosten zijn verwerkt in de fondskoers.

Duurzaamheid beleggingen

Je belegt met jouw beleggings­verzekering in beleggingsfondsen. In het aanvullend prospectus van het beleggings­fonds lees je hoe duurzaam dit beleggingsfonds is. Ook kan je kapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). In het Beleggingsbeleid Achmea (pdf) lees je er meer over. Je vindt daar ook informatie over de mate waarin beleggingen ecologische of sociale kenmerken of een duurzame beleggings­doelstelling hebben. De samenstelling van de beleggingen in jouw verzekering bepaalt de duurzaamheid ervan.

Vanaf 1 juni 2023 vind je hier informatie over de duurzaamheidsaspecten van alle beleggingsfondsen waarin je met jouw beleggingsverzekering kunt beleggen. De informatie over het doel van beleggingsfondsen en hoe ze bijdragen aan duurzaamheid vind je in de jaarverslagen.

Je krijgt 1 keer per jaar een waarde overzicht

Op het waarde overzicht zie je de actuele waarde van jouw verzekering. En hoe de waarde zich heeft ontwikkeld over het jaar ervoor.

Bekijk ook