Naar inhoud

Soms betalen we niet of minder uit

Soms betalen we het verzekerde bedrag niet uit. Of we betalen maar een deel. Bijvoorbeeld als je foute of niet complete informatie geeft. Zoals over je gezondheid. Of als blijkt dat de verzekerde rookte, maar wel de lagere premie voor niet-rokers betaalde.

Ook betalen we niet als:

  • De verzekerde overlijdt buiten de afgesproken looptijd van de FBTO Overlijdensrisicoverzekering.
  • De verzekerde zelfmoord pleegt binnen 2 jaar na het afsluiten van de verzekering.
  • De verzekerde overlijdt door oorlog in Nederland. Voor verzekeraars gelden dan speciale wetten en regels.

Ook moet je een gezondheidsverklaring invullen voor de FBTO Overlijdensrisicoverzekering. Doe je dat niet? Dan ben je niet verzekerd. Vul de gezondheidsverklaring online in.

In onze polisvoorwaarden (pdf) lees je meer over de verzekering en wanneer we wel of niet betalen.