Naar inhoud

Medische keuring

Moet je naar een medische keuring? Dan kan de overlijdensrisicoverzekering nog niet starten. Bij een groot verzekerd bedrag moet je naar een medische keuring. Als je naar een keuring moet, zie je dit meteen als je de gezondheidsverklaring invult en online opstuurt. Je krijgt van ons meteen de informatie zodat je een afspraak kunt maken. Wil je weten wanneer je in ieder geval naar een keuring moet? Bekijk dan dit overzicht (pdf).

Saluda en Meditel doen voor ons de medische keuringen. Een arts onderzoekt je. En stelt een keuringsrapport op. De arts stuurt ons het keuringsrapport. Dat gebeurt meestal binnen 5 werkdagen. Wil je weten wat een keuring is? Bekijk dan het keuringsrapport (pdf).

Soms hebben we meer informatie nodig. De verzekering kan nog niet starten

De antwoorden die je gaf op de gezondheidsverklaring zijn niet altijd voldoende om de verzekering te starten. En soms valt een gezondheidsverklaring in een steekproef. Je bent dan nog niet meteen geaccepteerd. Onze Medische Dienst beoordeelt dan je gezondheidsverklaring. Soms heeft onze Medische Dienst nog vragen. En soms is er meer informatie nodig. Van een arts bijvoorbeeld. Of moet je naar een medisch onderzoek. De Medische Dienst neemt dan contact met je op. Je hoort dit binnen 5 werkdagen.

Meer informatie over medische keuringen en onderzoeken

Het Verbond van Verzekeraars maakte 2 brochures met informatie over medische keuringen en onderzoeken. Je kunt hierin nalezen wat je kunt verwachten en wat je rechten en plichten zijn.

Geef veranderingen in je gezondheidssituatie altijd aan ons door

Verandert je gezondheidstoestand na een keuring of nadat je de gezondheidsverklaring invulde? En hebben wij de polis nog niet gestuurd? Of zijn wij nog bezig met de medische beoordeling? Dan moet je de veranderingen in je gezondheidstoestand meteen doorgeven aan onze Medische Dienst. Dit heet mededelingsplicht. Geef je de verandering niet door? Dan keren we misschien niet of minder uit.

Met een verandering in je gezondheidstoestand bedoelen wij: nieuwe klachten, verandering of verergering van klachten, het raadplegen van een arts, doorverwijzing naar een arts, medische onderzoeken, nieuwe of andere medicijnen, enzovoort. Via e-mail houden we je op de hoogte van de status van je medische beoordeling.