Naar inhoud

Toestemming aanvragen

Als je een medische behandeling ondergaat, wil je die natuurlijk het liefst vergoed krijgen. Soms heb je hiervoor toestemming nodig van FBTO. Zodat wij ervoor kunnen zorgen dat je de beste, meest efficiënte zorg krijgt. Pas na onze toestemming krijg je de kosten vergoed. Je zorgverlener kan de toestemming bij ons aanvragen. Dit noemen we ook wel: een machtiging aanvragen. Binnen 7 werkdagen krijg je een reactie van ons. Op deze pagina lees je alles over hoe je een machtiging aan moet vragen en wat je dan vergoed krijgt.

Wijkverpleging door niet-gecontracteerde verpleegkundige

Om gebruik te kunnen maken van niet-gecontracteerde wijkverpleging, heb je toestemming nodig. Nadat je contact met ons hebt opgenomen, beoordelen wij of de zorg die voorgesteld is en het bijbehorende aantal uren goed onderbouwd zijn. Daarnaast checken we of de wijkverpleegkundige voldoet aan de landelijke eisen. Je vraagt de machtiging zelf bij ons aan, dat kan online. De zorgverlener kan je daarbij helpen.

De ontvangen nota’s kun je rechtstreeks aan ons declareren, wij vergoeden deze vervolgens. Heb je de FBTO Zorgverzekering Basis dan vergoeden we maximaal 65% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Met een FBTO Zorgverzekering Basis Plus vergoeden we maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Heb je de FBTO Zorgverzekering Basis Vrij? Dan vergoeden wij 75% van het maximale wettelijke tarief.

Klinische GGZ bij niet-gecontracteerde instelling

Als je voor een psychiatrisch ziekenhuisverblijf kiest voor een zorginstelling waar wij geen contract mee hebben, dan heb je hiervoor vooraf toestemming nodig. Dit vraagt je zorgverlener voor je aan. De nota’s die je ontvangt kun je vervolgens bij ons declareren, wij betalen deze dan aan je uit.

Als je Basis (naturapolis) hebt, vergoeden we maximaal 65% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Met Basis Plus vergoeden we maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Heb je Basis Vrij (combinatiepolis)? Dan vergoeden wij 75% van het maximale wettelijke tarief.

Medisch-specialistische revalidatie in niet-gecontracteerde instelling

Kies je tijdens medische-specialistische revalidatie voor verblijf in een zorginstelling waarmee wij geen contract hebben? Dan heb je toestemming nodig. Voor we toestemming geven, bekijken wij of de zorgverlener naar jouw keuze wel doelmatige en rechtmatige zorg levert. Deze zorgverlener vraagt zelf toestemming bij ons aan. Jij declareert vervolgens de nota’s bij ons, wij betalen ze aan jou uit. 

Als je Basis hebt, vergoeden we maximaal 65% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Met Basis Plus vergoeden we maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Heb je Basis Vrij? Dan vergoeden wij 100% van het maximale wettelijke tarief.

Gecombineerde leefstijlinterventies bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Wil je een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) programma volgen bij een zorgverlener met wie wij geen contract hebben? Dan heb je toestemming nodig voor je begint. Wij kunnen dan beoordelen of deze zorgverlener een succesvol en bewezen effectief programma aanbiedt.

Je hebt toestemming nodig als je gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener. Er zijn tot nu toe 5 GLI programma’s erkend door het RIVM en alleen deze worden vergoed uit de basisverzekering: de beweegkuur GLI, Slimmer, Samen Sportief in Beweging (SSiB) en COOL. Informatie over deze programma’s vind je op de website van het RIVM. Niet alle leefstijlcoaches en zorggroepen bieden de erkende GLI programma’s aan. We controleren via een toestemmingsformulier of je het juiste programma kunt volgen. De niet-gecontracteerde zorgverlener vraagt de toestemming voor je aan.

Als je Basis hebt, vergoeden we maximaal 65% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Met Basis Plus vergoeden we maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Heb je Basis Vrij? Dan vergoeden wij 100% van het maximale wettelijke tarief.

Eerstelijnsverblijf (ELV) langer dan 3 maanden

Verlengen opname ELV

Heb je langer dan 3 maanden zorg nodig in een eerstelijnsverblijf? Dan moet de zorginstelling waar je verblijft hier toestemming voor vragen. Eerstelijnsverblijf is namelijk bedoeld als kortdurend verblijf. Het is de bedoeling dat je snel weer zelfstandig thuis kunt wonen. We verwachten dat de zorginstelling binnen 3 maanden kan inschatten of dat mogelijk is. Toestemming voor een verblijf langer dan 3 maanden moet door de zorginstelling uiterlijk op de 60e behandeldag bij ons aangevraagd worden. Dat doe je met dit formulier

Bij een niet gecontracteerde zorgverlener

Kies je voor een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan heb je toestemming nodig. Dat vraag je aan met dit formulier.

Bij een gecontracteerde instelling regelen we de betaling direct met de zorgverlener, bij een niet-gecontracteerde instelling betalen we de nota’s direct aan jou uit. Je rekent vervolgens zelf af met de instelling.

Als je Basis hebt, vergoeden we maximaal 65% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Met Basis Plus vergoeden we maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Heb je Basis Vrij? Dan vergoeden wij 100% van het maximale wettelijke tarief.

Plastische chirurgie bij medische noodzaak

Voor plastisch-chirurgische ingrepen met een medische noodzaak heb je vooraf schriftelijke toestemming nodig van ons. Je arts vraagt deze toestemming bij ons aan. Bij een gecontracteerde instelling regelen we de betaling direct met de zorgverlener, bij een niet-gecontracteerde instelling betalen we de nota’s direct aan jou uit. Je rekent vervolgens zelf af met de instelling.

Als je Basis hebt, vergoeden we maximaal 65% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Met Basis Plus vergoeden we maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Heb je Basis Vrij? Dan vergoeden wij 100% van het maximale wettelijke tarief.

Hulpmiddelen bij niet-gecontracteerde leverancier

Je hebt toestemming om hulpmiddelen te gebruiken van een niet-gecontracteerde leverancier. Meestal vraagt de zorgverlener of leverancier deze toestemming aan. Bespreek dit vooraf even met de leverancier. Vraag je het zelf aan? Doe dat dan met dit formulier. Je declareert de nota’s dan bij ons, we betalen ze aan je uit.

Als je Basis hebt, vergoeden we maximaal 65% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Met Basis Plus vergoeden we maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Heb je Basis Vrij? Dan vergoeden wij 100% van het maximale wettelijke tarief.

Vervoer

Je hebt altijd toestemming nodig voor ziekenvervoer. Dat doe je makkelijk en snel via de FBTO Zorg app. Kom je er niet uit? Bel ons dan op werkdagen van 8.00 tot 13.00 uur via (071) 365 41 54. Bij een gecontracteerde vervoerder regelen wij de betaling direct met de zorgverlener. Bij een niet-gecontracteerde vervoerder declareer je de nota’s bij ons, we betalen ze dan aan je uit. Je rekent vervolgens zelf af met de vervoerder.

Als je Basis hebt, vergoeden we maximaal 65% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Met Basis Plus vergoeden we maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Heb je Basis Vrij? Dan vergoeden wij 100% van het maximale wettelijke tarief.

Let op: bij ziekenvervoer geldt wel een eigen bijdrage.

Behandeling in het buitenland

Wil je voor niet-spoedeisende zorg naar het buitenland om je daar te laten behandelen bij een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Dan kun je hiervoor toestemming bij ons aanvragen. Zo weet je zeker dat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. Hoeveel je precies vergoedt krijgt, hangt af van je verzekering en de aanvullende modules. Behandelingen waarvoor je in Nederland geen vergoeding krijgt, keren we in het buitenland ook geen vergoeding uit.

Toestemming van een andere verzekeraar

Heb je al toestemming (machtiging) van een andere verzekeraar? Dan beoordelen we je machtiging altijd opnieuw. Voor vergoedingen uit de basisverzekering nemen wij meestal de machtiging van je vorige zorgverzekeraar over.