Naar inhoud

Samenwerking met gemeenten

Wij werken actief samen met gemeenten aan de ontwikkeling van goede zorg dichtbij. Door samen plannen en afspraken te maken, helpen we jou met de best passende zorg.

Heb je zorg nodig? Dan heb je vaak te maken met je zorgverzekeraar voor zorg uit je basisverzekering en/of aanvullende modules. Maar soms ook met het zorgkantoor WLZ (Wet Langdurige Zorg) en met de gemeente (Wmo en/of Jeugdwet). Zij hebben allemaal een rol in het betalen en organiseren van de zorg. Een goede samenwerkring tussen deze organisaties is nodig om jou de hulp te geven die nodig is.

Onze ambitie: regelen van zorgaanbod met aandacht voor kwaliteit van leven

Wij willen samen met gemeenten, mensen een op elkaar afgestemd zorgaanbod bieden met daarbij alle aandacht voor de kwaliteit van leven. Van iemand die ouder wordt en daarbij diverse vormen van zorg nodig heeft, tot een jongere met een chronische ziekte of iemand met psychische problemen. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

  • Het stimuleren van zelfredzaamheid waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen
  • Het bevorderen dat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk op maat wordt geleverd én mensen zelf de regie hebben/houden over hun zorgproces
  • Als er zorg en hulp thuis nodig is, ervaren mensen geen ‘schotten’ tussen de verschillende wetten die de zorg en financiering daarvan regelen
  • Het bevorderen van goede samenwerking tussen alle partijen die zorg aanbieden/regisseren (huisarts, wijkverpleegkundige, wijkteam etc.)
  • Door het bundelen van onze krachten en door goede samenwerking willen we als organisaties blijven optimaliseren, ontwikkelen en innoveren.

Wij streven ernaar (vanuit onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van je basis- en/of aanvullende verzekering) om ook op gemeentelijk niveau passende zorg mogelijk te maken. Passende zorg, die aansluit op de vraag en behoefte van de klant tegen aanvaardbare kosten. Daardoor kunnen we de toegang tot zorg voor nu en straks blijven waarborgen en de premie op een passend niveau houden.

De afspraken met de verschillende gemeentes in Nederland worden binnen Achmea door Zilveren Kruis gemaakt. Lees meer informatie over de afspraken en samenwerkingsverbanden op de website van Achmea.