Naar inhoud

Geneesmiddelenbeleid FBTO

Het geneesmiddelenbeleid van FBTO is gemaakt om goede afspraken met en over apotheken te maken. Zo voorkomen we dat zorgkosten hard zullen stijgen, zonder dat de kwaliteit van zorg minder wordt. We hebben 2 verschillende contracten met apotheken: het IDEA-contract en het contract met preferentiebeleid. Wat die contracten inhouden lees je hier.

Door onze afspraken krijg je voordeel

Omdat we afspraken maken, besparen we op kosten van medicijnen. En dat zie je terug in je portemonnee:

  • Je verzekeringspremie blijft zo laag mogelijk
  • Je betaalt de laagste prijs voor geneesmiddelen waarvoor een alternatief bestaat
  • Je betaalt minder eigen risico

De apotheker met een IDEA-contract

IDEA staat voor Integraal Doelmatigheidscontract Excellente Apothekers. De apotheker levert geneesmiddelen en dieetpreparaten op basis van de polisvoorwaarden. Zijn er medicijnen met dezelfde werking en stoffen? Maar van een ander merk? En is er geen medische noodzaak voor 1 van de andere merken? Dan bepaalt de apotheek welk merk medicijn je krijgt. Je krijgt dit geneesmiddel vergoed. Wil je toch een ander merk? Dan krijg je geen vergoeding.

Er zijn ook geneesmiddelen die uniek zijn. Die zijn nog onder patent en mogen niet door andere farmaceutische fabrikanten worden nagemaakt. Heb je zo’n uniek geneesmiddel nodig? Dan krijg je van ons een vergoeding.

De apotheker met contract met preferentiebeleid

Preferentie betekent voorkeur. Bij gebruik van medicijnen is er voorkeur voor medicijnen met een lage prijs. Wij kijken of er goedkopere merken zijn van geneesmiddelen. Deze krijg je dan ook van de apotheek en worden door ons vergoed.

De apotheek levert geneesmiddelen en dieetpreparaten op basis van de polisvoorwaarden. Zijn er medicijnen met dezelfde werking en stoffen? Maar van een ander merk? En is er geen medische noodzaak voor 1 van de andere merken? Dan krijg je het goedkoopste merk. Het geneesmiddel van het goedkoopste merk wordt ook door ons vergoed. Dit noemen preferente geneesmiddelen. Wil je toch medicijnen van een ander merk? En is er geen medische noodzaak? Dan moet je deze medicijnen zelf betalen.

Wil je weten welke medicijnen dezelfde werkzame stoffen hebben? En elkaar dus onderling kunnen vervangen? Bekijk dan het Overzicht preferente geneesmiddelen (pdf). Je vindt hier ook welk preferent middel wij per werkzame stof hebben toegewezen.

Er zijn ook geneesmiddelen die uniek zijn. Die zijn nog onder patent en mogen niet door andere farmaceutische fabrikanten worden nagemaakt. Heb zo’n uniek geneesmiddel nodig? Dan krijg je van ons een vergoeding.

Hoe weet ik om welke middelen het gaat?

Kijk in het Overzicht preferente geneesmiddelen (pdf) welke geneesmiddelen de voorkeur hebben. De apotheker weet welke geneesmiddelen hij mag leveren en welke voor onze rekening zijn. Is het geneesmiddel dat FBTO heeft aangewezen (tijdelijk) niet meer leverbaar? Dan is de fabrikant verplicht een vervanger aan te dragen. Natuurlijk weten de apothekers hier ook van.

Apothekers zonder contract met FBTO

Sommige apothekers hebben ervoor gekozen om geen contract met ons af te sluiten. We hebben dan ook geen afspraken met deze apothekers gemaakt. De kosten voor geneesmiddelen en dieetpreparaten moet je zelf betalen. Je kunt de nota dan bij ons declareren. Ook voor apothekers zonder contract geldt ons preferentiebeleid. Als je een nota indient voor een preferent middel, dan krijg je een (lagere) vergoeding. Deze vergoeding hangt af van je basisverzekering. Zie hiervoor artikel 3.5 uit het Reglement Farmaceutische Zorg (pdf).

Dien je een nota in voor een niet-preferent middel? En heb je een kopie van je recept waarop staat dat er sprake is van medische noodzaak? Dan krijg je een (lagere) vergoeding voor het medicijn. Kan je niet aantonen dat er medische noodzaak is? Dan krijg je geen vergoeding. Er zijn ook geneesmiddelen die uniek zijn. Deze zijn nog onder patent en mogen niet door andere farmaceutische fabrikanten worden nagemaakt. Heb zo’n uniek geneesmiddel nodig? Dan vergoeden wij deze natuurlijk. Meer informatie over het geneesmiddelenbeleid vind je in het Reglement Farmaceutische Zorg (pdf).

Wat bedoelen we met medische noodzaak?

Alleen bij medische noodzaak krijg je vergoeding van een niet-aangewezen geneesmiddel. Er is sprake van medische noodzaak als het voor jou medisch onverantwoord is als je behandeld wordt met het voorkeursmiddel. Dat kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen wanneer de samenstelling, dosering of toedieningsvorm van een geneesmiddel zo bijzonder is, dat er voor jou maar 1 bepaald (merk) geneesmiddel in aanmerking komt. Op het moment dat de (huis)arts bepaalt dat het niet medisch noodzakelijk is, krijg je ook geen vergoeding voor dit middel. Twijfelt de apotheekhouder over de medische noodzaak? Dan wordt dit afgestemd met de (huis)arts die het recept voor het geneesmiddel heeft voorgeschreven. De (huis)arts mag alleen medische noodzaak op het recept noteren, als het medisch onverantwoord is, wanneer je behandeld wordt met het voorkeursmiddel.

Ons geneesmiddelenbeleid verandert 1 keer per jaar, in december.