Naar inhoud

DBC-pakketten: kosten van een behandeling

Word je behandeld in het ziekenhuis? Dan is het handig om te weten wat een behandeling of onderzoek kost. Als je nog eigen risico open hebt staan, betaal je de eerste kosten van zorg uit de basisverzekering namelijk zelf. Uiteindelijk krijg je 1 nota voor het hele behandeltraject, dit is een DBC-zorgpakket. Op deze pagina lees je meer over de kosten van zorg in het ziekenhuis en diagnose-behandelcombinatie (DBC).

Kosten verschillen per ziekenhuis

Voor een behandeling kun je naar een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). De kosten van een behandeling of onderzoek kunnen verschillen per ziekenhuis of ZBC. Als je je eigen risico nog niet hebt opgemaakt, kan het dus verstandig zijn om de prijzen tussen ziekenhuizen te vergelijken.

Wat kost een onderzoek of behandeling?

Om een goede vergelijking tussen ziekenhuizen te kunnen maken, hoef je niet alle websites af te zoeken of iedere zorgaanbieder te bellen. In het document Ziekenhuiskosten per ziekenhuis (pdf) zie je precies wat de kosten zijn per behandeling in Nederlandse ziekenhuizen.

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Als je behandeld wordt in het ziekenhuis, dan ontvang je 1 nota voor het complete traject dat je doorloopt. Vanaf de diagnose van de specialist tot en met de behandelingen in het ziekenhuis en nacontrole(s).

Het ziekenhuis rekent deze zorg niet apart af, maar werkt met een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een verzameling van verschillende onderdelen van zorg die bij 1 behandeling horen. Ziekenhuizen in Nederland hebben meer dan 4500 DBC-zorgpakketten. Het bedrag dat op je nota staat, hangt af van het zorgpakket dat je hebt gekregen.

Vervolg DBC

Soms is na je 1e behandeling een vervolg nodig. Dan start het ziekenhuis een vervolg DBC. Goed om te weten: start de vervolg DBC in een nieuw kalenderjaar? Dan moet je opnieuw eigen risico betalen. Je kunt bij je zorgverlener navragen of en wanneer er een nieuwe DBC gestart wordt.

Zo wordt de prijs van een DBC bepaald

Elke DBC heeft een eigen prijs. De prijs bestaat uit het salaris van de specialist en de kosten van het ziekenhuis. Voor bijna alle behandelingen maken ziekenhuizen prijsafspraken met de zorgverzekeraars, waardoor de prijzen per ziekenhuis kunnen verschillen. Alleen voor een klein deel van de zorg worden er door de NZa vaste prijzen vastgesteld, waar alle ziekenhuizen zich aan moeten houden. Dit is vooral voor ingewikkelde behandelingen.

De prijs van een DBC is het gemiddelde van de kosten van het zorgtraject dat patiënten met dezelfde diagnose en behandeling hebben ondergaan. Er zijn patiënten die minder zorg nodig hebben dan gemiddeld. En er zijn patiënten die meer nodig hebben. Ze betalen allemaal dezelfde standaardprijs. Het kan dus zo zijn dat je betaalt voor behandelingen of onderzoeken die je niet hebt gekregen. En die wel vallen binnen het behandeltraject zoals dat is vastgelegd in de DBC. Deze zorgverleners maken gebruik van DBC's:

  • ziekenhuizen
  • zelfstandige behandelcentra
  • dialysecentra
  • audiologische centra
  • epilepsie-instellingen
  • radiotherapeutische centra
  • revalidatiecentra
  • GGZ-instellingen

Vergoedingen

Wil je meer weten over wat je precies vergoed krijgt vanuit de basisverzekering of aanvullende modules? Kijk dan in de Vergoedingenzoeker. Hierin zie je precies wat je betaalt voor bepaalde behandelingen en onderzoeken.

Veelgestelde vragen

Heb je een DBC-code en weet je naar welke ziekenhuis of zelfstanding behandelcentrum je gaat? Dan kan FBTO Zorgbemiddeling kijken wat de prijs is van de behandeling. Heb je geen code? Maar weet je wel heel duidelijk welke behandeling je krijgt? Dan krijg je via FBTO Zorgbemiddeling een schatting wat je ongeveer gaat betalen aan eigen risico.

Als je geen DBC-code hebt en niet weet welke behandeling je krijgt, kan FBTO Zorgbemiddeling helaas niet vertellen wat je kosten ongeveer worden.

Ga je naar een zelfstandig behandelcentrum of ziekenhuis waar wij geen contract mee hebben? Dan kan het zijn dat je minder vergoed krijgt.

Zorg in het ziekenhuis is duur. Of je een hoge of lage rekening krijgt, hangt af van de zorg die je hebt gekregen. Het bedrag op je nota kan bijvoorbeeld hoog zijn wanneer je in het ziekenhuis moest overnachten, geopereerd moest worden of er sprake was van een ingewikkeld onderzoek. De zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken samen afspraken over de prijzen van DBC’s. Voor sommige behandelingen geldt een maximumprijs. Dat bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Kijk voor meer informatie op de website van de Nza.

Tip! Heb je zorg nodig? Maar is het geen spoed? Ga dan altijd eerst naar de huisarts of de huisartsenpost. Kan de huisarts je behandelen? Dan betaal je in de meeste gevallen geen eigen risico. Ga je direct naar de spoedeisende hulp? Dan betaal je altijd je eigen risico.

Een DBC-zorgpakket start op de 1e dag dat je bij de arts komt. Je was dus niet in het ziekenhuis. Toch staat deze datum op alle nota’s die je krijgt voor de ziekenhuisbehandelingen die bij je DBC horen.

Heb je een vervolgbehandeling nodig? Dan is de startdatum van de DBC een datum die voor de administratie wordt gebruikt. De begindatum van een vervolg-DBC wordt gebruikt, moet namelijk altijd aansluiten op de einddatum van de vorige DBC. Je hoeft op de startdatum van de vervolg-DBC dus niet in het ziekenhuis te zijn geweest.

Soms duurt een behandeling bij het ziekenhuis langer dan de maximale looptijd van 1 DBC-zorgpakket. Het ziekenhuis opent dan een zogenaamd 'vervolg-DBC-zorgproduct'.

Heb je meer dan 120 dagen geen zorg gebruikt?
1 DBC duurt maximaal 120 dagen. Heb je meer dan 120 dagen geen zorg gebruikt? Dan wordt een lege vervolg-DBC geopend. Dit gebeurt net zo lang totdat je weer zorg gebruikt of de behandeling helemaal stopt. Soms kun je daardoor 3 lege DBC’s hebben. Start een vervolg-DBC in een nieuw kalenderjaar? Dan betaalt je ook eigen risico voor het nieuwe jaar.

Voorbeeld: 
Je was in december 2022 voor de laatste keer voor borstfoto’s in het ziekenhuis. Je belt in januari 2023 voor een nieuwe afspraak. Je hebt in 2022 geen kosten gemaakt. Doordat de oude DBC liep van 24 oktober 2020 tot 24 oktober 2021, zijn daarna 3 lege DBC’s van elk 120 dagen geopend. De 4e vervolg-DBC startte 19 oktober 2022. Binnen die DBC is de nieuwe afspraak gemaakt voor 30 januari 2023. Maar de DBC startte dus in 2022, namelijk op 19 oktober 2022. Daarom betaalt u voor 2022 eigen risico. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat een uitleg.

Er mogen maximaal 3 lege DBC’s worden gebruikt
Daarna opent het ziekenhuis een nieuwe DBC met een nieuwe datum.

Het ziekenhuis stuurt steeds na maximaal 120 dagen de rekening. Dat komt omdat een DBC-zorgpakket maximaal 120 dagen mag duren. Daarna start het ziekenhuis een nieuwe DBC, voor dezelfde behandeling. Dit gaat door totdat de behandeling stopt. Als je behandeling langer dan 120 dagen duurt, krijg je dus meerdere rekeningen. Voor iedere rekening betaal je eigen risico.