Naar inhoud

Veranderingen basisverzekering 2021

Net als ieder jaar, verandert er ook in 2021 het een en ander in de basisverzekering. Er komen vergoedingen bij en verdwijnen een aantal vergoedingen. Dit is bepaald door de overheid en is bij elke zorgverzekeraar dus precies hetzelfde. Wat er precies verandert in je zorgverzekering, lees je op deze pagina.

Wijzigingen in de basis zorgverzekering

Hieronder zie je precies wat er is veranderd in de vergoedingen vanuit de basisverzekering. Wil je meer weten over hoe je verzekering er volgend jaar uitziet? Of welke belangrijke data er nog aankomen? Bekijk de pagina over je zorgverzekering in 2021.  

Meer fysio voor deel COPD-patiënten

Vanaf 2021 wordt het aantal fysio- en oefentherapiebehandelingen van patiënten uit de subcategorie B2 verhoogd naar maximaal 70. Heb je in de jaren daarop ook nog behandelingen nodig? Dan krijg je maximaal 52 behandelingen per jaar vergoed. Voor patiënten uit categorie B1 blijft de vergoeding hetzelfde: 27 behandelingen in het 1e jaar en daarna maximaal 3 per jaar. Je zorgverlener beoordeelt in welke categorie je valt.

Geneeskundige zorg en vervoer voor specifieke doelgroepen

Geneeskundige zorg voor verschillende specifieke patiëntengroepen gaat naar de basisverzekering. Onder deze specifieke patiëntengroepen vallen bijvoorbeeld:

 • Oudere mensen met complexe aandoeningen
 • Mensen met chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington of multiple sclerose
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Mensen met een verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder

Is de dagbehandeling onderdeel van een zorgprogramma voor deze specifieke patiëntgroepen? Dan wordt het vervoer van en naar de dagbehandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

Aantal verwijzers uitgebreid

 • Het aantal verwijzers naar medisch specialistische zorg wordt uitgebreid met de orthoptist bij oogzorg
 • De specialist ouderengeneeskunde mag vanaf 2021 ook een verwijzer zijn voor geriatrische revalidatiezorg

Geen eigen risico voor zorgkosten bij orgaandonatie

Donoren betalen vanaf 1 januari 2021 geen verplicht eigen risico meer voor medische kosten die zijn voortgekomen uit een orgaandonatie.

Misschien geen verdragsafspraken tussen Verenigd Koninkrijk en Europese Unie voor vergoeding spoedeisende zorgkosten

Het wel of niet maken van deze verdragsafspraken is een onderdeel van de nog lopende Brexit-onderhandelingen. We houden je via fbto.nl op de hoogte van de ontwikkelingen. Wat betekent het voor je als er geen afspraken gemaakt worden vanaf 2021?

 • Je hebt bij zorg in het Verenigd Koninkrijk alleen recht op een vergoeding van spoedeisende zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief via de basisverzekering.
 • Je krijgt eventueel een aanvulling tot de buitenlandse prijs vanuit een aanvullende verzekering bij spoedeisende zorg.
 • Je kan dan geen gebruik meer maken van de vergoedingsafspraken, zoals die in 2020 gelden, door gebruik te maken van de EHIC kaart op de achterkant van je zorgpas.
 • Je krijgt geen toestemming meer voor niet-spoedeisende zorg met een S2 formulier, die je in 2020 nog bij ons kon aanvragen.

Wijziging verdragsland Marokko

Marokko heeft per 1 januari 2021 geen verdrag voor vergoeding van de spoedeisende zorgkosten via de verdragsregels met de Europese Unie. Dit betekent voor jou dat:

 • Je bij zorg in Marokko alleen recht hebt op een vergoeding van spoedeisende zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief via de basisverzekering.
 • Je eventueel een aanvulling krijgt tot de buitenlandse prijs vanuit je aanvullende verzekering bij spoedeisende zorg.
 • Je vanaf 2021 geen gebruik meer kunt maken van de vergoedingsafspraken, zoals die in 2020 gelden. N/M-formulieren zijn vanaf 2021 niet meer geldig. En deze kun je niet meer aanvragen.

Eigen risico blijft gelijk

In 2021 is de hoogte van het eigen risico € 385,-. Dat is net zo hoog als in 2020, er verandert dus niets. Meer weten? Lees hier alles over het eigen risico.

De zorgtoeslag stijgt

In 2021 wordt de zorgtoeslag verhoogd met maximaal € 44,- meer voor een eenpersoonshuishouden en maximaal € 99,- meer voor een meerpersoonshuishouden. Lees hier meer over zorgtoeslag.

Eigen bijdrage(n) wijzigen

Voor zorg uit de basisverzekering betaalt de klant soms een eigen bijdrage. De hoogte hiervan wordt ieder jaar aangepast op basis van de wettelijke regels. De definitieve bedragen zijn nog niet bekend.

Op dit moment weten we ook nog niet wat er verandert in de aanvullende modules in 2021. Dit maken we op 12 november 2020 bekend. Lees hier wat er veranderde in de aanvullende modules in 2020.

Misschien vind je dit ook interessant...