Naar inhoud

Wat kun je verwachten van zorgverleners?

Wij maken afspraken met gecontracteerde zorgverleners  over de tijdigheid en bereikbaarheid van zorg. Wat kun je verwachten van de zorgverleners waarmee wij deze afspraken hebben? Wanneer kun je waar terecht? En welke zorg kun je verwachten per zorgsoort? We zetten het graag voor je op een rij.

Soms hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars landelijk afgesproken wat de maximale wachttijden voor zorg zijn. Dit noemen we Treeknormen. Hieronder vind je de Treeknormen bij verschillende zorgverleners.

Je kunt altijd terecht bij een apotheek

Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. 's Avonds, 's nachts en in het weekend is farmaceutische spoedzorg met de auto bereikbaar. Je levert de geneesmiddelen binnen 24 uur. Of eerder als dit voor de behandeling nodig is

De Treeknorm voor de apotheek voor niet-(sub)acute zorg is 1 werkdag.

Je kunt altijd terecht bij de huisarts

Dat kan 7 dagen per week, 24 uur per dag. 's Avonds, 's nachts en in het weekend hoor je via je eigen huisarts waar je dan terecht kunt. Heb je een spoedgeval? Dan krijg je binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon.

De Treeknorm voor de huisarts voor niet-(sub)acute zorg is 3 werkdagen. Hierbij geldt dat 80% van de consulten binnen 2 werkdagen moet plaatsvinden.

Je krijgt direct hulp bij een psychiatrische crisis

Dat kan 7 dagen per week, 24 uur per dag. Hiervoor maken wij afspraken met verschillende GGZ-instellingen in heel Nederland. Zij helpen jongeren en volwassenen in acute psychische of psychiatrische nood.

Bij 1e hulp bij ernstige tot zeer ernstige psychische problemen wordt er zoveel mogelijk op locatie behandeld. Er wordt bij (dreigende) crisis direct onderzocht wat er met de patiënt aan de hand is. Dit is zowel voor de patiënt, de zorgverleners en de naasten van de patiënt erg belangrijk. Op die manier kan er snel de juiste zorg worden geregeld.

Je kunt niet rechtstreeks contact met de instelling opnemen. Dat gebeurt meestal door de huisarts, meldkamer of politie. Meld je in geval van een psychiatrische crisis bij je huisarts. Ben je al onder behandeling? Vraag dan je behandelaar wat je moet doen bij acute psychische nood.

De Treeknormen voor GGZ/crisiszorg zijn:

Aanmeldwachttijd
De tijd tussen het moment dat er wordt gebeld voor een afspraak en de dag dat je werkelijk terecht kunt.
Treeknorm: 4 weken

Behandelingswachttijd tot aan diagnose I
Het aantal weken tussen het eerste contact met je zorgaanbieder en de diagnose
Treeknorm: 4 weken

Behandelingswachttijd tot aan behandeling II
Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling - niet in een kliniek
Treeknorm: 6 weken

Behandeling I + II
Behandelingswachttijd totaal, dus vanaf eerste contact tot behandeling
Treeknorm: 10 weken

Behandelingswachttijd tot aan behandeling II
Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling in een kliniek
Treeknorm: 7 weken

Je kunt terecht bij een fysiotherapeut bij jou in de buurt

Dat kan binnen 5 werkdagen. Deze fysiotherapeut of oefentherapeut is niet meer dan 30 kilometer bij je vandaan.
De Treeknorm voor de fysio- en oefentherapeut voor niet-(sub)acute zorg is 1 week.

Je kunt altijd verloskundige zorg en kraamzorg krijgen

Iedere verzekerde die zich voor de 5e maand van de zwangerschap aanmeldt, heeft recht op kraamzorg. Kraamzorg en verloskundige zorg worden 7 dagen per week, 24 uur per dag geleverd. Vraag de praktijk hoe ze 's avonds, 's nachts en in het weekend bereikbaar zijn. Ze vertellen je ook hoe en wanneer je kraamhulp aanvraagt. Voor begeleiding van de bevalling kun je bellen met de kraamorganisatie als de verloskundige dit aangeeft. Kraamzorg is ook mogelijk tijdens vakanties en feestdagen. Gebruik onze FBTO Zorgzoeker om te kijken met welke kraamcentra wij afspraken hebben gemaakt.

Je kunt altijd wijkverpleegkundige zorg krijgen

Dat kan 7 dagen per week, 24 uur per dag. Je moet wel een indicatie hebben. Deze indicatie krijg je van een wijkverpleegkundige bij jou in de buurt. Samen met de wijkverpleegkundige spreek je af welke zorg je wanneer nodig hebt. Die afspraken staan dan in je zorgplan. De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat je op de afgesproken tijden zorg krijgt. Heb je plotseling zorg nodig? De wijkverpleegkundige is 24 uur per dag bereikbaar.

De Treeknorm voor wijkverpleging is direct in acute situaties. Gaat het om thuiszorg? Dan is de Treeknorm binnen 6 weken.

Hulpmiddelen worden snel geleverd

In deze tabel zie je precies hoe snel hulpmiddelen worden geleverd.

MRA Gedurende 8 uren in de periode van 8.00 -20.00 uur en heeft indien noodzakelijk beschikking over een spoedlijn.
Apparatuur voor positieve uitademingsdruk Gedurende 8 uren in de periode van 8.00 -20.00 uur en heeft indien noodzakelijk beschikking over een spoedlijn.
Slaappositietrainer Gedurende 8 uren in de periode van 8.00 -20.00 uur en heeft indien noodzakelijk beschikking over een spoedlijn.
Slaapapneu 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: binnen 24 uur
Slijmuitzuig apparatuur 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 4 uur
Tracheostoma 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 6 uur
Vernevelapparatuur 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 4 uur
Zuurstof 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 4 uur
Anti decubitusmateriaal 24 uur per dag. Spoed: 4-6 uur 
Infuustherapie 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 4 uur
Diabetespomp

24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 6 uur

Sondevoeding en -therapie 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 4 uur
Personenalarmering 24/7 bemande alarmcentrale
Verpleegbedden en toebehoren 24 uur per dag. Spoed: 6 uur 
Mobiliteitshulpmiddelen 24 uur per dag. Spoed: 6 uur 
Kinderhulpmiddelen 24 uur per dag. Spoed: 4-6 uur 
Diabeteshulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 6 uur
Incontinentiehulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 6 uur
Stomahulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 6 uur 
Verbandhulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 6 uur

We maken afspraken over wachttijden voor het ziekenhuis

Voor medisch-specialistische zorg kun je terecht bij een ziekenhuis in de buurt, nadat je bent doorverwezen door bijvoorbeeld een huisarts. We hebben met zorgaanbieders afspraken gemaakt over maximale wacht- en toegangstijden, zij zijn verplicht dit te volgen. Behalve als dat echt niet lukt. Bijvoorbeeld omdat er in het hele land een tekort is aan medisch personeel. Of als er iets gebeurt waar het ziekenhuis niets aan kan doen (overmacht).

Kan een zorgaanbieder je niet op tijd behandelen? Dan kun je contact opnemen met het FBTO Zorgteam. Natuurlijk mag je zelf ook altijd contact met ons opnemen via (058) 297 74 56.

Voor spoedzorg kun je terecht bij de huisarts, hij of zij kan je vervolgens doorverwijzen naar het ziekenhuis. Kun je niet eerst langs de huisarts? Dan kun je naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, 7 dagen per week, 24 uur per dag.

De Treeknormen zijn:

  • Toegangstijd ziekenhuiszorg: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken
  • Wachttijd diagnostiek/indicatiestelling: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken
  • Wachttijd poliklinische behandeling: 80% binnen 4 weken, maximaal 6 weken
  • Wachttijd klinische behandeling: 80% binnen 5 weken, maximaal 7 weken

De toegangstijd is de tijd tussen het moment dat je belt voor een afspraak en de echte afspraak. De wachttijd is de tijd tussen het moment waarop de medisch specialist samen met je besluit tot een ziekenhuisopname en het moment dat je echt wordt opgenomen.