Naar inhoud

Wat kun je verwachten van zorgverleners?

Wij maken afspraken met gecontracteerde zorgverleners over de tijdigheid en bereikbaarheid van zorg. Per zorgsoort geven we kort aan wat voor afspraken dat zijn. Wat kun je verwachten van de zorgverleners waarmee wij deze afspraken hebben? Wanneer kun je waar terecht? En welke zorg kun je verwachten per zorgsoort? We zetten het graag voor je op een rij.

Voor bepaalde zorgsoorten gelden er ook wettelijke normen waarbinnen de zorg geleverd moet worden. Deze wettelijke normen heten treeknormen. Als deze treeknormen gelden, dan worden deze hieronder ook genoemd.

Je kunt altijd terecht bij een apotheek

Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tijdens de avond, nacht en in het weekend is farmaceutische spoedzorg voor jou via een (dienst)apotheek beschikbaar. Je krijgt de geneesmiddelen binnen 24 uur. Of eerder als dit voor de behandeling nodig is

De Treeknorm voor de apotheek voor niet-(sub)acute zorg is 1 werkdag.

Je kunt terecht bij een fysiotherapeut bij jou in de buurt

Dat kan binnen 5 werkdagen. Deze fysiotherapeut of oefentherapeut is niet meer dan 30 kilometer bij je vandaan.

Streefnormen en maximale wachttijden voor niet-(sub)acute zorg (de treeknorm) bedraagt voor de fysio- en oefentherapeut: 1 week.

GGZ/crisiszorg: je krijgt direct hulp bij een psychiatrische crisis

Dat kan 7 dagen per week, 24 uur per dag. Hiervoor maakten wij afspraken met verschillende GGZ-instellingen in heel Nederland. Zij helpen jongeren en volwassenen in acute psychische of psychiatrische nood.

Je kunt niet rechtstreeks contact met de instelling opnemen. Dat gebeurt meestal door de huisarts, meldkamer of politie. Meld je in geval van een psychiatrische crisis bij je huisarts. Ben je al onder behandeling? Vraag dan je behandelaar wat je moet doen bij acute psychische nood.

Bij de crisisdienst staan hulpverleners 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar om eerste hulp te bieden aan mensen met acute problemen variërend van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. De hulpverleners van de crisisdienst zullen in principe cliënten zoveel mogelijk op locatie zien. Uitgangspunt van de crisisdienst is dat de patiënt in (dreigende) crisis direct een beoordeling krijgt zodat het voor de cliënt zelf, de verwijzer en de eventueel naastbetrokkenen snel duidelijk is wat er aan de hand is en welke zorg kan worden georganiseerd.

De behandelingen worden verleend binnen de termijnen zoals vastgelegd in de landelijk overeengekomen Treeknormen:

Aanmeldwachttijd
De tijd tussen het moment dat er wordt gebeld voor een afspraak en de dag dat je werkelijk terecht kunt.
Treeknorm: 4 weken

Behandelingswachttijd tot aan diagnose I
Het aantal weken tussen het eerste contact met je zorgaanbieder en de diagnose.
Treeknorm: 4 weken

Behandelingswachttijd tot aan behandeling II
Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling - niet in een kliniek.
Treeknorm: 6 weken

Behandeling I + II
Behandelingswachttijd totaal, dus vanaf eerste contact tot behandeling
Treeknorm: 10 weken

Behandelingswachttijd tot aan behandeling II
Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling in een kliniek
Treeknorm: 7 weken

Je kunt altijd terecht bij de huisarts

Dat kan 7 dagen per week, 24 uur per dag. 's Avonds, 's nachts en in het weekend hoor je via je eigen huisarts waar je dan terecht kunt. Heb je een spoedgeval? Dan krijg je binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon.

Streefnormen en maximale wachttijden voor niet-(sub)acute zorg (de treeknorm) bedraagt voor de huisartsenzorg: 3 werk

Hoe snel worden hulpmiddelen geleverd?
MRA Gedurende 8 uren in de periode van 8.00 -20.00 uur en heeft indien noodzakelijk beschikking over een spoedlijn.
Apparatuur voor positieve uitademingsdruk Gedurende 8 uren in de periode van 8.00 -20.00 uur en heeft indien noodzakelijk beschikking over een spoedlijn.
Slaappositietrainer Gedurende 8 uren in de periode van 8.00 -20.00 uur en heeft indien noodzakelijk beschikking over een spoedlijn.
Slaapapneu 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: binnen 24 uur
Slijmuitzuig apparatuur 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 4 uur
Tracheostoma 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 6 uur
Vernevelapparatuur 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 4 uur
Zuurstof 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 4 uur
Anti decubitusmateriaal 24 uur per dag. Spoed: 4-6 uur 
Infuustherapie 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 4 uur
Diabetespomp

24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 6 uur

Sondevoeding en -therapie 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 4 uur
Personenalarmering 24/7 bemande alarmcentrale
Verpleegbedden en toebehoren 24 uur per dag. Spoed: 6 uur 
Mobiliteitshulpmiddelen 24 uur per dag. Spoed: 6 uur 
Kinderhulpmiddelen 24 uur per dag. Spoed: 4-6 uur 
Diabeteshulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 6 uur
Incontinentiehulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 6 uur
Stomahulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 6 uur 
Verbandhulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 6 uur

Je kunt altijd een beroep doen op wijkverpleegkundige zorg

Dat kan 7 dagen per week, 24 uur per dag. Je moet wel een indicatie hebben. Deze indicatie krijg je van een wijkverpleegkundige bij jou in de buurt. Samen met de wijkverpleegkundige spreek je af welke zorg je wanneer nodig hebt. Die afspraken staan dan in je zorgplan. De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat je op de afgesproken tijden zorg krijgt. Heb je plotseling zorg nodig? De wijkverpleegkundige is 24 uur per dag bereikbaar.

Voor wijkverpleging hebben wij met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de maximale wachttijden. Deze afspraken zijn conform de Treeknormen. Deze treeknormen zijn landelijk afspraken tussen betrokken partijen in de gezondheidszorg. De afspraken over wachttijden zijn een resultaatsverplichting voor de zorgaanbieders. Afwijken is alleen mogelijk bij zeer uitzonderlijke gevallen zoals landelijke tekorten aan personeel of overmacht situaties.

De normen zijn als volgt gedefinieerd:

  • Acute situaties: direct
  • Thuiszorg: binnen 6 weken

We maken afspraken over wachttijden voor het ziekenhuis

Voor medisch-specialistische zorg kun je terecht bij een ziekenhuis in de buurt, nadat je bent doorverwezen door bijvoorbeeld een huisarts. We hebben met zorgaanbieders afspraken gemaakt over maximale wacht- en toegangstijden. Deze afspraken volgen de landelijk afspraken over wat men in Nederland een acceptabele wachttijd vindt: de treeknormen.

Zorgaanbieders zijn verplicht dit te volgen. Behalve als dat echt niet lukt. Bijvoorbeeld omdat er in het hele land een tekort is aan medisch personeel. Of als er iets gebeurt waar het ziekenhuis niets aan kan doen (overmacht).

Kan een zorgaanbieder je niet op tijd behandelen? Dan zal hij jou erop wijzen om contact op te nemen met FBTO Zorgbemiddeling. Natuurlijk mag je zelf ook altijd contact met ons opnemen via (058) 297 74 56.

Voor spoedzorg kun je terecht bij de huisarts en in de avond, nacht en het weekend bij de huisartsenpost (HAP). Die kan, als het nodig is, je vervolgens doorverwijzen naar het ziekenhuis. Kun je niet eerst langs de huisarts? Dan kun je naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, 7 dagen per week, 24 uur per dag.

De Treeknormen zijn:

  • Toegangstijd ziekenhuiszorg: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken
  • Wachttijd diagnostiek/indicatiestelling: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken
  • Wachttijd poliklinische behandeling: 80% binnen 4 weken, maximaal 6 weken
  • Wachttijd klinische behandeling: 80% binnen 5 weken, maximaal 7 weken

De toegangstijd is de tijd tussen het moment dat je belt voor een afspraak en de echte afspraak. De wachttijd is de tijd tussen het moment waarop de medisch specialist samen met je besluit tot een ziekenhuisopname en het moment dat je echt wordt opgenomen.

Je kunt altijd verloskundige zorg en kraamzorg krijgen

Dat kan 7 dagen per week, 24 uur per dag. Je kunt bij je verloskundige terecht voor informatie over de bereikbaarheid 's avonds, 's nacht en in het weekend. Voor begeleiding van de bevalling door de kraamzorgorganisatie zorgt de verloskundige ervoor dat de kraamverzorgende op tijd een signaal krijgt. De kraamzorgaanbieder zorgt dat de kraamverzorgende door of namens de verloskundige, voor ondersteuning op het opgegeven adres aanwezig is.

Kraamzorgorganisaties leveren aan elke verzekerde, die woont in hun werkgebied en zich voor de 5e maand van de zwangerschap aanmeldt, altijd kraamzorg. Ook tijdens vakanties en feestdagen kun je kraamzorg gebruiken. Daarnaast zijn zij 24 uur per dag via telefoon bereikbaar voor vragen en advies. Gebruik onze FBTO Zorgzoeker om te kijken met welke verloskundigen en kraamcentra in jouw woonplaats wij afspraken hebben gemaakt.