Naar inhoud

Geplande zorg in het buitenland

Heb je een FBTO Zorgverzekering? En krijg je in Nederland niet de zorg of het specialisme die je verwacht? Dan kan je ervoor kiezen om je te laten behandelen in het buitenland. Er gelden dan andere afspraken dan voor spoedeisende zorg in het buitenland.

Verschillende afspraken voor vergoeding

We hebben verschillende afspraken voor vergoeding bij geplande zorg in het buitenland:

 • Zorg door zorgverleners in België en Duitsland met een contract
 • Zorg door zorgverleners in het buitenland zonder contract
 • Expertisebehandelingen in het buitenland
 • Zorg in het buitenland met het E-112/S2 formulier

Vul je gegevens in als je een behandeling in het buitenland wilt aanvragen. Dan bellen we je binnen 2 werkdagen terug.

Zorg door zorgverleners in België en Duitsland met een contract

Met een aantal zorgverleners in België en Duitsland hebben wij een contract. Bekijk waar je terecht kunt in het document Zorgverleners met contract in België en Duitsland (pdf). Je kunt hier naartoe voor niet-spoedeisende medisch specialistische zorg. We betalen 100% voor de zorg uit de basisverzekering. Let op: je betaalt wel zelf je eigen risico.

Zorg door zorgverleners in het buitenland zonder contract

Krijg je een behandeling bij een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? En heb je een naturapolis? Dan krijg je maximaal 75% vergoed van het bedrag dat de behandeling gemiddeld in Nederland kost. Heb je een restitutiepolis? Dan vergoeden we 100% van het bedrag dat de behandeling gemiddeld in Nederland kost. Kost de behandeling meer dan wij vergoeden? Dan moet je de rest zelf betalen. Let op: je betaalt wel je eigen risico.

Je moet nog wel een paar dingen zelf regelen:

 • Je hebt een verwijzing van de huisarts of specialist nodig
 • Je hebt een behandelplan van de specialist in het buitenland
 • Je hebt een schatting van de kosten van de specialist in het buitenland
 • Met deze informatie kunnen wij je vertellen welk bedrag wij vergoeden. Wel zo makkelijk om dat van tevoren te weten!

Expertisebehandelingen in het buitenland

Expertisebehandelingen zijn behandelingen waarvoor in Nederland de medische kennis mist. We vergoeden 100% van de kosten van deze behandelingen in het buitenland. Je hebt vooraf wel toestemming van ons nodig:

 • Zorg voor een verwijzing van je huisarts of specialist in Nederland met de reden van de verwijzing
 • Je hebt een behandelplan van de specialist in het buitenland
 • Je hebt een schatting van de kosten van de specialist in het buitenland

Zorg in het buitenland met het E-112/S2 formulier

Met het E-112/S2 formulier heb je van ons toestemming gekregen voor een behandeling in de volgende landen:

 • De EU-landen
 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • Zwitserland

Je krijgt dezelfde vergoeding als de inwoners van het land waar je de behandeling krijgt. Je betaalt ook de eigen bijdrage die in dat land is afgesproken. Krijg je de nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar ons op. Wij kijken dan of we deze eigen bijdrage betalen. Zorg in privéklinieken wordt meestal niet vergoed in het buitenland. Privéklinieken doen dan ook niks met het E-112/S2 formulier.