Naar inhoud

Voor zorgverleners

FBTO heeft haar administratie samengevoegd met Zilveren Kruis. Alle informatie en nieuwsberichten die voor u belangrijk zijn, vindt u op de website van Zilveren Kruis.

FBTO heeft UZOVI-code 3351

Voor alle zorgverzekerden van FBTO kunt u UZOVI-code 3351 gebruiken.

We betalen op hetzelfde rekeningnummer als Zilveren Kruis

Uw declaraties betalen wij op het IBAN waarop uw Zilveren Kruis declaraties worden uitbetaald. Dit rekeningnummer geldt ook voor FBTO.

We controleren de rekening die u als zorgverlener indient

FBTO gaat na of de zorg die wordt gedeclareerd ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en overeenkomt met wat de patiënt nodig had. Zo komen we soms dingen op het spoor die niet kloppen. Soms is er ergens iets fout gegaan met de rekening, bijvoorbeeld door gebruik van een verkeerde code. Lees op de website van Zilveren Kruis meer over het controleproces

Inkoopbeleid zorg bij FBTO

FBTO is onderdeel van Achmea en bundelt de inkoopactiviteiten met Zilveren Kruis. Dit betekent dat er één landelijk zorginkoopbeleid is gemaakt. Jaarlijks op 1 april maakt Zilveren Kruis haar inkoopbeleid bekend op de site voor zorgaanbieders. Op deze site kun je de verschillende inkoopdocumenten vinden.

  1. Kies je zorgsoort
  2. Klik op de tegel Beleid & contract
  3. Bekijk het beleid voor je zorgsoort

Heeft u een vraag?

Bijvoorbeeld over een overeenkomst, declaratie of machtiging? Op de site van Zilveren Kruis staat een contactformulier en telefoonnummer voor zorgverleners.