Naar inhoud

Informatie voor bewind­voerders

Wij helpen je als bewindvoerder, curator of budgetbeheerder graag verder met het aanpassen of aanvragen van de FBTO Zorgverzekering voor je klant.

Aanvragen of aanpassen

Is je klant voor zorg verzekerd bij FBTO? En wil je beschermingsbewind, curatele of budgetbeheer doorgeven of veranderen? Dat kan eenvoudig online. Je hoeft niet in te loggen. Ook aanpassingen in een zorgverzekering geef je zo makkelijk aan ons door.

Veelgestelde vragen

Je klant krijgt post digitaal in MijnFBTO, als hij of zij daarvoor koos. Post over de FBTO Zorgverzekering Basis versturen wij standaard digitaal. Je klant logt hiervoor zelf in.

Bij 2, of 4 maandpremies achterstand krijgt je klant een brief. Hierin staat dat hij of zij risico loopt om aangemeld te worden bij het CAK als wanbetaler. Bij 6 maandpremies achterstand krijgt je klant een brief dat wij hem of haar hebben aangemeld bij het CAK. De brieven sturen wij naar het woonadres van je klant.

Als je klant voor een langere periode niet betaalt, heeft dat gevolgen. Aanvullende modules worden dan gestopt. Dit doen we per de 1e van de maand volgend op de uiterste betaaldatum die genoemd is in de 3e herinnering. Je kunt dan voor je klant pas vanaf 1 januari van het volgende jaar een nieuwe aanvullende module aanvragen.

Wil je meer weten over het schuldhulptraject of heb je vragen over waarschuwings- of beëindigingsbrieven van het schuldhulptraject? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur op (058) 234 57 00.

Dat kan als de volledige achterstand is voldaan. Geef de opzegging uiterlijk 31 december aan ons door.