Naar inhoud
Blije vrouw met bruin haar en witte trui drinkt koffie en bekijkt op haar tablet de Jaarcijfers zorg 2023

Jaarcijfers zorg 2023

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van FBTO toe behoren, heeft over 2023 een positief resultaat van € 277 miljoen behaald.
16 april 2024

Resultaat gestegen tot € 277 miljoen

Het resultaat over 2023 is EUR 283 miljoen hoger in vergelijking met 2022. Dit is vooral het gevolg van een hoger beleggingsresultaat.

Jaarcijfers 2023

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van het merk FBTO toe behoren, rapporteert voor het eerst volgens de nieuwe boekhoudstandaarden IFRS 9 Financiële instrumenten en IFRS 17 Verzekeringscontracten. Onder IFRS 9/17 grondslagen worden de waardeveranderingen van zowel de beleggingen als de verplichtingen als gevolg van veranderingen in bijvoorbeeld rentetarieven en aandelen- en vastgoedprijzen opgenomen in de winst- en verliesrekening. Onder IAS 39 Financiële instrumenten werd deze impact door Achmea Zorgverzekeringen N.V. grotendeels verwerkt in het eigen vermogen en had daarmee minder invloed op het nettoresultaat. Bewegingen op de financiële markten kunnen hierdoor leiden tot grotere volatiliteit in het resultaat.

De vergelijkende cijfers voor 2022 zijn aangepast. Het nettoresultaat komt door het verantwoorden van de marktwaarde ontwikkelingen van beleggingen en voorziening in de winst- en verliesrekening onder IFRS 9/17 voor 2023 aanzienlijk lager uit dan onder IAS 39/IFRS 4. Uitzonderlijke marktomstandigheden, waaronder sterk gestegen rente, spreads en dalende aandelenkoersen, hadden in 2022 een groot negatief effect op het resultaat onder IFRS 9/17.

Resultaat gestegen tot € 277 miljoen

Achmea Zorgverzekeringen N.V. heeft over 2023 een positief resultaat van € 277 miljoen behaald. Het resultaat over 2023 is € 283 miljoen hoger in vergelijking met 2022 (€ 6 miljoen negatief1 ). Dit is vooral het gevolg van een hoger beleggingsresultaat.

Ruim € 15,5 miljard premiegeld besteed aan lasten uit verzekeringsgerelateerde diensten

Achmea Zorgverzekeringen N.V. heeft in 2023 € 15,6 miljard aan opbrengsten uit verzekeringsgerelateerde diensten behaald. Het grootste gedeelte van het geld (€ 15,5 miljard) is besteed aan lasten uit verzekeringsgerelateerde diensten. Dit betreffen met name zorgkosten.

De opbrengsten uit verzekeringsgerelateerde diensten zijn hoger dan vorig jaar vanuit hogere premies en een hogere vereveningsbijdrage. De lasten uit verzekeringsgerelateerde diensten voor het huidige jaar zijn hoger als gevolg van hogere zorgkosten vanuit zorgkosteninflatie en hogere personeelskosten bij zorgaanbieders. Door hogere kosten voornamelijk als gevolg van inflatie en de afname van het aantal verzekerden in 2023 ten opzichte van 2022 waren de bedrijfskosten per verzekerde hoger dan vorig jaar.

Resultaat beleggingen gestegen

Een deel van ons vermogen is belegd. Gedurende 2023 is de waarde van de beleggingen gestegen voornamelijk als gevolg van hogere aandelenkoersen en gestegen rentes. We beleggen met name in obligaties.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 162% en is daarmee 3%-punt lager dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van een hoger vereist kapitaal in verband met de verzekerdengroei in 2024. Hier tegenover staat dat het toegestaan Solvency II eigen vermogen is gestegen door het positieve resultaat. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Waarom Achmea reserves aanhoudt, wordt uitgelegd in dit filmpje.

 

1 Herrekend op basis van de IFRS 9/17

 

Misschien vind je dit ook interessant...