Naar inhoud
een meisje ligt lachend in de tandartsstoel

Jaarcijfers 2020

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van het merk FBTO toe behoren, heeft over 2020 een positief resultaat van € 244 miljoen behaald.
6 april 2021

De effecten van Covid-19

Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de Covid-19 pandemie. Voor Achmea Zorgverzekeringen N.V. heeft dit zowel operationeel als financieel grote impact gehad. Veel verzekerden hebben op de één of andere manier te maken gehad met Covid-19. We hebben de extra zorgkosten voor patiënten met Covid-19 betaald. Ook steunden we zorgaanbieders die tijdelijk geen of minder zorg konden leveren, zodat ze door de pandemie niet in financiële problemen zouden komen.

Hogere ziekenhuiskosten Covid-19 en overheidsbijdrage catastroferegeling

Het resultaat over 2020 is € 181 miljoen hoger in vergelijking met 2019. Dit is vooral het gevolg van een aanvullende bijdrage van de overheid volgens de wettelijke catastroferegeling (€ 238 miljoen).Omdat de aan Covid-19 gerelateerde kosten voor de zorgsector als geheel in 2020 en 2021 boven de 1 miljard euro uitkomen, kon er een beroep op deze regeling gedaan worden. Daarnaast was er sprake van minder reguliere zorg. Dit kwam omdat een deel van de behandelingen in ziekenhuizen moest worden uitgesteld, wat financieel voor een deel werd gecompenseerd door meerkosten als gevolg van de Covid-19 pandemie.

De inzet van kapitaal voor een niet-kostendekkende premie 2021 is € 136 miljoen (2019: € 17 miljoen). Ook in de toekomst zal bij de vaststelling van de zorgpremies telkens worden overwogen om kapitaal in te zetten.

Besteding premiegeld

Met bijna 4,9 miljoen verzekerden heeft Achmea Zorgverzekeringen N.V. in 2020 € 14,3 miljard omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (€ 13,6 miljard) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen € 440 miljoen. Deze zijn 7% lager dan een jaar geleden. Dit komt vooral door lagere reorganisatielasten, lagere marketingkosten en lagere personeelskosten. Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen hebben we een rendement van € 46 miljoen behaald. We beleggen met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein. 

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 170% en daarmee hoger dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van het positieve resultaat over 2020. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Waarom Achmea reserves aanhoudt, wordt uitgelegd in dit filmpje.

Downloads:

Misschien vind je dit ook interessant...