Naar inhoud

Herbouwwaarde van je huis

Met een opstalverzekering krijg je bij schade door storm, water of inbraak een bedrag dat nodig is om je huis te repareren. Of opnieuw te bouwen.

Moet je huis opnieuw gebouwd worden?

Gelukkig zijn de meeste schades te repareren. Is een huis zo erg beschadigd dat het opnieuw gebouwd moet worden? Dan heb je 2 mogelijkheden:

  1. Je laat hetzelfde huis bouwen op dezelfde plaats. En je gaat er weer zelf in wonen. Het nieuwe huis is even groot. En wordt op dezelfde manier gebruikt. Wij betalen dan de herbouwkosten.
  2. Je laat het huis niet herbouwen. Dan krijg je van ons het verschil in waarde van het huis voor en na de schade.

De herbouwwaarde is iets anders dan de WOZ-waarde

De WOZ-waarde van je huis is niet hetzelfde als de herbouwwaarde. Dit is het verschil:

  • De WOZ-waarde is de waarde van het huis als je deze nu zou verkopen. Ook de waarde van de grond hoort hierbij.
  • De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis opnieuw te bouwen. Daarin zit niet de waarde van bijvoorbeeld de grond.