Naar inhoud

Informatie voor bewindvoerders

Ben je bewindvoerder, curator of budgetbeheerder? Dan helpen we je graag met het aanpassen of aanvragen van de verzekeringen van je klant.

De klant heeft een FBTO Zorgverzekering

Is je klant (of cliënt) voor zorg verzekerd bij FBTO? En wil je beschermingsbewind, curatele of budgetbeheer doorgeven of veranderen? Dat kan snel en makkelijk online. Ook kan je de verzekering aanpassen. Of gegevens opvragen over bijvoorbeeld de betalingsachterstand of het eigen risico. Je hoeft niet in te loggen.

De klant heeft een andere verzekering bij FBTO

Wil je beschermingsbewind, curatele of budgetbeheer doorgeven of veranderen? Dat kan eenvoudig online via het uploadformulier. Je kunt ook direct een kopie van identiteitsbewijs/paspoort van je klant meesturen. Je hoeft niet in te loggen.

Veelgestelde vragen

Je klant krijgt post digitaal in MijnFBTO, als hij of zij daarvoor koos. Post over de FBTO Zorgverzekering Basis versturen wij standaard digitaal. Je klant logt hiervoor zelf in.

Bij 2, of 4 maandpremies achterstand van de zorgverzekering krijgt je klant een brief. Hierin staat dat hij of zij risico loopt om aangemeld te worden bij het CAK als wanbetaler. Bij 6 maandpremies achterstand krijgt je klant een brief dat wij hem of haar hebben aangemeld bij het CAK. De brieven sturen wij naar het woonadres van je klant.

Als je klant voor een langere periode niet betaalt, heeft dat gevolgen. Aanvullende modules worden dan gestopt. Dit doen we per de 1e van de maand volgend op de uiterste betaaldatum die genoemd is in de 3e herinnering. Je kunt dan voor je klant pas vanaf 1 januari van het volgende jaar een nieuwe aanvullende module aanvragen.

Wil je meer weten over het schuldhulptraject of heb je vragen over waarschuwings- of beëindigingsbrieven van het schuldhulptraject? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag.

Dat kan als de volledige achterstand is voldaan. Geef de opzegging uiterlijk 31 december aan ons door.