Naar inhoud

Privacy Rijstijlverzekering

In dit Privacy Statement leggen we uit welke gegevens FBTO in de App van u verzamelt, wat FBTO en andere partijen voor deze verzekering met uw gegevens doen en wie die partijen zijn

Privacy statement

Om de FBTO Rijstijlverzekering af te sluiten is het noodzakelijk dat u de App installeert op uw mobiele telefoon. Installeert u de App niet? Dan kunnen uw ritscores niet worden bepaald en kunt u geen korting op uw premie ontvangen. Dit Privacy Statement is ook van toepassing op de af te sluiten FBTO Rijstijlverzekering.

Aan wie geeft u uw gegevens?

strong>Achmea BV (= FBTO, Wij)

 • Achmea B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Risk Groep BV (= RISK)

 •  RISK is de verwerker van uw persoonsgegevens ten aanzien van uw rijgedrag en sensordata uit de App.

FBTO verzamelt voor de Rijstijlverzekering gegevens over uw rijgedrag door middel van sensordata van uw telefoon. Dat gebeurt met behulp van de Rijstijl app (verder te noemen App). FBTO wil daarmee haar verzekeringen beter maken en risico’s beter kunnen inschatten. RISK is voor de verwerking van de gegevens in de App verwerker van FBTO.

Definitie van de gegevens

 • Appdata: de gegevens die je als klant invoert bij het aanmaken van een account in de App.
 • Sensordata: de data van de accelerometer en gyroscoop en de locatiegegevens van uw telefoon.
 • Rijgedrag of rijdata: de data over uw ritten die op grond van de verkregen sensordata uit uw telefoon
  bepaald is.

Welke gegevens verzamelt de App over u?

Appdata

Nadat u de App heeft gedownload en geïnstalleerd, vraagt de App om uw persoonlijke gegevens: uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres. Hiermee maakt u via de App een gebruikersaccount aan, waarmee u in de App de Rijstijlverzekering afsluit. Als u de Rijstijlverzekering afsluit, wordt u gevraagd om extra informatie aan te leveren: zoals voertuiginformatie (kenteken) en informatie over uw schadeverleden.

Daarnaast wordt informatie over het gebruik van de App verzameld. Bijvoorbeeld hoeveel gebruikers de App gedownload hebben, of de App goed werkt en of gebruikers notificaties hebben gekregen.

Sensordata

De App verzamelt en verwerkt na het aanmaken van uw account real-time uw locatiegegevens en data van de accelerometer en gyroscoop van uw telefoon. Uit deze data wordt uw rijgedrag afgeleid.

Rijgedrag

Dat zijn gegevens zoals: de snelheid waarmee je rijdt, de plaats waar je bent op enig tijdstip, de versnelling die je ondervindt bij optrekken en remmen en of je je telefoon gebruikt gedurende een rit. Deze gegevens zijn nodig om tot een rijscore te kunnen komen en de verzekeringsovereenkomst af te sluiten en of uit te voeren. Maar ook om u informatie te kunnen verstrekken over uw rijgedrag wanneer en waar u gereden hebt. De snelheid waarmee u rijdt, de locatie waar u rijdt, het tijdstip (dag of nacht).

Cookies en met cookies vergelijkbare technieken

Wij gebruiken in deze App beperkt technieken die met cookies vergelijkbaar zijn. Wij gebruiken in deze App alleen technieken die zeer weinig invloed hebben op uw privacy en geen of zeer minimaal persoonsgegevens verwerken. Dit zijn Functionele of noodzakelijke technieken. Deze plaatsen wij altijd. De technieken zorgen er bijvoorbeeld voor dat de app technisch goed werkt en beveiligd is.

Naam Techniek Wie plaatste de techniek  Doel  Impact  Geldigheidsduur  Wanneer wordt de techniek actief  Doorgifte derde landen 
 Amplitude RISK   Optimalisatie van de flows binnen de app Geen invloed op uw privacy, bevat namelijk geen persoonsgegevens  7 jaar  Bij installeren van de app  Ja, wanneer het geen persoonsdata betreft wordt het ook buiten de UUR opgeslagen. 

Hoe werkt het registreren van mijn ritten via de App precies?

De App verzamelt alle data ten aanzien van de bewegingen van uw telefoon. Op basis van deze gegevens verwerkt RISK in opdracht van FBTO deze data. Op basis van de sensordata worden de ritten van de gebruiker afgeleid. Aansluitend krijgt FBTO alleen de rijdata en sensordata die betrekking heeft op de afgeleide ritten voor analyse.

Als op basis van het algoritme van de sensordata afgeleid wordt dat u loopt, fietst of met een tram rijdt worden deze gegevens door RISK uit de data gefilterd en buiten de ritgegevens gehouden. Het kan soms voorkomen dat hierdoor een rit met uw auto niet gedetecteerd wordt als een autorit, maar als bijvoorbeeld een tram rit en vice versa.

Waarvoor verzamelen de verschillende partijen de gegevens uit de App?

FBTO verzamelt en verwerkt de data en persoonsgegevens uit de App om de autoverzekering te analyseren en te verbeteren. RISK verwerkt de data en persoonsgegevens uit de App om uw rijscore te bepalen en u inzicht te geven in uw rijgedrag. RISK zorgt voor een goede uitvoering van de FBTO Rijstijlverzekering met u.

FBTO gebruikt uw gegevens voor de volgende specifieke doeleinden voor het gebruik in de App:

 1. om u de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de App en FBTO Rijstijlverzekering,
 2. om rijgedrag scores op te bouwen zal FBTO uw rijgedrag detecteren en uw locatie gebruiken,
 3. om een persoonlijk profiel op te bouwen op basis van uw accountgegevens, uw gebruik van de App en als ueen verzekeringsovereenkomst aangaat: de gegevens van die verzekeringsovereenkomst.
 4. om u correcte informatie te verstrekken over de App,
 5. om een verzekeringsovereenkomst op te stellen, nadat u een aanvraag heeft gedaan,
 6. om te reageren op uw reacties en problemen,
 7. voor data analyses en productontwikkeling,
 8. om mogelijk onwettig gebruik van de App te onderzoeken

FBTO kan uw persoonsgegevens ook gebruiken:

 1. om u een product of dienst aan te bieden,
 2. om een product of dienst af te sluiten,
 3. om een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren,
 4. om uw behoeften in kaart te brengen,
 5. om onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten,
 6. om u op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen
 7. om een schatting te maken van onze risico’s,
 8. om fraude tegen te gaan, in een persoonlijk onderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij over jou op internet vinden,
 9. om wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen,
 10. om ons aan de wet te houden,
 11. om bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben.

De complete lijst vindt u hier.

FBTO verzamelt alleen persoonlijke informatie die adequaat en relevant is en beperkt tot informatie die bijdraagt aan bovenstaande doeleinden (data minimalisatie).

Profilering

De persoonsgegevens die u verstrekt bij het aanmaken van een account, de informatie die u toevoegt aan uw account gedurende het gebruik van de App, maar ook de informatie die wordt verzameld door het gebruik van de App zal, worden ingezet om uw persoonlijke profiel op te bouwen.

FBTO zal berichten sturen aan de gebruiker met tips om schade risico’s te beperken. Wanneer bijvoorbeeld telefoongebruik tijdens het autorijden wordt gedetecteerd, kan de gebruiker een melding ontvangen. Uw profiel kan invloed hebben op de voorwaarden van de af te sluiten verzekering. Wanneer wij bijvoorbeeld signaleren dat u een goede bestuurder bent, ontvangt u korting op uw maandelijkse premie.

Wie bewaart de gegevens?

FBTO is via de App verantwoordelijk voor het vaststellen van de persoonsgegevens die worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Deze gegevens worden opgeslagen in de systemen van RISK en FBTO. Opslag van de persoonsgegevens vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

De gegevens die gekoppeld zijn aan uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien door uzelf. Dit doet u via de App. FBTO en RISK kunnen uw gegevens ook inzien. Maar dit doen zij alleen als dit nodig is voor de doelen die hierboven zijn omschreven. FBTO kan uw gegevens uit de App (Appdata en sensordata) delen met derden, zoals;

 1. Andere merken van Achmea,
 2. Dienstverleners van FBTO en RISK, denk hierbij aan partijen die datahosting en data analyse uitvoeren, IT services en ander soortgelijke diensten die door FBTO worden ingezet,
 3. Een derde partij, bijvoorbeeld een toezichthouder, waarvoor op wettelijke gronden data verstrekt moet worden, om te voldoen aan wettelijke procedures,
 4. Stichting CIS (Stichting Centraal Informatiesysteem) CIS is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen. Bijvoorbeeld voor schademeldingen. Maar ook als u belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen.

De complete lijst vindt u hier.

Overgedragen gegevens betreffen alleen adequate en relevante persoonsgegevens, beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de overdracht plaatsvindt. 

Anders dan hierboven vermeld, zal FBTO uw persoonsgegevens niet overdragen aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

Hoe lang blijven mijn gegevens bewaard?

Uw gegevens worden na uiterlijk 7 jaar losgekoppeld van uw identificerende gegevens. Ook als u dat niet aanvraagt. De gegevens blijven wel bewaard en kunnen nog steeds gebruikt worden voor statistische analyse. Maar ze zijn dan niet meer aan u te koppelen. FBTO kan zien welke scores u had over die periode. Maar niet meer waarom.

Hebben zich bijzondere omstandigheden voorgedaan? Zoals een verzekerd voorval (ongeval of diefstal) of een andere juridische discussie? Dan kunnen, in afwijking van wat hiervoor is aangegeven, gegevens langer op dossierniveau worden bewaard en verwerkt.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

De App en IT systemen zijn goed beveiligd. Wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij moeten omgaan met uw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:

 • Uw medische gegevens

Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor het goed verwerken van uw medische gegevens. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseur. De medisch adviseur en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

 • Gegevens uit het strafrecht

Wij vragen of u een strafrechtelijk verleden hebt als wij het risico voor een verzekering of financieel product moeten bepalen. Bent u langer dan 8 jaar geleden verdacht geweest of veroordeeld? Dan hoeft u dat niet te melden.

Wat zijn uw rechten?

Met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de App, kunt u;

 1. FBTO vragen welke persoonsgegevens zij van u heeft,
 2. FBTO vragen uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen,
 3. FBTO vragen om uw gegevens te laten verwijderen. Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben voor onze doelen. Of om ons aan de wet te houden.
 4. Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens. Geef duidelijk aan waarom u bezwaar maakt, zodat wij dit kunnen beoordelen.
 5. Uw toestemming stoppen of intrekken. Hoe u dat doet en wat dat betekent, leest u hieronder.
 6. Uw gegevens overdragen: dat kan als je gegevens aan ons hebt gegeven met jouw toestemming of op basis van een overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 7. FBTO vragen het gebruik van uw gegevens tijdelijk te beperken. Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van jouw gegevens.

Verwijderen van de app

U kunt elke verzameling en verwerking van persoonsgegevens stopzetten door de App te verwijderen. Als u de App verwijdert, verwijdert u ook het App ID-nummer van uw mobiele telefoon. Als u de App wilt behouden, maar de verzameling van uw real-time locatie gegevens wilt stopzetten, kunt u dat doen via de  besturingsinstellingen van uw mobiele telefoon. Wanneer u de app verwijdert of de verzameling van uw locatie gegevens en sensordata stop zet, wordt uw profiel onnauwkeurig en onbetrouwbaar. Controleer de polisvoorwaarden of dat invloed heeft op de dekking en premiekorting van uw verzekering.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur ons een e-mail of een brief. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw e-mail of brief.

Ons e-mailadres is: centraalrelatiebeheer@achmea.nl

FBTO
Afdeling Centraal Relatiebeheer
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn

Of heeft u een vraag, tip of klacht over de App?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl.

Je kunt ook een brief sturen naar:
Achmea BV
T.a.v. de Privacy Manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Is uw klacht afgehandeld, maar bent u toch niet tevreden? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit Privacy Statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. In de App vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 10 juli 2023.

Heeft u nog vragen?

Kijk op fbto.nl.

FBTO is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., KvK nr. 08053410 en Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., KvK nr. 08077009, beide statutair gevestigd in Apeldoorn en FBTO Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 30208631, statutair gevestigd in Leeuwarden en Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 28080300, statutair gevestigd in Zeist.