Naar inhoud

Onbekende of niet verzekerde tegenpartij

Het kan bij schade voorkomen dat er geen tegenpartij bekend is of dat de tegenpartij onverzekerd is. Soms kan het Waarborgfonds Motorverkeer dan uitkomst bieden. Voorwaarden hierbij zijn: er is sprake van een onbekende of niet verzekerde dader, er is minimaal 1 getuige, je hebt binnen 14 dagen aangifte gedaan bij de politie, een motorvoertuig heeft de schade veroorzaakt en de schade is in Nederland ontstaan.

Meer informatie kun je vinden op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wat te doen bij een aanrijding met een onbekende of niet verzekerde tegenpartij?

Heb je een WA-Casco dekking?

Heb je een WA of WA-plus dekking met Verkeersrechtsbijstand?

Heb je een WA of WA-plus dekking zonder Verkeersrechtsbijstand?

  • Je hoeft de schade niet bij FBTO te melden
  • Neem contact op met het Waarborgfonds Motorverkeer: (070) 340 82 00 of via de website van het  Waarborgfonds Motorverkeer